Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Khốn Cho Những Ai Không Quan Tâm Đến Người Nghèo và Người Vô Gia Cư

Dụ ngôn người nghèo, Ladarô, nằm bên ngoài cửa nhà phú hộ, là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo về những mối nguy mà chúng ta gặp phải nếu chúng ta có cùng một thái độ không quan tâm đối với người nghèo và người vô gia cư mà chúng ta gặp gỡ quanh chúng ta ngày nay.

ĐGH Phanxicô - Hoán Cải Là Tránh Điều Dữ và Học Làm Điều Thiện

Tránh điều dữ, học làm điều thiện, và để cho bản thân được tiến bước bởi Thiên Chúa: đây là con đường của sự hoán cải Mùa Chay mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng Thứ Ba (14/03) của Ngài tại Nguyện Đường Santa Marta. Đó là một sự hoán cải, Đức Giáo Hoàng nói, vốn được thể hiện không phải bằng lời nói, mà bằng “những việc làm cụ thể”.

ĐGH Phanxicô - Ăn Chay Thật Là Giúp Đỡ Người Khác

Ăn chay thật sự là giúp đỡ người thân cận của bạn; trong khi ăn chay giả tạo thì pha trộn tính tôn giáo với những thương vụ dơ bẩn và những mưu đồ của sự hư vinh. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (03/030 tại Nguyện Đường Santa Marta.

ĐGH Phanxicô - Niềm Tin Mang Tính Ý Thức Hệ Tôn Thờ Thiên Chúa Không Nhập Thể

Chiếc la bàn của người Kitô Hữu hướng dẫn người ấy đi theo Đức Kitô chịu đóng đinh, chứ không phải là một vị thần không nhập thể, mà là Thiên Chúa làm người, Đấng mang lấy ở nơi chính bản thân Ngài những vết thương của anh em chúng ta. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ buổi sáng Thứ Năm (02/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

ĐGH Phanxicô - Người Kitô Hữu Đích Thực Có Diện Mao Vui Tươi và Đôi Mắt Đầy Tràn Niềm Vui

Khi chúng ta đang tiến vào Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy suy tư về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với đồng tiền, vì chúng ta không thể làm tôi cả hai ông chủ cùng một lúc. Những lời của Ngài diễn ra trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba tại Nguyện Đường Santa Marta.

Nói về thông điệp của những bài đọc Tin Mừng trong những ngày này đang dẫn đến khởi đầu Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại câu chuyện người thanh niên muốn đi theo Chúa, nhưng sự giàu có của anh ta dẫn anh ta thay vào đó đi theo đồng tiền.

ĐGH Phanxicô - Ở Nơi Thiên Chúa Công Lý và Lòng Thương Xót Là Một

Chúa Giêsu nói sự thật; Ngài không tạo ra luận lý quỷ thuật, mà sự giả hình núp bóng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong Thánh Lễ mỗi ngày tại Nguyện Đường Santa Marta, giảng giải về bài Tin Mừng trong ngày mà trong đó các Tiến Sĩ Luật đã hỏi: ‘Có được phép rẫy vợ mình không?’

ĐGH Phanxicô - Đừng Bỏ Sự Hoán Cải, Hãy Bỏ Đời Sống Hai Mặt

Đừng làm cớ vấp phạm cho “những người bé mọn” bằng một đời sống hai mặt, vì cớ vấp phạm thì phá huỷ. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm tại Nguyện Đường Santa Marta. Và vì thế, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta đừng bỏ việc hoán cải.

ĐGH Phanxicô - Sự Xấu Hổ Thánh Vượt Thắng Cơn Cám Dỗ Tham Vọng

“Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng ‘xấu hổ thánh’ trước cơn cám dỗ tham vọng”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (21/02) tại Nguyện Đường Santa Marta, nói rằng người muốn trở thành người trước hết phải là người sau hết và là tôi tớ của mọi người.

ĐGH Phanxicô - Chiến Tranh Bắt Đầu Từ Trong Tâm Hồn Mỗi Người

Chiến tranh bắt đầu ở trong tâm hồn con người, vì lý do này mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm để chăm sóc hoà bình. Đây là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Năm (17/02) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ đã nói về những nỗi thống khổ của quá nhiều người mà đời sống của họ bị làm cho nổi giận bởi chiến tranh được khuấy động lên bởi những người quyền thế và những tay buôn vũ khí.

ĐGH Phanxicô - Hãy Rao Giảng Tin Mừng Bằng Sự Can Đảm, Cầu Nguyện và Khiêm Nhường

Cầu nguyện, can đảm và khiêm nhường: Đây là những đặc điểm phân biệt “những sứ giả” vĩ đại đã giúp Giáo Hội phát triển trên thế giới, những người đã góp phần vào tính cách truyền giáo của Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng đã giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (14/02) tại Nguyện Đường Santa Marta, lấy ý lực từ Phụng Vụ và từ gương của Thánh Cyril và Methodius, những vị bảo trợ của Châu Âu được tôn vinh hôm nay.

Thánh Cyril và Methodius đã làm cho Châu Âu mạnh mẽ hơn

ĐGH Phanxicô - Những Ghen Tị Nhỏ Nhen và Đố Kị Sẽ Dẫn Đến Phá Huỷ Tình Huynh Đệ và Chiến Tranh

Vào Thứ Hai (13/02), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về tầm quan trọng của mối dây huynh đệ và thật dễ dàng để cho những ghen tị nhỏ nhoi và đố kị phá hoại mối dây này và đặt ra một tiến trình có thể dẫn đến phá huỷ gia đình và các dân tộc.

Đức Giáo Hoàng đã nói trong bài giảng trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta, một Thánh Lễ mà Ngài dâng cho Cha Adolfo Nicolás, nguyên Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Tên đang chuẩn bị tiếp tục sứ mạng của Ngài tại Châu Á.

Tình huynh đệ sẽ bị phá huỷ vì những thứ nhỏ mọn

ĐGH Phanxicô - Cơn Cám Dỗ Mời Gọi Việc Cầu Nguyện, Chứ Không Phải Đối Thoại

Trong sự yếu kém của cơn cám dỗ, mà tất cả chúng ta đều kinh nghiệm, thì ân sủng của Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta để không lẩn trốn Thiên Chúa, mà tìm kiếm sự tha thứ để đứng lên và tiến bước. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Thánh Cha đã suy tư về cơn cám dỗ của ma quỷ cả ở phía Adam và Eva, trong Bài Đọc I, và của Chúa Giêsu trong Bài Tin Mừng. Với Satan, Đức Giáo Hoàng nói, không có đối thoại, vì đối thoại với ma quỷ thì dẫn đến kết cục là tội lỗi và hư hỏng.

ĐGH Phanxicô - Phụ Nữ Mang Lại Sự Hoà Hợp Làm Cho Thế Giới Trở Nên Tuyệt Vời

“Không có phụ nữ, sẽ không có sự hoà hợp trên thế giới”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng Thứ Năm (09/02) tại Nguyện Đường Santa Marta. Trọng tâm bài suy tư của Ngài sự tạo dự nên người nữ, như đã được nói đến trong Sách Sáng Thế. Người nam và người nữ không bình đẳng; người này không cao hơn người kia. Nhưng chính phụ nữ, chứ không phải đàn ông, là người mang lại sự hoà hợp vốn làm cho thế giới thành một nơi tuyệt vời.

ĐGH Phanxicô - Thiên Chúa Tạo Dựng Nên Chúng Ta Theo Hình Ảnh Ngài

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Ba (07/02) đã nói rằng Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Người, làm cho con người thành chủ của trái đất, ban cho con người một người phụ nữ ở cạnh để yêu thương. Những lời của Đức Giáo Hoàng về ba quà tặng này của Thiên Chúa trong Công Trình Tạo Dựng diễn ra trong bài giảng trong Thánh Lễ hằng ngày tại Nguyện Đường Santa Marta.

ĐGH Phanxicô - Hãy Mở Lòng Ra, Hãy Lãnh Nhận Những Quà Tặng Của Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại nguyện đường Santa Marta vào sáng Thứ Hai (06/02). Trong phần giảng cho người tín hữu theo các bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha đã tập trung vào chủ đề tự do Kitô Giáo, nói rằng người theo Đức Kitô là một “người nô lệ” – nhưng của tình yêu, chứ không phải bổn phận, và kêu gọi người tín hữu đừng ẩn núp trong “sự khô cứng” của những Điều Răn.

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu Luôn Ở Cùng Với Người Dân, Nhưng Không Bao Giờ Tìm Kiếm Sự Nổi Tiếng

Nếu chúng ta liên lỉ nhìn lên Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ khám phá bằng sự kinh ngạc rằng chính Ngài là Đấng đang nhìn đến chúng ta cách đầy trìu mến. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (31/01) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Chúa Giêsu không tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng luôn ở giữa người dân

ĐGH Phanxicô - Các Giáo Hội Nhỏ Bé, Bị Bách Hại Là Sức Mạnh Của Giáo Hội

Sức mạnh lớn nhất của Giáo Hội ngày nay là ở nơi các Giáo Hội nhỏ bé, bị bách hại. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (30/01) tại nguyện đường Santa Marta. Trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng là các vị tử đạo: “Ngày nay có nhiều các vị tử đạo hơn vào những giai đoạn đầu tiên” – nhưng giới truyền thông chẳng nói gì về họ, Ngài nói tiếp, bởi vì đó không phải là tin. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy nhớ đến những người đang chịu phúc tử đạo.

ĐGH Phanxicô - Sợ Mọi Thứ, Tội Làm Cho Các Ki-tô Hữu Tê Liệt

Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta tê liệt trong tư cách là các Ki-tô Hữu: sự hèn nhát, sợ mọi thứ, điều làm cho chúng ta không có ký ức, niềm hy vọng, sự can đảm, và sự nhẫn nại. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (27/01) tại Nguyện Đường Santa Marta. 

Nhớ đến công trình cứu chuộc của Thiên Chúa trong đời tôi

ĐGH Phanxicô - Thiên Chúa Muốn Chúng Ta Thật Với Ngài

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Thứ Ba (24/01) đã giải thích rằng việc làm theo ý của Thiên Chúa không nhất thiết có nghĩa là không bao giờ nổi giận với Thiên Chúa.


Giảng trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng nói với người tín hữu rằng mối quan hệ của họ với Thiên Chúa phải là một mối quan hệ thật sự để cuối cùng khi chúng ta  nói với Ngài: ‘Này con đây!’ Thì điều đó là thật.

ĐGH Phanxicô - Những Kỳ Công Của Thiên Chức Linh Mục Của Đức Kitô

Những điều kỳ diệu lớn lao của thiên chức linh mục của Đức Kitô, Đấng đã tự trao hiến chính Ngài, một lần cho tất cả, để tha thứ tội lỗi; và Đấng giờ đây đang chuyển cầu cho chúng ta trước Chúa Cha; và Đấng sẽ trở lại để mang chúng ta đi với Ngài: đây là ba giai đoạn của thiên chức linh mục Đức Kitô được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng (23/01) tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về “tình trạng phạm thượng không thể tha thứ được”: sự phạm thượng với Chúa Thánh Thần.

Subscribe to Suy Niệm