Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Tin Mừng Phải Được Loan Báo Bằng Sự Khiêm Nhường

Tin Mừng phải được loan báo bằng sự khiêm nhường, vượt thắng cơn cám dỗ kiêu căng. Đó là giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (25/04) tại Nguyện Đường Santa Marta, vào lễ Kính Thánh Sử Mác-cô. Trong số những người tham dự có các Đức Hồng Y cố vấn C-9.

ĐGH Phanxicô - Xấu Hổ Vì Tội Lỗi Của Chúng Ta, Nhưng Hy Vọng Vào Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa

Khoảng 20,000 người tín hữu đã hiện diện tối nay, 14/04/2017, tại Chặng Đàng Thánh Giá theo truyền thống được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự gần Hí Trường tại Rôma. Với nhiều an ninh giữa một bầu khí của suy niệm và cầu nguyện, hàng ngàn những ngọn lửa từ nến đã thắp sáng màn đêm. Cuối Chặng Đàng Thánh Giá, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng lời cầu nguyện, dưới đây là lời cầu nguyện của Ngài:

 

Lạy Đức Kitô, bị bỏ mặc một mình và thậm chí là bị phản bội và bị bán bởi chính người thân của Chúa.

ĐGH Phanxicô - Hãy Suy Tư Về Sự Trung Tín Của Thiên Chúa

Thiên Chúa luôn luôn trung thành với Giao Ước của Ngài: Ngài giữ đức tin với Abraham và Ngài trung thành với ơn cứu độ được hứa ở nơi Con Ngài. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi sáng Thứ Năm (06/04) tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng mời gọi những người hiện diện hãy dừng lại trong ngày để suy tư về câu chuyện đời họ, để khám phá vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa ngay cả giữa những gian khó của chúng ta, điều ảnh hưởng đến mọi người trong cuộc sống.

ĐGH Phanxicô - Thập Giá Không Phải Là Huy Hiệu Của Sự Thuộc Về

Vào Thứ Ba (04/04) Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với người Kitô Hữu đừng mang thập giá như là một biểu tượng của sự thuộc về mà là nhìn đến Chúa Giêsu trên Thập Giá vì Ngài đã chết cho ơn cứu độ của chúng ta. Những lời của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta.

Ba lần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, trong bài phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-sêu: “Các ông sẽ chết trong tội lỗi của các ông”. Đó là vì tâm hồn họ đã khép kín và họ không hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa. “Chết trong tội lỗi của các ông”, Đức Giáo Hoàng nói, là một điều tồi tệ.

ĐGH Phanxicô - Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu Chu Toàn Lề Luật

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giảng trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Hai (03/04). Suy tư về các Bài Đọc trong ngày, Đức Thánh Cha tập trung vào ý nghĩa của việc chu toàn lề luật của Chúa Giêsu: điều đó có ý nghĩa gì và Ngài đạt được điều đó bằng cách nào.

ĐGH Phanxicô - Có Niềm Tin Là Sống Cuộc Sống Bằng Niềm Vui

Vào Thứ Ba (28/03), Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ người Kitô Hữu hãy tiếp tục với mọi sự, sống một đời sống bằng niềm vui. Giảng trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta, Ngài kêu gọi cộng đoàn hãy tránh than phiền và đừng để cho bản thân họ bị tê liệt bởi tội lỗi xấu xa của sự lười biếng.

ĐGH Phanxicô - Chúng Ta Là Những Người Công Giáo Vô Thần Nếu Chúng Ta Có Tâm Hồn Chai Đá

Lắng nghe Lời Thiên Chúa để tránh nguy cơ bị cứng lòng. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng vào Thứ Năm (23/03) tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng khi chúng ta ngoảnh mặt khỏi Thiên Chúa và điếc trước Lời của Ngài, thì chúng ta trở nên bất trung hay thậm chí thành “những người vô thần Công Giáo”.

ĐGH Phanxicô - Toà Cáo Giải Không Phải Là Một Chiếc Máy Giặt Sấy

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo trước việc coi toà cáo giải như là một chiếc máy giặt sấy khô, một nơi để thực hiện một giao dịch nhanh, tẩy sạch tội lỗi và ăn cắp một sự tha thứ giả tạo. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với các Kitô Hữu để thật sự xấu hổ về tội lỗi của họ. Những lời của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (21/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng lấy ý từ các bài đọc trong Thánh Lễ, bắt đầu bằng sách Đa-ni-en, nhấn mạnh đến việc con người đến trước Thiên Chúa với một tinh thần khiêm nhường và ăn năn.

ĐGH Phanxicô - Xin Thánh Giuse Ban Cho Chúng Ta Khả Năng Mơ Những Điều Cao Cả

Thánh Giuse mang lại cho người trẻ “khả năng mơ, chịu rủi ro và nhận những nhiệm vụ khó khăn mà họ đã thấy trong những giấc mơ”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ buổi sáng Thứ Hai (20/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Phụng vụ trong ngày cử hành Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, thường được cử hành vào ngày 19/03, nhưng được chuyển sang ngày 20/03 vì ngày ấy trùng vào Chúa Nhật trong Mùa Chay.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào hình tượng Thánh Giuse, đấng bảo trợ của những những yếu đuối, và “giấc mơ của Thiên Chúa”.

ĐGH Phanxicô - Khốn Cho Những Ai Không Quan Tâm Đến Người Nghèo và Người Vô Gia Cư

Dụ ngôn người nghèo, Ladarô, nằm bên ngoài cửa nhà phú hộ, là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo về những mối nguy mà chúng ta gặp phải nếu chúng ta có cùng một thái độ không quan tâm đối với người nghèo và người vô gia cư mà chúng ta gặp gỡ quanh chúng ta ngày nay.

ĐGH Phanxicô - Hoán Cải Là Tránh Điều Dữ và Học Làm Điều Thiện

Tránh điều dữ, học làm điều thiện, và để cho bản thân được tiến bước bởi Thiên Chúa: đây là con đường của sự hoán cải Mùa Chay mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng Thứ Ba (14/03) của Ngài tại Nguyện Đường Santa Marta. Đó là một sự hoán cải, Đức Giáo Hoàng nói, vốn được thể hiện không phải bằng lời nói, mà bằng “những việc làm cụ thể”.

ĐGH Phanxicô - Ăn Chay Thật Là Giúp Đỡ Người Khác

Ăn chay thật sự là giúp đỡ người thân cận của bạn; trong khi ăn chay giả tạo thì pha trộn tính tôn giáo với những thương vụ dơ bẩn và những mưu đồ của sự hư vinh. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (03/030 tại Nguyện Đường Santa Marta.

ĐGH Phanxicô - Niềm Tin Mang Tính Ý Thức Hệ Tôn Thờ Thiên Chúa Không Nhập Thể

Chiếc la bàn của người Kitô Hữu hướng dẫn người ấy đi theo Đức Kitô chịu đóng đinh, chứ không phải là một vị thần không nhập thể, mà là Thiên Chúa làm người, Đấng mang lấy ở nơi chính bản thân Ngài những vết thương của anh em chúng ta. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ buổi sáng Thứ Năm (02/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

ĐGH Phanxicô - Người Kitô Hữu Đích Thực Có Diện Mao Vui Tươi và Đôi Mắt Đầy Tràn Niềm Vui

Khi chúng ta đang tiến vào Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta hãy suy tư về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với đồng tiền, vì chúng ta không thể làm tôi cả hai ông chủ cùng một lúc. Những lời của Ngài diễn ra trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba tại Nguyện Đường Santa Marta.

Nói về thông điệp của những bài đọc Tin Mừng trong những ngày này đang dẫn đến khởi đầu Mùa Chay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại câu chuyện người thanh niên muốn đi theo Chúa, nhưng sự giàu có của anh ta dẫn anh ta thay vào đó đi theo đồng tiền.

ĐGH Phanxicô - Ở Nơi Thiên Chúa Công Lý và Lòng Thương Xót Là Một

Chúa Giêsu nói sự thật; Ngài không tạo ra luận lý quỷ thuật, mà sự giả hình núp bóng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong Thánh Lễ mỗi ngày tại Nguyện Đường Santa Marta, giảng giải về bài Tin Mừng trong ngày mà trong đó các Tiến Sĩ Luật đã hỏi: ‘Có được phép rẫy vợ mình không?’

ĐGH Phanxicô - Đừng Bỏ Sự Hoán Cải, Hãy Bỏ Đời Sống Hai Mặt

Đừng làm cớ vấp phạm cho “những người bé mọn” bằng một đời sống hai mặt, vì cớ vấp phạm thì phá huỷ. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm tại Nguyện Đường Santa Marta. Và vì thế, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta đừng bỏ việc hoán cải.

ĐGH Phanxicô - Sự Xấu Hổ Thánh Vượt Thắng Cơn Cám Dỗ Tham Vọng

“Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng ‘xấu hổ thánh’ trước cơn cám dỗ tham vọng”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (21/02) tại Nguyện Đường Santa Marta, nói rằng người muốn trở thành người trước hết phải là người sau hết và là tôi tớ của mọi người.

ĐGH Phanxicô - Chiến Tranh Bắt Đầu Từ Trong Tâm Hồn Mỗi Người

Chiến tranh bắt đầu ở trong tâm hồn con người, vì lý do này mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm để chăm sóc hoà bình. Đây là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Năm (17/02) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ đã nói về những nỗi thống khổ của quá nhiều người mà đời sống của họ bị làm cho nổi giận bởi chiến tranh được khuấy động lên bởi những người quyền thế và những tay buôn vũ khí.

Subscribe to Suy Niệm