Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Về Niềm Vui Giáng Sinh

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần tại Hội Trường Phaolô VI, ngày 14/12/2016.

Anh Chị Em Thấn Mến, xin chào buổi sáng!

ĐGH Phanxicô - Về Việc Chôn Xác Người Chết

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc loạt bài dành cho lòng thương xót. Nhưng dù bài giáo lý đã kết thúc, thì lòng thương xót vẫn phải tiếp tục! Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả điều này và chúng ta giữ trong tâm hồn chúng ta như một niềm an ủi và đỡ nâng.

ĐGH Phanxicô - Về Việc Giáo Dục

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư hàng tuần tại Hội Trường Phaolô VI, ngày 23/11/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

ĐGH Phanxicô - Về Hai Tên Trộm

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung thứ Tư hàng tuần tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 28/09/2016.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Những lời mà Chúa Giêsu nói trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài đạt tới đỉnh cao ở sự tha thứ:

Subscribe to Triều Yết