Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Về Việc Giáo Dục

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần tại Hội Trường Phaolô VI, ngày 23/11/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

ĐGH Phanxicô - Về Hai Tên Trộm

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung thứ Tư hàng tuần tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 28/09/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Những lời mà Chúa Giêsu nói trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài đạt tới đỉnh cao ở sự tha thứ:

Subscribe to Triều Yết