Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ở lại trong Chúa nghĩa là gì?

Trong những ngày này, Giáo Hội cho chúng ta nghe chương 8 Tin Mừng Gioan: đó là một cuộc thảo luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và các Luật Sĩ. Và trên hết, chương này tìm cách để giúp người ta biết về căn tính của mình: Thánh Gioan tìm cách đưa chúng ta lại gần với cuộc đối đầu đó để làm rõ căn tính, dù đó là căn tính của Chúa Giêsu, dù đó là căn tính của các Luật Sĩ. Chúa Giêsu đặt họ vào góc tường, giúp cho họ nhận ra được những trái khuấy của họ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa Giêsu trở thành tội nhân vì tội lỗi chúng ta

Một con rắn thì chắc chắn không phải là loại động vật được yêu thích: nó luôn gắn với sự dữ. Trong Sách Khải Huyền cũng vậy, thực vậy con rắn là một loại động vật mà ma quỷ dùng để cám dỗ phạm tội. Trong Khải Huyền thì ma quỷ được gọi là “con rắn xưa”, nó là loại mà ngay từ đầu cắn, tiêm độc, huỷ diệt và giết chóc. Do đó, nó không thể thành công.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa

Trong Bài Thánh Vịnh Đáp Ca chúng ta cầu nguyện: “Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng. Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa Nhật của những giọt nước mắt

“Tôi đang nghĩ về nhiều người đang than khóc”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi mở đầu phụng vụ Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay tại Nguyện Đường Santa Marta. Người ta đang bị cô lập, đang bị cách ly, người già; những người đang cô đơn, nơi bệnh viện, các bậc cha mẹ đang không thấy trước được việc nhận đồng lương của họ và không biết là họ sẽ nuôi con cái mình thế nào, Đức Giáo Hoàng nói tiếp.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Sự lãnh đạm với bản thân là một tội thuộc thói quen

Phụng vụ hôm nay giúp chúng ta suy tư về nước, nước là biểu tượng của ơn cứu độ, vì đó là một phương thế cứu độ; tuy nhiên, nước cũng là phương tiện của sự phá huỷ: chúng ta nghĩ về Trận Lụt…Tuy nhiên, trong các Bài Đọc này, nước là dành cho cứu độ. Trong Bài Đọc Thứ Nhất, nước dẫn đến sự sống, vốn chữa lành cả biển, nước mới chữa lành.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Ba điều kiện đối với một lời cầu nguyện tốt

Người cha này xin sự chữa lành cho con trai ông (x. Ga 4:43-54). Chúa có quở trách ông ấy một chút, nhưng cũng nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” (x. c. 48). Thay vì im và tĩnh lặng, viên sĩ quan tiếp tục và nói với Chúa: “Thưa Ngài, xin hãy đến vì con của tôi sẽ chết mất” (c. 49). Và Chúa Giêsu trả lời ông ta: “Hãy về đi, con ông sẽ sống” (c.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy trở về với Cha

Khi tôi đọc hay nghe đoạn sách này từ tiên tri Hô-sê, đoạn mà chúng ta vừa nghe trong Bài Đọc I: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi”, khi tôi nghe đoạn này, xuất hiện trong tư tưởng tôi một bài hát mà Carlo Buti hát cách nay 75 năm, và rằng các gia đình Ý tại Buenos Aires đã rất thích nghe: “Hãy trở về với Cha bạn. Ông sẽ ru lại câu hò cho bạn”. Trở về: nhưng chính Cha bạn mời gọi bạn trở về.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thiên Chúa gần gũi, và chúng ta cần gần nhau hơn

Chủ đề của cả hai Bài Đọc hôm nay là Lề Luật (x. Đnl 4:1.5-9; Mt 5:17-19), Luật mà Thiên Chúa ban cho dân Người; Luật mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta, và luật mà Chúa Giêsu muốn kiện toàn. Tuy nhiên, có điều gì đó thu hút sự chú ý: cách mà Thiên Chúa ban hành Lề Luật. Ngài nói với ông Moses: “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” (Đnl 4:7).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Tha thứ là điều kiện để vào Thiên Đàng

Chúa Giêsu vừa mới thực hiện một bài giáo lý về sự hiệp nhất giữa anh em với nhau và Ngài kết thúc bài giáo lý bằng một lời thật tuyệt vời: "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18:19). Sự hiệp nhất, tình huynh đệ, bình an giữa anh em với nhau sẽ thu hút sự tốt lành của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Sự tức giận của người dân tại Nazareth và của ông Naaman

Trong cả hai bản văn mà Phụng Vụ mời gọi chúng ta hôm nay suy tư có một thái độ vốn thu hút sự chú ý của chúng ta, một thái độ con người, nhưng không phải thuộc về một tinh thần tốt: sự tức giận. Người dân Nazareth bắt đầu lắng nghe Chúa Giêsu, họ thích cách mà Ngài nói, nhưng rồi có người nói: “Nhưng mà Ông học Đại Học nào? Ông là con của bà Maria và Giuse; Ông là một tay thợ mộc!

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Chúa Giêsu muốn một cuộc đối thoại minh bạch với chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu phụng vụ sáng Chúa Nhật tại Nguyện Đường Santa Marta bằng việc nhắc lại những người đau bệnh và chịu khổ. Rồi Ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cùng Ngài cách đặc biệt “cho những người đang làm việc để đảm bảo các dịch vụ công: những người hoạt động tại các nhà thuốc, các siêu thị, vận chuyển, các cảnh sát…để đời sống xã hội và dân sự có thể diễn tiến”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Phục vụ, chứ không phải chức tước, là phương thế của sự cao cả trong Giáo Hội

Trong bài giảng Thánh Lễ thường ngày tại Casa Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày, đoạn Chúa Giêsu nói với các môn đệ, “Ai muốn làm lớn thì phải là người sau hết và là người phục vụ mọi người.” Nếu chúng ta thực hiện những thoả hiệp trong khi nỗ lực sống Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta sẽ mang lấy kết cục là chạy theo tinh th

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta một tâm hồn cởi mở đầy lòng thương cảm

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (18/2) theo Thánh Mác-cô đoạn các môn đệ lo lắng về việc thiếu cơm bánh trên thuyền mà Chúa Giêsu cũng đang ở đó. Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng sự quan tâm đến của cải vật chất đã nói rõ hơn về họ.

Subscribe to Suy Niệm