Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Lễ Trọng Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời hôm nay, dân thánh của Thiên Chúa diễn tả lòng tôn kính của họ đối với Mẹ Đồng Trinh bằng niềm vui. Họ làm thế trong phụng vụ thông thường và cũng như bằng hàng ngàn cách thế của lòng đạo đức; và do đó, lời tiên báo của chính Mẹ Maria thành hiện thực: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:48), vì Chúa dã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài.

ĐGH Phanxicô - Không làm phiền Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta lãnh nhận trong Phép Rửa

Anh Chị Em Thân Mến và các bạn trẻ Ý thân mến, xin chào buổi sáng!

Trong Bài Đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói lên một lời mời gọi khẩn thiết với chúng ta: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4:30).

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Uy Quyền Trong Lời Nói và Việc Làm

Anh chị em thân mến, xin chào!

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này là một phần của một câu chuyện lớn hơn được mô tả là “một ngày ở Carphanaum”. Trọng tâm của câu chuyện trong ngày ấy là biến cố trừ quỷ, mà qua đó Chúa Giêsu được trình bày như là “một vị ngôn sứ có uy quyền trong cả lời nói và hành động”.

ĐGH Phanxicô - Huấn Từ Trước Các Bạn Trẻ Peru Tại Lima

Các bạn trẻ thân mến, Cha thật vui khi ở đây cùng các con. Những cuộc gặp gỡ này rất quan trọng đối với Cha, đặc biệt trong năm nay đang chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ. Diện mạo của các con, những câu hỏi của các con và đời sống của các con thật quan trọng đối với Giáo Hội và chúng ta cần dành cho người trẻ tầm quan trọng mà họ xứng đáng. Chúng ta cũng phải có lòng can đảm của nhiều người trẻ của mảnh đất này là những người không sợ yêu thương và chịu rủi ro mọi sự vì Chúa Giêsu.

Subscribe to Diễn Văn