Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Người Samaritanô Nhân Hậu Là Hiện Thân Của Đức Kitô

Vào Thứ Hai (09/10), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi người Kitô Hữu hãy noi theo hình tượng của Người Samari Nhân Hậu và giúp những người đang cần giúp để đứng lên, giống như Đức Kitô là Đấng “sẽ luôn trả công” cho chúng ta. Thực hiện bài giảng vào Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican, Ngài suy tư về thái độ của nhiều nhân vật trong dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu trong Tin Mừng theo Thánh Luca, mà Ngài nói, chính là câu trả lời cho ông tiến sĩ Luật về việc ai là người thân cận của ông.

ĐGH Phanxicô - Xấu Hổ Vì Tội Lỗi Bản Thân Là Một Ân Sủng

“Không ai có thể nói, ‘Tôi đúng’ hoặc ‘Tôi không giống như người ấy’. Tôi là một tội nhân, tôi đã nói đó là một cái tên đầu tiên mà tất cả chúng ta đều có – tội nhân”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào tình trạng tội lỗi của con người và sự cần thiết phải biết ăn năn trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (06/10) tại Nguyện Đường Santa Marta. Ngài giảng giải về bài đọc thứ nhất từ Sách Ngôn Sứ Baruch là người nói “Sự công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, còn sự thẹn mặt thì thuộc về chúng ta”.

ĐGH Phanxicô - Hãy Khám Phá Lại Cội Rễ Của Bạn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Năm (05/10). Trong lời giảng của Ngài trước các tín hữu sau các Bài Đọc trong ngày, Đức Thánh Cha suy tư về tầm quan trọng của việc giữ kết nối với cội rễ của chúng ta – đặc biệt là cội rễ thiêng liêng của chúng ta – và tránh điều mà Ngài gọi là “sự tự lưu đầy mang tính tâm lý”.

ĐGH Phanxicô - Hãy Là Sứ Giả Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 04/09/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong bài giáo lý này tôi muốn nói về chủ đề “Những Sứ Giả của Niềm Hy Vọng Ngày Nay”. Tôi rất vui để thực hiện điều này ngay từ khởi đầu tháng này, một tháng mà Giáo Hội dành đặc biệt cho việc truyền giáo, và cũng là vào dịp mừng kính Thánh Phanxicô Assisi, Ngài vốn là một đại sứ giả của niềm hy vọng!

ĐGH Phanxicô - Hãy Xin Thiên Chúa Ân Sủng Để Đi Theo Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi người Kitô Hữu hãy hướng về Thiên Chúa để tìm kiếm lòng can đảm và sức mạnh cần thiết để đi theo Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta.

Giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (03/10) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về hành trình của Chúa Giêsu lên Jerusalem khi thời gian cuộc khổ nạn của Ngài đã gần kề.

ĐGH Phanxicô - Bài Diễn Văn Trước Giới Lao Động Tại Bologna, Ý

Anh Chị Em Thân Mến, Chúa Nhật tốt lành!

Tôi xin chào tất cả các bạn thuộc về thế giới lao động thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Thật không may, trong số này, có một sự tiêu cực, gian khó và đôi khi hoàn cảnh đớn đau của hoàn cảnh thiếu việc làm. Xin cám ơn các bạn vì sự đón tiếp!

ĐGH Phanxicô - Về Những Kẻ Thù Của Niềm Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư 27/09/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô:

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong thời gian này, chúng ta đang nói về niềm hy vọng; tuy nhiên, hôm nay tôi muốn cùng các bạn suy tư về những kẻ thù của niềm hy vọng, vì niềm hy vọng có những kẻ thù của nó, vì mọi sự tốt lành trên thế giới này đều có những kẻ thù của nó.

ĐGH Phanxicô - Sự Thân Quen Với Chúa Giêsu Sẽ Làm Cho Chúng Ta Tự Do

“Những ai nghe Lời Chúa và thực hành”: Đây là khái niệm về gia đình đối với Chúa Giêsu, một khái niệm về gia đình vốn “rộng hơn khái niệm của thế giới”. Đó là trọng điểm của bài giảng Lễ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào sáng Thứ Ba (26/09) tại Nguyện Đường Santa Marta. Trong bài đọc Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng thật rõ ràng là những ai đến với Ngài, và lắng nghe lời Ngài rao giảng, thì là “mẹ” của Ngài, và “anh em” của Ngài: Gia đình của Ngài.

ĐGH Phanxicô - Về Dụ Ngôn Người Chủ Vườn Nho và Những Người Làm Vườn

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong trang tin mừng hôm nay (x. Mt 20:1-16) chúng ta có dụ ngôn về những người lao công được kêu gọi trong ngày, mà Chúa Giêsu nhắc lại để thông truyền hai khía cạnh của Nước Thiên Chúa: thứ nhất, là Thiên Chúa muốn kêu gọi tất cả mọi người làm việc cho Nước Ngài; thứ hai, là cuối cùng Ngài muốn ban cho hết mọi người cùng một phần đền bù, nghĩa là, ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu.

ĐGH Phanxicô - Nếu Muốn Lòng Thương Xót, Hãy Tự Nhận Mình Là Tội Nhân

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ vào Thứ Năm (21/09) – Lễ Kính Thánh Mát-thêu, Tông Đồ và Tác Giả Tin Mừng – tại nguyện đường Santa Marta ở Vatican.

Trong những lời giảng sau các Bài Đọc trong ngày, bao gồm cả bài Tin Mừng của Thánh Mát-thêu về cuộc hoán cải của Ngài và lời mời gọi trở thành môn đệ, Đức Thánh Cha tập trung vào 3 giai đoạn của cảnh tượng: lời mời gọi, bữa tiệc và cớ vấp phạm.

ĐGH Phanxicô - Giáo Dục Để Hy Vọng

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung hàng tuần vào Thứ Tư, 20/09/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chủ đề của bài giáo lý hôm nay là “Giáo Dục Để Hy Vọng”. Do đó, tôi sẽ nói một cách trực tiếp với người Ý thân quen là “bạn”, hình dung rằng tôi đang đóng vai trò là một nhà giáo dục, là một người cha đối với giới trẻ hay với bất cứ ai mở lòng ra để học.

ĐGH Phanxicô - Hãy Đến Gần Người Đau Khổ

“Lòng thương cảm”, “đến gần”, “khôi phục. Trong Thánh Lễ Sáng Thứ Ba (19/09) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cùng Chúa, để Chúa ban cho chúng ta “ân sủng” để có lòng thương cảm với hết mọi người đang đau khổ; đến gần với những người này để “nắm lấy tay họ” và khôi phục cho họ về địa vị “phẩm giá mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ”.

Subscribe to Đức Giáo Hoàng