Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang cùng các thành viên Giáo Triều Rôma dự tuần Linh Thao Mùa Chay 2018 (ANSA)

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều 2018: Người Con Hoang Đàng

Câu chuyện về người con hoang đàng không phải là một dụ ngôn mà là một tấm gương. Đây là chủ đề cho bài suy niệm của Cha José Tolentino Mendoça trong loạt bài linh thao cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều vào sáng Thứ Năm.

Tất cả chúng ta đều đã nghe Dụ Ngôn Người Con Hoang Đàng nhiều lần. Chúng ta biết rõ câu chuyện một người kia có hai con trai và người con thứ xin cha mình phần gia tài của anh...

Dụ ngôn người con hoang đàng là câu chuyện của chúng ta

Dụ ngôn này là về chính mỗi người chúng ta, Cha Tolentino nói. “Trong chúng ta có những cảm giác vốn ngột ngạt, những điều cần phải được làm rõ, những bệnh lý, nhiều đường chỉ cần phải được kết nối lại”. Nói cách khác, có nhiều khía cạnh trong đời sống của chúng ta đang cần sự hòa giải. Quà tặng mà Chúa Giêsu muốn ban tặng cho chúng ta là lời của Ngài. Trong Lời ấy, những mâu thuẫn và sự sợ hãi được biến đổi. “Chỉ lòng thương xót, tình yêu thái quá ấy mà Thiên Chúa đang dạy cho chúng ta, mới có thể cứu chuộc chúng ta”, Cha Tolentino nói.
Lòng thương xót không xứng đáng

Hành vi của người con trai trưởng sẽ giúp chúng ta hiểu về lòng thương xót của Thiên Chúa thậm chí nhiều hơn nữa. Lòng thương xót chẳng có liên hệ gì đến việc dành cho ai đó điều họ xứng đáng. Hơn thế, Cha Tolentino giải thích, “Lòng thương xót là mang lại cho người khác cách cụ thể điều họ không xứng đáng”. Thật khó để định nghĩa lòng thương xót cách cụ thể vì “lòng thương xót không tự khóa chính nó vào trong một định nghĩa”. Lòng thương xót có thể được hiểu chỉ khi chúng ta để cho nó “tự nhập thể chính nó” vào trong chúng ta “để chúng ta có thể chạm vào nó”.

Lòng thương xót là tình yêu thái quá

Kết thúc những suy tư của mình, Cha Tolentino diễn tả sự thật là lòng thương xót luôn luôn thái quá. Một người điều độ, một người muốn mọi thứ an toàn, thì sẽ không bao giờ hiểu được Tin Mừng Của Lòng Thương Xót. Điều này là bởi vì “Tin Mừng của Lòng Thương Xót đòi hỏi rằng tình yêu của chúng ta phải mang tính thái quá” giống như tình yêu của Người Cha trong dụ ngôn là người hiểu mọi sự mà không nói gì nhiều. Người Cha cho chúng ta thấy lòng thương xót là nhưng không, đó là một nghệ thuật của sự chữa lành và tái thiết, kinh nghiệm về sự tha thứ, sự diễn tả hoàn toàn ngoài mong đợi của sự dịu dàng. Cuối cùng, lòng thương xót là một quà tặng thái quá.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)