Skip to main content

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ IV Mùa Chay 2016

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Trong Hiến Chế Gaudium et spes và ngày nay

Tôi dành bài suy niệm này cho một suy tư thiêng liêng về Hiến Chế Gaudium et spes, hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới. Nhiều vấn đề xã hội khác nhau được đề cập đến ở trong văn kiện này – văn hoá, kinh tế, công bằng xã hội, hoà bình – một vấn đề thích hợp nhất và nan giải nhất có liên quan đến hôn nhân và gia đình. Giáo Hội đã dành hai thượng hội đồng vừa qua cho vấn đề này.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ III Mùa Chay 2016

Bài suy tư Thứ III Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 04/03/2016.

Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục và kết thúc những suy tư của chúng ta về hiến chế Dei verbum, đó là, về lời của Thiên Chúa. Lần trước, tôi đã nói về Lectio Divina, việc đọc Kinh Thánh cho sự phát triển cá nhân.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ II Mùa Chay 2016

Bài suy tư Thứ II Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 26/02/2016.

LÃNH NHẬN LỜI ĐƯỢC GIEO BẰNG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Một Suy Tư về Hiến Chế Tín Lý Dei verbum 

Chúng ta hãy tiếp tục việc suy tư của chúng ta về các văn kiện chính của Công Đồng Vatican II.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Chay 2016

Bài suy tư Thứ Nhất Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 19/02/2016.

THỜ PHƯỢNG TRONG THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT

Suy Tư Về Hiến Chế Sacrosanctum Concillium 

1. Công Đồng Vatican II: Một Phụ Lưu, Chứ Không Phải Một Dòng Sông

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ III Mùa Vọng 2015

Bài suy tư Thứ III Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 18/12/2015.

Mẹ Maria Trong Mầu Nhiệm Đức Kitô và Giáo Hội

1. Thánh Mẫu Học trong Lumen gentium

Chủ đề của bài suy tư Mùa Vọng lần sau cùng này là Chương 8 của Lumen gentium được gọi là “Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm về Đức Kitô và Giáo Hội”. Chúng ta hãy lắng nghe Công Đồng nói về vấn đề này:

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ II Mùa Vọng 2015

Bài suy tư Thứ II Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 11/12/2015.

“LỜI MỜI GỌI HOÀN VŨ ĐẾN VỚI SỰ THÁNH THIỆN”

(Lumen gentium, Chương 5)

Một vài ngày trước chúng ta đã đi vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày bế mạc Công Đồng Vatican II và bước vào Năm Thánh Thương Xót. Chúng ta phải nói rằng mối liên hệ giữ chủ đề lòng thương xót và Công Đồng Vatican II không phải là một điều gì đó mang tính tự phát hay nhỏ bé.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Vọng 2015

Bài suy tư Thứ I Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Phủ Giáo Hoàng, ngày 04/12/2015.

ĐỨC KITÔ, ÁNH SÁNG CHO MUÔN DÂN”

Đọc Theo Tinh Thần Kitô Học Về Lumen Gentium

1. Giáo Hội Học Theo Kitô Học

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh 2015

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự buổi cử hành phụng vụ Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu ở Đền Thờ Thánh Phêrô, buổi cử hành này nhắc lại các biến cố dẫn đến Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết trên Thập Giá của Chúa Giêsu, bao gồm cả bài suy niệm của Cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết cho Phủ Giáo Hoàng. Dưới đây là bài giảng của Ngài:

“Ecce Homo!” – “Đây Là Người!”

Chúng ta vừa nghe trình thuật về cuộc xử án của Chúa Giêsu trước mặt Philatô. Có một điểm đặc biệt trong trình thuật đó mà chúng ta sẽ dừng lại.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ V Mùa Chay 2015

Với bài suy niệm này chúng ta sẽ kết thúc phần toát lược niềm tin chung của Giáo Hội Phương Đống và Phương Tây, và chúng ta sẽ kết thúc phần này bằng điều làm cho chúng ta bận tâm cách trực tiếp hơn, vấn đề về ơn cứu chuộc: đó là, Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội La Tinh đã hiểu về nội dung ơn cứu chuộc Kitô Giáo thế nào.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ IV Mùa Chay 2015

1. Hai Chiều Kích Của Niềm Tin

Khi nói đến niềm tin, Thánh Augustinô đã đưa ra một sự phân biệt mà vẫn còn là kinh điển cho đến tận ngày nay: một sự phân biệt giữa những điều được tin và hành động tin vào chúng: “Aliud sunt ea quaecreduntur, aliud fides qua creduntur”[1], thuật ngữ fidea quae và thuật ngữ fides qua, như đã nói trong thần học. Thuật ngữ thứ nhất nói đến niềm tin khách thể, thuật ngữ thứ hai thì niềm tin là chủ thể. Tất cả mọi suy tư Kitô Giáo về niềm tin diễn ra ở hai cột trụ này.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ II Mùa Chay 2015

1. Cùng nhau mang lại điều hiệp nhất chúng ta

Chuyến thăm gần đây của Đức Giáo Hoàng đến Thổ Nhĩ Kỳ, được kết thúc bởi cuộc gặp gỡ của Ngài với Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartholomew, và trong một bài huấn từ của đức giáo hoàng trước Giáo Hội Kitô Giáo Đông Phương và các Giáo Hội Kitô Giáo Tây Phương để cùng nhau chia sẻ một niềm tin chung của mình đã làm cho tôi thấy tin tưởng về tính hữu dụng để dành cho những suy tư Mùa Chay năm nay cổ võ lòng khao khát này của Đức Thánh Cha, cũng là lòng khao khát của tất cả mọi Kitô hữu.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Chay 2015

Trong bài suy niệm thứ nhất Mùa Chay này, tôi muốn tận dụng thời gian vắng mặt của Đức Thánh Cha, để đưa ra một suy tư về Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii gaudium) của Ngài, là điều mà tôi không dám thực hiện khi Ngài có mặt. Rõ ràng, đây không phải là một nhận định có tính hệ thống, nhưng chỉ là một suy tư cùng nhau để tận dụng những điểm rất chuẩn mực của Ngài.

1. Cuộc Gặp Gỡ Riêng với Chúa Giêsu Nadarét

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ III Mùa Vọng 2014

Bài suy tư Thứ III Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết cho giáo triều giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều vào ngày Thứ Sáu, 19/12/2014.

ƯỚC GÌ ƠN BÌNH AN CỦA ĐỨC KI-TÔ ĐIỀU KHIỂN TÂM HỒN ANH EM” - (Cl 3:15)

Bình An Hoa Trái Của Thần Khí

Bình An Hoa Trái Của Thần Khí

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ II Mùa Vọng 2014

Bài suy tư Thứ II Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết cho giáo triều giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều vào ngày Thứ Sáu, 12/12/2014.

“PHÚC CHO AI XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA”

Hoà Bình Là Một Bổn Phận

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Vọng 2014

Bài suy tư Thứ Nhất Mùa Vọng của Cha Raniero Cantalamessa - Vị giảng thuyết cho giáo triều giảng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều vào ngày Thứ Sáu, 05/12/2014. 

Hoà Bình Một Món Quà Của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô

Chúng ta đang bình an với Thiên Chúa!

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh 2014

Trong lịch sử mang tính nhân loại và thánh thiêng của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, có những câu chuyện nhỏ về những người đàn ông và phụ nữ bước vào tia sáng hoặc bóng tối của cuộc khổ nạn ấy. Câu chuyện bi kịch nhất là câu chuyện của Giuđa Iscariot. Đó là một trong số các sự kiện đã chứng thực cùng với sự nhấn mạnh bình đẳng bởi một trong bốn Tin Mừng và trong toàn bộ phần còn lại của Tân Ước. Cộng đồng Kitô hữu tiên khởi suy tư rất nhiều về tai nạn này và chúng ta cũng sẽ thật thiếu sót nếu thực hiện điều ngược lại. Câu chuyện này có nhiều điều để nói cho chúng ta.

Subscribe to Tĩnh Tâm