Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về ý nghĩa của phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong những Chúa Nhật vừa qua, phụng vụ đã cho chúng ta thấy hình ảnh đầy sự dịu dàng của Chúa Giêsu, Đấng đến để gặp gỡ đám đông và đáp ứng nhu cầu của họ. Trong đoạn tin mừng hôm nay (x. Ga 6:24-35) cách tiếp cận thay đổi: chính đám đông, được Chúa Giêsu nuôi dưỡng, một lần nữa bắt đầu tìm kiếm Ngài. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu thật chưa đủ khi người dân tìm kiếm Ngài; Ngài muốn người dân biết Ngài. Ngài muốn việc tìm kiếm Ngài và gặp gỡ Ngài đi vượt ra khỏi sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu vật chất. Chúa Giêsu đến để mang lại cho chúng ta một điều gì đó hơn nữa: mở sự sống của chúng ta ra một chân trời rộng hơn là những lo lắng hằng ngày của cơm áo gạo tiền và tương tự. Do đó, quay về phía đám đông Ngài nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (c. 26). Do đó Ngài khích lệ người dân hãy thực hiện một bước xa hơn, tự chất vấn họ về ý nghĩa của phép lạ, chứ không phải là hưởng lợi từ đó. Thực vậy, việc hóa bánh và cá ra nhiều là một dấu chỉ của quà tặng lớn lao mà Chúa Cha đã thực hiện cho con người, là chính Chúa Giêsu!

Ngài, “bánh hằng sống” thật (c. 35), muốn không chỉ thỏa mãn thân thể mà còn cả linh hồn, mang lại lương thực thần lương có thể làm thỏa cơn đói lớn lao nhất. Do đó, Ngài mời gọi đám đông hãy ra công làm việc để có được cho chính bản thân họ không phải lương thực không tồn tại, mà là lương thực tồn tại cho sự sống đời đời (x. c. 27). Đó là lương thực mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta mỗi ngày: Lời Ngài, Thân Mình Ngài, và Máu Ngài. Đám đông nghe lời mời gọi của Chúa, nhưng không hiểu ý nghĩa – như đã xảy ra quá nhiều lần đối với chúng ta – và họ hỏi Ngài: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" (c. 28). Những người nghe Chúa Giêsu nghĩ rằng Ngài đang mời gọ họ tuân giữ những qui định để có được những phép lạ khác, như là phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đây là một cơn cám dỗ phổ biến: giảm tôn giáo thành một việc thi hành lề luật, phóng chiếu về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa hình ảnh mối quan hệ giữa các tôi tớ và ông chủ của họ. Các tôi tớ phải thực thi các nhiệm vụ ông chủ đã giao cho họ, để vui hưởng tình thương của ông. Tất cả chúng ta đều biết điều này. Do đó, đám đông muốn biết từ Chúa Giêsu hành động nào mà họ phải thực hiện để làm hài lòng Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đưa ra một câu trả lời ngoài mong đợi: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến" (c. 29). Những lời này ngày nay được nói cả với chúng ta nữa: công việc của Thiên Chúa không hệ tại quá nhiều ở việc “làm” mọi sự mà là ở việc “tin” vào Ngài là Đấng được sai đến. Điều này có nghĩa là niềm tin vào Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta thực thi các công việc của Thiên Chúa. Nếu chúng ta để cho bản thân chúng ta được liên hệ vào mối quan hệ yêu thương và tin tưởng này với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ có thể thực hiện các công việc tốt lành với hương thơm của Tin Mừng, vì thiện ích và nhu cầu của anh em chúng ta.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng quên điều đó, nếu thật cần thiết để chúng ta quan tâm đến cơm bánh vật chất, thì lại còn quan trọn hơn nữa để chúng ta nuôi dưỡng mối quan hệ của chúng ta với Ngài, để củng cố niềm tin của chúng ta vào Ngài là “bánh hằng sống”, đến để thỏa mãn cơn đói của chúng ta về sự thật, cơn đói của chúng ta về công lý và cơn đói của chúng ta về tình yêu.

Vào ngày này khi chúng ta nhớ đến việc tận hiến Đền Thờ Đức Bà Maria Cả tại Rôma, Salus populi romani, xin Mẹ Maria Đồng Trinh hỗ trợ chúng ta trên hành trình niềm tin của chúng ta và giúp chúng ta biết phó thác bản thân chúng ta cách vui tươi cho kế hoạch của Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)