Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Bài Nói Trên Diễn Đàn TED Talk

Xin chào buổi tối, hay xin chào buổi sáng, tôi không chắc là thời gian ở đó đang là mấy giờ. Bất chấp thời gian, tôi thật hứng khởi để tham gia vào cuộc hội thảo của các bạn. Tôi rất thích chủ đề - “Bạn Của Tương Lai” (The Future You) – bởi vì, trong khi nhìn vào ngày mai, thì nó mời gọi chúng ta biết mở ra một cuộc đối thoại ngày hôm nay, nhìn vào tương lai qua một cái “ngã” khác.

ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ Trước Các Linh Mục Dự Thường Huấn Về Toà Trong

Anh Em Thân Mến,

Tôi thật vui mừng được gặp anh em ở đây trong buổi tiếp kiến đầu tiên này với anh em sau Năm Thánh Lòng Thương Xót, nhân dịp Khoá thường huấn về Toà Trong. Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến Đức Hồng Y Chánh Toà Ân Giải, và xin cám ơn Ngài về những lời rất tốt lành của Ngài. Tôi xin chào Ban Quan Trị, Các Vị Đứng Đầu, Các Quan Chức và nhân viên của Toà Ân Giải, Hội Đồng ân giải thông thường và ngoại thường của Đền Thờ Giáo Hoàng tại Rôma, và tất cả anh em, những tham dự viên trong khoá học này.

ĐGH Phanxicô - Về Việc Là Muối Cho Đời và Ánh Sáng Cho Trần Gian

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Trong những Chúa Nhật này phụng vụ đưa ra cho chúng ta cái gọi là Bài Giảng Trên Núi, trong Tin Mừng Mát-thêu. Sau khi đã trình bày Bát Phúc vào Chúa Nhật trước, hôm nay Tin Mừng nhấn mạnh những lời của Chúa Giêsu, nói về sứ mạng của các môn đệ của Ngài trong thế giới (x. Mt 5:13-16). Ngài dùng phép ẩn dụ là muối ánh sáng, và những lời của Ngài nói với hết mọi người môn đệ của mọi thời đại, do đó cũng nói với chúng ta nữa.

ĐGH Phanxicô - Bạn Chọn Loại Ánh Sáng Nào?

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Hiển Linh, có nghĩa là, sự tỏ mình của Chúa Giêsu, Đấng đã chiếu sáng như một ánh sáng cho muôn dân. Biểu tượng của ánh sáng này, vốn chiến sáng trong thế giới và mong muốn chiếu sáng đời sống của mỗi người, là ngôi sao dẫn các Đạo Sĩ đến Bêlem. Tin Mừng nói rằng họ đã thấy “ngôi sao của Người” (Mt 2:2) và đã chọn đi theo ngôi sao ấy: họ đã chọn để được ngôi sao của Chúa Giêsu hướng dẫn.

Subscribe to Diễn Văn