Skip to main content
ĐGH Phanxicô và Giáo Triều Rôma trong thời gian tĩnh tâm Mùa Chay

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Tôi Có Chấp Nhận Rằng Sự Toàn Năng Của Thiên Chúa Bị Khựng Lại Trước Sự Tự Do Của Con Người Không?

Có một sự kết nối giữa lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên Núi Ô-liu và lời cầu nguyện trên Núi Tabor, tại Ga-li-lêa, Cha Giulio Michelini đã nhấn mạnh vào chiều ngày hôm qua, 07/03/2017, với những người đang tham dự vào các Bài Linh Thao được tổ chức tại Nhà Thầy Chí Thánh Ariccia, như Vatican Radio tường thuật.

Cha Dòng Phanxicô giải thích, trước Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Rôma, rằng ở cả hai trường hợp Chúa Giêsu đã có một hoàn cảnh bị thử thách về mặt hiện sinh (trong trường hợp thứ nhất, vì Phêrô và những người khác không hiểu ý nghĩa của sự loan báo lần thứ nhất của Chúa Giêsu, khi Ngài nói Ngài sẽ chết tại Giêrusalem; trong trường hợp thứ hai, vì Ngài vừa mới thông báo rằng có người sẽ nộp Ngài). Hơn thế, Cha giảng giải thích rằng ở cả hai dịp Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ trở về với Ngài.

Sự khác biệt hệ tại ở sự thật là tại Núi Tabor thì tiếng nói được nghe là của Chúa Cha, Đấng an ủi Chúa Con, trong khi ở tại Giệt-si-ma-ni thì chính Chúa Con hướng lên Chúa Cha khi nói “xin cho ý Cha được thực hiện”, Cha Michelini nhấn mạnh.

Cùng một cách thế Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài, đưa Shema (cầu nguyện) vào thực hành (x. D. Fortuna, Il figlio dell’Ascolto), lời cầu nguyện của dân Israen để yêu mến Thiên Chúa “hết linh hồn, hết sức, và hết sự sống của ngươi”, vị giảng thuyết nhấn mạnh.

Từ đó, những câu hỏi cuối cùng mà Cha Michelini đặt ra cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Rôma: Người ta đặt bản thân mình trước nỗi thống khổ của anh em mình thế nào? Có phải ý muốn của Thiên Chúa được nhìn như là một sự bắt buộc hay như là “một ý muốn thánh đến sự tốt lành?” Và tôi có chấp nhận rằng con đường mà ý muốn này được nhìn nhận là có điều kiện, vì sự toàn năng của Thiên Chúa bị dừng lại trước sự tự do của tạo vật của Ngài không?

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)