Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (RV)

ĐGH Phanxicô - Xây Dựng và Thành Luyện Giáo Hội Khởi Sự Từ Chúng Ta

Vào Thứ Năm (09/11), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về bổn phận của mọi người Kitô Hữu về việc “xây dựng Giáo Hội, bảo vệ Giáo Hội và thanh lọc Giáo Hội”. Thực hiện bài giảng trong Thánh Lễ sáng của Ngài tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican, Đức Giáo Hoàng nói về ba nhiệm vụ của lễ cung hiến Thánh Đường Laterant, Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Rôma, được biết đến là “mẹ của tất cả mọi Nhà Thờ”. Đức Giáo Hoàng nói tước hiệu này không phải là “một nguyên cớ cho sự tự hào mà là sự phục vụ và yêu thương”.

Xây dựng

Nói về việc xây dựng Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng nói trước hết người ta phải biết rằng Chúa Giêsu Kitô là nền tảng của Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng nói, “Ngài là viên đá góc của tòa nhà này”, và “không có Chúa Giêsu Kitô thì không có Giáo Hội”. Một Giáo Hội mà không có nền tảng thì sẽ chỉ sụp đổ, Đức Giáo Hoàng cảnh báo. Một Giáo Hội mà không có Chúa Giêsu sống động thì sẽ sụp đổ.

Ngài giải thích thêm rằng “chúng ta là những viên đá sống động” của Giáo Hội này. Tất cả chúng ta không giống nhau nhưng mỗi người sẽ khác, và Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, đây là sự giàu có của Giáo Hội. Mỗi người chúng ta sẽ xây dựng tùy theo ơn ban mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, thêm rằng, một Giáo Hội đồng phục thì không phải là một Giáo Hội.

Bảo vệ

Nói về việc bảo vệ Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng nói điều đó có nghĩa là ý thức về Chúa Thánh Thần là ai trong chúng ta. Đức Giáo Hoàng than phiền rằng nhiều người Kitô Hữu biết Chúa Giêsu Kitô và Chúa Cha vì họ cầu nguyện “Kinh Lạy Cha”. Nhưng nói với họ về Chúa Thánh Thần, và Ngài chỉ được liên hệ với một con bồ câu và không gì hơn nữa. Nhưng Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là sự sống của gh và Ngài là sự sống của các bạn và của tôi. Chúng ta, đền thờ của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng nói, phải bảo vệ Ngài như Thánh Phaolô đã kêu gọi người Kitô Hữu đừng “làm phiền lòng Thần Khí”, chẳng hạn đi ngược lại với sự hòa hợp mà Chúa Thánh Thần đã tạo nên nơi chúng ta và trong Giáo Hội. Ngài là sự hòa hợp, và Ngài tạo nên sự hòa hợp trong việc xây dựng.

Thanh Luyện

Sau cùng, nói về nhiệm vụ “thanh luyện Giáo Hội”, Đức Thánh Cha nói, việc đó bắt đầu với chúng ta. Vì điều này, Đức Giáo Hoàng nói, tất cả mọi người đều phải nhận biết về tình trạng tội lỗi của mình. Bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, nên chúng ta cần thanh luyện bản thân mình liên tục. Việc này tiếp đến sẽ thanh luyện cộng đồng, và cộng đoàn giáo phận, cộng đoàn Kitô Hữu và cộng đoàn hoàn vũ của Giáo Hội. Đây là điều làm cho Giáo Hội phát triển, Đức Giáo Hoàng nói.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)