Skip to main content
ĐGH Phanxicô đến trung tâm tĩnh tâm vào Chúa Nhật (CNS)

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Suy Niệm Sự Khiêm Nhường Để Lắng Nghe

Sự khiêm nhường là cần thiết để nhận ra tiếng của Thiên Chúa ở nơi người khác, đặc biệt là những người được coi là yếu thế hay là đối tượng của thành kiến, cha giảng thuyết Dòng Phanxicô đã nói với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các thành viên của Giáo Triều Rôma trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay của các Ngài.

Đức Giáo Hoàng và các thành viên cao cấp nhất của Giáo Triều đã tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay từ ngày 5-10/03 tại trung tâm tĩnh tâm tại Ariccia, 20 dặm về phía đông nam Rôma.

Cha Michelini đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn để giảng tĩnh tâm theo Tin Mừng Mát-thêu mô tả về cuộc khổ nạn, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Cha Dòng Phanxicô đã thực hiện hai bài suy niệm vào ngày 06/03, với bài suy niệm đầu tiên về “Lời tuyên xưng của Phêrô và con đường của Chúa Giêsu lên Giêrusalem”.

“Tôi có sự khiêm nhường để lắng nghe Phêrô? Chúng ta có sự khiêm nhường để lắng nghe nhau, chú ý đến những thành kiến mà chúng ta chắc chắn có, nhưng chú ý để nhận biết điều gì Thiên Chúa đang muốn nói bất chấp – có lẽ - những khép kín của tôi không? Tôi có lắng nghe tiếng nói của người khác, có lẽ người yếu thế, hay tôi chỉ đang nghe tiếng tôi?” Cha Michelini đặt câu hỏi.

Theo Vatican Radio, Cha Michelini đã mời gọi 74 người hiện diện trong kì tĩnh tâm hãy suy tư về tiêu chuẩn mà họ đặt sự biện phân của mình và liệu rằng “Tôi có đang đặt bản thân tôi và lợi ích cá nhân tôi trước vương quốc của Thiên Chúa hay không”.

Lắng nghe và hành động theo ý muốn của Thiên Chúa, Ngài nói rằng, người Kitô Hữu phải có “can đảm tận chiều sâu để đi theo Đức Giêsu Kitô, biết rằng điều này có liên hệ đến việc vác lấy thập giá”.

Chúa Giêsu, vị linh mục nói, không chỉ loan báo niềm vui của sự phục sinh “mà còn cả thử thách” khi Ngài nói “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình vác thập giá mà theo Ta”.

Vào buổi chiều, Cha Michelini thực hiện bài suy niệm thứ hai, “Những lời sau cùng của Chúa Giêsu và khởi đầu Cuộc Thương Khó”.

Ngài giải thích rằng việc đọc về Cuộc Thương Khó của Đức Kitô cho thấy hai kiểu luận lý khác nhau: Chúa Giêsu, một người dân Do Thái tuân thủ đang chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, và các vị thượng tế, những người đang bận tâm với dáng vẻ bề ngoài của buổi lễ nhưng, đồng thời, “đang chuẩn bị để giết một người vô tội”.

Câu hỏi mà người Kitô Hữu phải tự hỏi chính mình, Cha giảng nói, là liệu họ có “đang là những chuyên gia về sự thánh đang thu xếp để thoả hiệp để giữ thể diện, tổ chức với cái giá của sự hy sinh các quyền cá nhân không”.

“Đây là một thái độ đánh mất cái nhìn đúng đắn, tin rằng họ đang phục vụ Thiên Chúa”, Cha Michelini nói.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Catholic Herald)