Skip to main content

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta, Bất Chấp Những Hoài Nghi và Tội Lỗi Của Chúng Ta

Sự Phục Sinh là trọng tâm của bài suy niệm cuối cùng mà Cha Giulio Michelini thực hiện với Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Rôma trong Kì Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Cha Dòng Phanxicô đã tự hỏi làm thế nào để loan báo cho con người ngày nay rằng sau khi chết thì sẽ có một sự phục sinh, một khởi đầu mới? Cầu trả lời của Ngài chứa đựng trong việc khởi đi từ một Giêsu lịch sử và thông điệp giải phóng của Ngài chứa đựng trong những trang Tin Mừng trước những trang về Sự Phục Sinh.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Chúa Giêsu Trên Thập Giá, Bị Hiểu Lầm

“Cuộc tra tấn sau cùng của Chúa Giêsu”chưa được hiểu đúng, “ngay cả trên thập giá”, Cha Giulio Michelini đã nói trước Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Rôma. Trong bài suy niệm thứ bảy của Ngài trong Kì Tĩnh Tâm tại Ariccia, vào ngày 09/03/2017, và Ngài mời gọi hãy chiến đấu chống lại tình trạng hiểu lầm này.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Bài Suy Niệm Của Đôi Vợ Chồng

Với bài suy niệm thứ sáu của mình trước Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma, Cha Giulio Michelini đã suy tư về phiên toà của Chúa Giêsu và vợ ông Philatô (Mt 27:11-26). Bài suy niệm được viết bởi một đôi vợ chồng, Mariateresa Zattoni và Gulberto Gillini, những người mà Cha Dòng Phanxicô thường xuyên hợp tác làm việc.

Việc chú giải Thánh Kinh thì không phải là một đặc quyền của người thánh hiến và các thần học gia, vị giảng thuyết nhấn mạnh trong phần giới thiệu của mình, Vatican Radio tóm lược bằng tiếng Ý: các đôi vợ chồng và gia đình cũng phải tham gia vào việc này.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: 'Giu-đa Làm Tỏ Lộ Cho Chúng Ta Về Chính Bản Thân Chúng Ta'

Các chủ đề của bài suy niệm thứ năm của Kì Tĩnh Tâm Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma là sự mất đức tin và sự tự sát của Giu-đa, và sứ mạng tìm kiếm các tội nhân của Giáo Hội. Vào buổi sáng ngày 08/03/2017 tại Ariccia, Cha Giulio Michelini đã suy tư về hình tượng của Tông Đồ Giu-đa, nói rằng “Giu-đa làm tỏ lộ cho chúng ta về chính bản thân chúng ta”.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Tôi Có Chấp Nhận Rằng Sự Toàn Năng Của Thiên Chúa Bị Khựng Lại Trước Sự Tự Do Của Con Người Không?

Có một sự kết nối giữa lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên Núi Ô-liu và lời cầu nguyện trên Núi Tabor, tại Ga-li-lêa, Cha Giulio Michelini đã nhấn mạnh vào chiều ngày hôm qua, 07/03/2017, với những người đang tham dự vào các Bài Linh Thao được tổ chức tại Nhà Thầy Chí Thánh Ariccia, như Vatican Radio tường thuật.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Suy Niệm Sự Khiêm Nhường Để Lắng Nghe

Sự khiêm nhường là cần thiết để nhận ra tiếng của Thiên Chúa ở nơi người khác, đặc biệt là những người được coi là yếu thế hay là đối tượng của thành kiến, cha giảng thuyết Dòng Phanxicô đã nói với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và các thành viên của Giáo Triều Rôma trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay của các Ngài.

Đức Giáo Hoàng và các thành viên cao cấp nhất của Giáo Triều đã tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay từ ngày 5-10/03 tại trung tâm tĩnh tâm tại Ariccia, 20 dặm về phía đông nam Rôma.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Suy Niệm Về Sự Hiệp Nhất Của Các Kitô Hữu Quanh Bữa Tiệc Ly

Đâu là mối quan hệ của chúng ta với lương thực? Quay quanh bữa tiệc ly, chúng ta là các Kitô Hữu thấy sự hiệp nhất hay chúng ta đang bị chia rẽ? Bằng việc đổ Máu của Ngài, Chúa Giêsu có mang lại sự tha thứ của Thiên Chúa không? Đó là ba câu hỏi được đặt ra trong buổi sáng nay, 07/03/2017, cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo Triều Rôma bởi Cha Guilio Michelini, một người đang hướng dẫn những Bài Linh Thao Mùa Chay tại Nhà của Thầy Chí Thánh Arriccia.

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: Hãy Cùng Nhau Giữ Lấy Tình Yêu Của Thiên Chúa và Tình Yêu Của Người Nghèo

“Những lời sau cùng của Chúa Giêsu ngay khởi đầu Cuộc Khổ Nạn của Ngài” trong Tin Mừng Mát-thêu, là chủ đề của các bài suy niệm thứ hai và thứ ba do Cha Guilio Michelini, OFM, trong kỳ tĩnh tâm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và của các cộng sự của Ngài, tại Arriccia vào Thứ Hai, 06/03/2017. Cha Dòng Phanxicô đề nghị rằng việc cầu nguyện và giúp đỡ người nghèo, tình yêu của Thiên Chúa và của người nghèo không thể bị chia cách, bản tóm lược của Vatican Radio bằng tiếng Ý cho biết.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ IV Mùa Vọng 2016

Bài giảng tĩnh tâm tuần thứ IV Mùa Vọng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma, 23/12/2016 tại Nhà Nguyện Redemptoris Mater, Vatican. 

"Bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần, Người Đã Nhập Thể Trong Lòng Trinh Nữ Maria"

1. Giáng Sinh, một Mầu Nhiệm “đối với Chúng Ta”

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh 2016

“HÃY HOÀ GIẢI VỚI THIÊN CHÚA”

Thiên Chúa là Đng đã nhờ Đc Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, đ làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ IV Mùa Chay 2016

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Trong Hiến Chế Gaudium et spes và ngày nay

Tôi dành bài suy niệm này cho một suy tư thiêng liêng về Hiến Chế Gaudium et spes, hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới. Nhiều vấn đề xã hội khác nhau được đề cập đến ở trong văn kiện này – văn hoá, kinh tế, công bằng xã hội, hoà bình – một vấn đề thích hợp nhất và nan giải nhất có liên quan đến hôn nhân và gia đình. Giáo Hội đã dành hai thượng hội đồng vừa qua cho vấn đề này.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ III Mùa Chay 2016

Bài suy tư Thứ III Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 04/03/2016.

Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục và kết thúc những suy tư của chúng ta về hiến chế Dei verbum, đó là, về lời của Thiên Chúa. Lần trước, tôi đã nói về Lectio Divina, việc đọc Kinh Thánh cho sự phát triển cá nhân.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ II Mùa Chay 2016

Bài suy tư Thứ II Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 26/02/2016.

LÃNH NHẬN LỜI ĐƯỢC GIEO BẰNG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Một Suy Tư về Hiến Chế Tín Lý Dei verbum 

Chúng ta hãy tiếp tục việc suy tư của chúng ta về các văn kiện chính của Công Đồng Vatican II.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Chay 2016

Bài suy tư Thứ Nhất Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 19/02/2016.

THỜ PHƯỢNG TRONG THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT

Suy Tư Về Hiến Chế Sacrosanctum Concillium 

1. Công Đồng Vatican II: Một Phụ Lưu, Chứ Không Phải Một Dòng Sông

Subscribe to Tĩnh Tâm