Skip to main content

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Phục vụ, chứ không phải chức tước, là phương thế của sự cao cả trong Giáo Hội

Trong bài giảng Thánh Lễ thường ngày tại Casa Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày, đoạn Chúa Giêsu nói với các môn đệ, “Ai muốn làm lớn thì phải là người sau hết và là người phục vụ mọi người.” Nếu chúng ta thực hiện những thoả hiệp trong khi nỗ lực sống Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nói, thì chúng ta sẽ mang lấy kết cục là chạy theo tinh th

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng lễ Chúa Nhật tại Bari

Chúa Giêsu trích dẫn luật xưa: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5:38; Xh 21:24). Chúng ta biết luật xưa có ý nói gì: khi có người lấy từ bạn điều gì đó, thì bạn sẽ lấy lại cùng một điều từ người ấy. Luật trả thù này thật sự là một dấu chỉ của sự tiến bộ, bởi vì nó ngăn chặn sự trả đũa thái quá.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta một tâm hồn cởi mở đầy lòng thương cảm

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (18/2) theo Thánh Mác-cô đoạn các môn đệ lo lắng về việc thiếu cơm bánh trên thuyền mà Chúa Giêsu cũng đang ở đó. Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng sự quan tâm đến của cải vật chất đã nói rõ hơn về họ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy trân quí những người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt trọng tâm bài giảng của Ngài về chủ đề gia đình, điều mà Ngài nói không chỉ được tạo thành từ người cha, người mẹ, anh em, cô dì chú bác và ông bà mà còn cả gia đình lớn hơn của những người đồng hành với chúng ta trên hành trình sống, tại nơi làm việc, hay trong học tập.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta

“Con trai của ta Absalom! Giá mà cha có thể chết thay con!” Đây là tiếng kêu khóc đớn đau của David, khi than khóc trước tin về cái chết của con trai ông. Sách Samuel Quyển Thứ II nói cho chúng ta về việc kết thúc một cuộc chiến lâu dài mà Absalom đã tạo ra chống lại chính cha ruột của mình, Vua David, để thay thế ông trên ngai.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Lời cầu nguyện đơn sơ đánh động Thiên Chúa

Bài Tin Mừng trong ngày nói cho chúng ta về cách một người bị phong cùi đến với Chúa Giêsu, khi nói “Lạy Thầy, nếu Ngài muốn, thì xin cho con được sạch”. Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói lời yêu cầu của người cùi là một lời cầu nguyện đơn sơ, “một hành động của niềm tin” – nhưng đồng thời, “là một thách đố thật”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Thẩm quyền không phải ở việc ra lệnh mà ở việc nhất quán và làm chứng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt nền tảng bài giảng của Ngài vào bài Tin Mừng trong ngày đoạn Thánh Mác-cô nhấn mạnh rằng “Chúa Giêsu dạy như Đấng có thẩm quyền”. Khi Chúa Giêsu giảng dạy ở hội đường, thì tác giả tin mừng tập trung vào phản ứng nơi người dân về phản ứng nơi người dân về cách hành động “có thẩm quyền” của Ngài, không giống như những kinh sư.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Nhiều ngọn lửa chiến tranh, hoà bình là từ bên trong

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng ta không thể “là các Kitô Hữu” nếu chúng ta là “những người gieo chiến tranh” nơi gia đình, nơi lối xóm và nơi công sở. “Xin Chúa ban cho chúng ta Thần Khí để ở lại trong Chúa và dạy chúng ta biết yêu thương, đơn giản là không tạo chiến tranh với người khác”, Đức Giáo Hoàng kêu gọi trong bài giảng Thánh Lễ của Ngài vào sáng Thứ Năm, tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Hiển Linh 2020

Trong Bài Tin Mừng (Mt 2:1-12), Ba Vua bắt đầu bằng việc đưa ra lý do vì sao họ đến: “Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (c.2). Thờ phượng là cùng đích và là mục tiêu của hành trình của các ông. Thực vậy, khi họ đến Bêlem, “họ đã thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người” (c. 11).

Subscribe to Đức Giáo Hoàng