Skip to main content
ĐGH Phanxicô và Giáo Triều Rôma đang dự Tĩnh Tâm Mùa Chay

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta, Bất Chấp Những Hoài Nghi và Tội Lỗi Của Chúng Ta

Sự Phục Sinh là trọng tâm của bài suy niệm cuối cùng mà Cha Giulio Michelini thực hiện với Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Rôma trong Kì Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Cha Dòng Phanxicô đã tự hỏi làm thế nào để loan báo cho con người ngày nay rằng sau khi chết thì sẽ có một sự phục sinh, một khởi đầu mới? Cầu trả lời của Ngài chứa đựng trong việc khởi đi từ một Giêsu lịch sử và thông điệp giải phóng của Ngài chứa đựng trong những trang Tin Mừng trước những trang về Sự Phục Sinh.

Do đó, thật cần thiết để suy tư xa hơn nữa về Kinh Thánh, Ngài nói thêm. Đây là lời mời gọi của vị giảng thuyết: “Để giúp bản thân hiểu nhiều hơn nữa điều mà 27 Cuốn Tân Ước và những Cuốn khác của Tân Ước Đầu Tiên muốn nói để chúng ta có thể giải thích chúng một lần nữa một cách tự nhiên, qua đời sống của Giáo Hội, Phụng Vụ, bài giảng là trọng tâm của quá nhiều số trong Evangelii Gaudium, nhưng cũng là qua cam kết văn hoá.

Tuy nhiên, cũng có một cách khác để hiểu về Sự Phục Sinh: lòng bác ái. Ngài nhấn mạnh những lời của Thánh Mát-thêu cũng làm rõ một chiều kích khác của Sự Phục Sinh – sự tha thứ. Chúa Giêsu Phục Sinh muốn gặp gỡ 11 môn đệ và gọi các vị là “bạn hữu”, Ngài đã tha thứ cho các vị ấy vì đã bỏ mặc Ngài; và Ngài đã gặp gỡ họ tại Ga-li-lê, ‘kính sợ’đồng thời là ‘đầy hoài nghi’. Nhưng Ngài đến gần họ, và đoạn tin mừng của Mát-thêu kết thúc bằng những lời “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đây thật sự là cách hành động của Thiên Chúa, mà Lời của Ngài “có thể soi sáng cho những giới hạn của chúng ta và biến đổi chúng thành một cơ hội”, Cha Dòng Phanxicô giải thích.

Do đó Cha Michelini đã nhắc nhớ rằng trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu Chúa Con được gọi là “Immanuel”, Thiên Chúa ở cùng húng ta. Tin Mừng này kế thúc bằng câu: Thầy sẽ ở cùng anh em, Immanuel, cho đến tận cùng thế giới”. Ngài là nguồn mạch lớn lao nhất mà chúng ta có, bất chấp những hoài nghi của chúng ta, sự dữ của chúng ta và lội lỗi của chúng ta”, cha giảng thuyết nhận định.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)