Skip to main content
Buổi cử hành phụng vụ Sáng Thứ Sáu do ĐGH Phanxicô chủ sự (Vatican Media)

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều 2018: Các Mối Phúc Của Cơn Khát

Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma sẽ kết thúc các bài linh thao của các vị vào Thứ Sáu, kỳ linh thao bắt đầu vào tối Chúa Nhật. Bài suy niệm sau cùng của Cha José Tolentino Mendoça tập trung vào “Các Mối Phúc Của Cơn Khát” kết thúc loạt bài suy niệm của Ngài về cơn khát.

Bát Phúc: Thánh Mát-thêu đặt cảnh tượng này trên núi. Do đó, chúng ta hiểu rằng “Ngài đang tạo nên một sự song hành giữa Chúa Giêsu và hình tượng ông Mô-sê – giữa sự giới thiệu Luật Cũ, Thập Giới, và sự giới thiệu Luật Mới, Bát Phúc”, Cha Tolentino bắt đầu bài suy niệm.

Bát Phúc là con đường của chúng ta

Cha giảng tiếp tục bằng việc nói rằng Bát Phúc thì hơn cả một bộ luật. Hơn thế, Bát Phúc là “một sự cấu thành của sự sống, một lời mời gọi sống thật sự”. Bằng cách này, Bát Phúc soi sáng con đường cho Giáo Hội và cho nhân loại như một hành trình hướng về chân trời cánh chung.

Bát Phúc là một bản tự họa về Chúa Giêsu

Bát Phúc của Chúa Giêsu giờ đây không chỉ là nhừng lời mà Ngài đã rao giảng. “Bát Phúc giới thiệu một chìa khóa mà qua đó hiểu được toàn bộ cuộc đời của Ngài”. Chúng ta tìm thấy ở nơi Chúa Giêsu một khuôn mẫu cho việc sống từng Mối Phúc. Trên hết, đối với chúng ta là các Kitô Hữu, thì Bát Phúc là “một bản tự họa của một Đấng loan báo về chúng”. Cha Tolentino nói rằng đối với Chúa Giêsu thì bản tự họa này “là một hình ảnh về chính Ngài mà Ngài hằng luôn mạc khải cho chúng ta và in dấu trên tâm hồn chúng ta”. Đó là một khuôn mẫu mà chúng ta cần sử dụng để “làm biến đổi hình ảnh của chính chúng ta”.

Chúng ta loan báo về Bát Phúc cách nào?

Thiên Chúa khao khát rằng đời sống của chúng ta được sống theo bát phúc. Điều này thúc đẩy Cha Tolentino đặt ra những câu hỏi: “Nhưng chúng ta đã tạo nên Tin Mừng Bát Phúc nào? Chúng loan báo Tin Mừng ấy thế nào? Chúng ta thực hành Tin Mừng ấy thế nào?” Chúng ta có thấy những người đang than khóc, những người đang cần sự ủi an, những người đang đói và khát công lý, những người kiến tạo hòa bình? Nếu chúng ta thấy, Cha Tolentino nhận định, “bằng việc ở bên cạnh họ”, Giáo Hội sẽ tái khám phá lại sứ mạng của mình.

Dân Có Phúc

Dụ ngôn mô tả đúng nhất về “Dân có phúc” là dụ ngôn những người khách dự tiệc cưới (Lc 14:15-24). Sau khi các vị khách được mời từ chối đến, “thì người nghèo, người què, người mù, và người khập khiễng” được mời. “Giáo Hội không phải là một hộp đêm sang trọng, khép kín, vui với việc xem xét coi ai sẽ loại trừ. Giáo Hội luôn mở các cánh cửa và, bằng một chìa khóa mang tính đón nhận, tự phản chiếu mình ở các ngả đường của thế giới”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)