Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Santa Marta, 12/01/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Việc Cầu Nguyện Kitô Giáo Là Can Đảm

Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (12/1), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về việc những người cầu nguyện cùng Chúa và nhận được điều họ xin là thế nào trong các đoạn trích từ Tin Mừng.

Cầu nguyện trong niềm tin và bằng niềm tin

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng các bài đọc Tin Mừng từ Thánh Mác-cô thuật lại hai cuộc chữa lành, cuộc chữa lành người phong cùi và người bại liệt. Cả hai đều cầu nguyện để nhận lãnh, cả hai đều thực hiện việc ấy bằng niềm tin: người phong cùi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cũng thách đố Chúa Giêsu bằng sự can đảm, khi nói rằng: Nếu Ngài muốn thì Ngài có thể cho con nên sạch!. Và câu trả lời của Chúa ngay tức khắc: Ta muốn. Do đó, mọi sư, như Tin Mừng dạy, đều có thể đối với người tin:

Luôn luôn, khi chúng ta đến với Chúa để xin một điều gì đó, thì chúng ta phải xuất phát từ niềm tin và thực hiện điều đó trong niềm tin: Con tin rằng Chúa có thể chữa lành con, con tin con có thể làm điều này và có lòng can đảm để thách đố Chúa, như người phong cùi, người bại liệt này. Cầu nguyện trong niềm tin.

Chúng ta đừng cầu nguyện như những con vẹt

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói rằng, do đó Tin Mừng dẫn chúng ta đến việc tự đặt câu hỏi cho chính mình về cách chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đừng làm việc này như những con vẹt và không có lòng hứng khởi trong điều mà chúng ta xin, nếu bất cứ điều gì, Đức Giáo Hoàng đề nghị, mà chúng ta xin Chúa giúp chúng ta bằng một chút niềm tin của mình ngay cả khi đối diện với những khó khăn. Thực vậy, có nhiều cảnh trong Tin Mừng mà trong đó để đến với Chúa thì lại khó cho những người đang cần giúp đỡ và điều này có vai trò giúp cho mỗi người chúng ta thấy rõ. Đức Thánh Cha tiếp tục, người bại liệt, trong Bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay, chẳng hạn, thì thậm chí được thả từ mái nhà xuống vì chiếc chõng của ông đã chạm tới Chúa là Đấng đang giảng giữa một đám đông khủng khiếp. Ý muốn của con người sẽ tìm ra giải pháp, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, và vượt ra khỏi mọi khó khăn:

Hãy can đảm để chiến đấu để đến với Chúa. Can đảm có niềm tin, ngay từ đâu: Nếu Ngài muốn thì Ngài có thể chữa lành con. Nếu Ngài muốn, con tinVà hãy can đảm để đến gần hơn với Chúa khi có những khó khăn. Lòng can đảm ấy...Nhiều lần, cần nhẫn nại và biết cách đợi thời điểm, nhưng đừng đầu hàng, luôn luôn tiến bước. Nhưng nếu tôi đi bằng niềm tin đến với Chúa và nói: Nhưng nếu Chúa muốn, thì Chúa có thể cho con ân sủng này, và rồi...khi ân sủng chưa đến sau 3 ngày, thì điều khác...và tôi lãng quên.

Nếu việc cầu nguyện mà không can đảm thì đó không phải là Kitô Giáo

Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustine, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đã cầu nguyện và đã khóc thật nhiều cho sự hoán cải của con trai bà, và đã làm mọi cách để đạt điều đó. Đức Giáo Hoàng trích dẫn Thánh Monica trước nhiều vị thánh đã có một lòng can đảm lớn lao trong niềm tin của họ. Can đảm để thách đố Thiên Chúa, can đảm để tham gia vào, ngay cả khi bạn không thể nhận điều bạn xin ngay, vì trong cầu nguyện bạn sẽ vất vảnếu lời cầu nguyện mà không can đảm thì không phải là Kitô Giáo.

Kinh nguyện Kitô Giáo được sinh ra từ niềm tin vào Chúa Giêsu và luôn luôn diễn ra bằng niềm tin vượt ra khỏi mọi khó khăn. Một câu để mang lấy trong lòng chúng ta hôm nay sẽ giúp cho chúng ta, từ tổ phụ của chúng ta là Abraham, một người đã được hứa phần gia nghiệp, đó là sẽ có con ở tuổi 100. Thánh Tông Đồ Phaolô nói: Hãy tinvà người ta được công chính nhờ niềm tin. Niềm tin và ra đi bằng niềm tin và làm mọi sự để có được ân sủng mà tôi đang xin. Chúa nói với chúng ta: Hãy xin thì sẽ nhận được. Chúng ta cũng đón nhận Lời này và chúng ta tin tưởng, nhưng luôn luôn bằng niềm tin và đặt cược bản thân chúng ta. Đây là sự can đảm mà kinh nguyện Kitô Giáo có. Nếu một lời cầu nguyện mà không can đảm thì không phải là Kitô Giáo.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)