Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong nhà nguyện dự Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều (AFP)

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Suy Niệm Về Sự Hiệp Nhất Của Các Kitô Hữu Quanh Bữa Tiệc Ly

Đâu là mối quan hệ của chúng ta với lương thực? Quay quanh bữa tiệc ly, chúng ta là các Kitô Hữu thấy sự hiệp nhất hay chúng ta đang bị chia rẽ? Bằng việc đổ Máu của Ngài, Chúa Giêsu có mang lại sự tha thứ của Thiên Chúa không? Đó là ba câu hỏi được đặt ra trong buổi sáng nay, 07/03/2017, cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Triều Rôma bởi Cha Guilio Michelini, một người đang hướng dẫn những Bài Linh Thao Mùa Chay tại Nhà của Thầy Chí Thánh Arriccia.

Bài suy niệm hôm nay tập trung vào chủ đề “Bánh và Thân Mình, Rượu và Máu”, nói về đoạn Tin Mừng Bữa Tiệc Ly theo Thánh Mát-thêu.

Như Vatican Radio tường thuật, Cha Michelini trước hết làm rõ là việc ăn lương thực là thật và là một tình trạng yếu đuối mang tính nhân chủng đúng đắn, một nhu cầu cho thấy sự yếu đuối của con người. Do đó, Ngài trích dẫn một nhận định của Cha Jean-Paul Hernandez, S.J., từ cuốn “Rules to Be Ordered in Eating”(Các Qui Định Để Trật Tự trong Nếp Ăn), mà Thánh I-nha-xi-ô Loyola đã đưa ra trong các Bài Linh Thao của Ngài: Thánh I-nha-xi-ô chọn một nơi chính mà việc ăn có trong kinh nghiệm của con người. Người ta có thể nói: hãy cho tôi biết cách bạn ăn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Ăn trước hết là đón nhận sự sống từ bên ngoài bản thân, có nghĩa là, nhận biết bản thân thì không thể tự no đủ. Nói cách khác, nhận biết giới hạn của bản thân. Cùng ăn với người khác là thú nhận với người khác về hoàn cảnh tạo vật này”.

Vì thế Cha Michelini đã yêu cầu chúng ta suy tư về mối quan hệ của chúng ta với việc ăn. “Thật cần thiết để tránh tư tưởng hoàn toàn chú ý vào điều mà người ta ăn, và ăn cách vội vàng bị thúc đẩy bởi tính xác thịt; trái lại, thật cần thiết để có mệnh lệnh đối với chính bản thân, dù đó là cách ăn, dù đó là về số lượng”, Cha Giảng giải thích, trích dẫn Thánh I-nha-xi-ô Loyola trong cuốn “Các Qui Định Để Trật Tự trong Nếp Ăn”.

Trong câu hỏi thứ hai, Cha Michelini tự hỏi làm thế nào có thể khi mà chúng ta, các Kitô Hữu, là những người thấy sự hiệp nhất cách rõ ràng quanh bàn tiệc ly, rồi lại cùng một cách tạo ra bằng những sự chia rẽ của chúng ta, cùng một những sự năng động mang tính chia rẽ của cộng đoàn Cô-rin-tô. Ngài khen tiến bộ đại kết đã được thực hiện, nhưng đồng thời cho thấy rằng vẫn cần phải thực hiện nhiều bước đến sự hiệp nhất.

Sau cùng, lời mời gọi của Cha Michelini là hãy tự hỏi chính bản thân chúng ta liệu chúng ta có thật sự biết Chúa Giêsu Đấng mà, ngang qua việc đổ Máu của Ngài đã nói và ban tặng cho chúng ta, bằng chính sự sống của Ngài chứ không chỉ trong lời nói, sự tha thứ của Thiên Chúa hay không.

Bài học của Thánh Mát-thêu về Bữa Tiệc Ly nhấn mạnh một yếu tố mà chúng ta chỉ có thể thấy ở đây, ý nghĩa của Máu sẽ đổ ra từ thập giá để ban sự tha thứ cho các tội lỗi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)