Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Diễn văn khai mạc Cuộc Họp Bảo Vệ Trẻ Em Trong Giáo Hội tại Vatican

Anh Em Thân Mến, xin chào buổi sáng! Dưới ánh sáng của nạn dịch lạm dụng tình dục được thực hiện bởi hàng giáo sĩ mang lại sự nguy hại lớn lao cho các trẻ nhỏ, tôi muốn triệu tập anh em, các Thượng Phụ, Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Bề Trên và Lãnh Đạo Các Dòng Tu, để chúng ta cùng nhau lắng nghe theo Chúa Thánh Thần và, trong sự vâng phục trước sự hướng dẫn của Ngài, lắng nghe tiếng kêu khóc của những người bé mọn đang yêu cầu công lý.

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Lễ Trọng Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời hôm nay, dân thánh của Thiên Chúa diễn tả lòng tôn kính của họ đối với Mẹ Đồng Trinh bằng niềm vui. Họ làm thế trong phụng vụ thông thường và cũng như bằng hàng ngàn cách thế của lòng đạo đức; và do đó, lời tiên báo của chính Mẹ Maria thành hiện thực: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:48), vì Chúa dã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài.

ĐGH Phanxicô - Không làm phiền Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta lãnh nhận trong Phép Rửa

Anh Chị Em Thân Mến và các bạn trẻ Ý thân mến, xin chào buổi sáng!

Trong Bài Đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói lên một lời mời gọi khẩn thiết với chúng ta: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4:30).

Subscribe to Diễn Văn