Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Lá 2017

Buổi cử hành hôm nay có thể nói là đắng cay ngọt ngào. Buổi cử hành này vừa vui đồng thời lại vừa u sầu. Chúng ta cử hành việc Chúa đi vào Thành Giêrusalem trước những tiếng la của các môn đệ của Ngài tuyên bố Ngài là một vị vua. Nhưng chúng ta cũng long trọng loan báo đoạn Tin Mừng về Cuộc Khổ Nạn của Ngài. Trong sự tương phản đắng cay này, tâm hồn chúng ta kinh nghiệm trong một mức độ nhỏ bé nào đó điều mà chính Chúa Giêsu đã cảm nhận được trong tâm hồn của Ngài vào ngày ấy, khi Ngài vui cùng các bạn của Ngài và khóc thương Giêrusalem.

Cha Cantalamessa - Bài Giảng Tĩnh Tâm Tuần IV Mùa Chay 2017

CHÚA THÁNH THẦN GIỚI THIỆU CHO CHÚNG TA MẦU NHIỆM VỀ SỰ PHỤC SINH CỦA ĐỨC KITÔ

Trong hai bài suy niệm Mùa Chay đầu tiên, chúng ta đã suy tư về Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt chúng ta vào toàn bộ sự thật về con người của Đức Kitô, làm cho Ngài được loan báo là “Chúa” và “Thiên Chúa thật”. Trong bài suy niệm mới nhất chúng ta đi từ hữu thể của Đức Kitô đến công việc của Đức Kitô, từ con người của Ngài đến hành động của Ngài, và đặc biệt trong mầu nhiệm về cái chết cứu chuộc của Ngài.

ĐGH Phanxicô - Hãy Suy Tư Về Sự Trung Tín Của Thiên Chúa

Thiên Chúa luôn luôn trung thành với Giao Ước của Ngài: Ngài giữ đức tin với Abraham và Ngài trung thành với ơn cứu độ được hứa ở nơi Con Ngài. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong buổi sáng Thứ Năm (06/04) tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng mời gọi những người hiện diện hãy dừng lại trong ngày để suy tư về câu chuyện đời họ, để khám phá vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa ngay cả giữa những gian khó của chúng ta, điều ảnh hưởng đến mọi người trong cuộc sống.

ĐGH Phanxicô - Thập Giá Không Phải Là Huy Hiệu Của Sự Thuộc Về

Vào Thứ Ba (04/04) Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với người Kitô Hữu đừng mang thập giá như là một biểu tượng của sự thuộc về mà là nhìn đến Chúa Giêsu trên Thập Giá vì Ngài đã chết cho ơn cứu độ của chúng ta. Những lời của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta.

Ba lần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, trong bài phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-sêu: “Các ông sẽ chết trong tội lỗi của các ông”. Đó là vì tâm hồn họ đã khép kín và họ không hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa. “Chết trong tội lỗi của các ông”, Đức Giáo Hoàng nói, là một điều tồi tệ.

ĐGH Phanxicô - Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu Chu Toàn Lề Luật

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giảng trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Hai (03/04). Suy tư về các Bài Đọc trong ngày, Đức Thánh Cha tập trung vào ý nghĩa của việc chu toàn lề luật của Chúa Giêsu: điều đó có ý nghĩa gì và Ngài đạt được điều đó bằng cách nào.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Hãy Tin Tưởng Vào Đấng Nói 'Đứng Lên, Hãy Đi Ra!'

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh Lễ cho khoảng 70 ngàn người qui tụ tại quảng trường trung tâm của thị trấn Carpi miền Bắc nước Ý. Dưới đây là bài giảng đầy đủ của Ngài:

Các bài đọc hôm nay nói về Thiên Chúa của sự sống là Đấng chiến thắng sự chết. Chúng ta hãy tập trung, cách đặc biệt, vào những dấu lạ sau cùng mà Chúa Giêsu thực hiện trước Cuộc Vượt Qua của Ngài, có nghĩa là ngôi một của bạn Ngài, ông Ladarô.

ĐGH Phanxicô - Có Niềm Tin Là Sống Cuộc Sống Bằng Niềm Vui

Vào Thứ Ba (28/03), Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ người Kitô Hữu hãy tiếp tục với mọi sự, sống một đời sống bằng niềm vui. Giảng trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta, Ngài kêu gọi cộng đoàn hãy tránh than phiền và đừng để cho bản thân họ bị tê liệt bởi tội lỗi xấu xa của sự lười biếng.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Truyền Tin Tại Milan

Chúng ta vừa nghe cuộc loan báo quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta: Truyền Tin cho Mẹ Maria (x. Lc 1:26-38) – một đoạn cô đọng, đầy sự sống, mà tôi muốn đọc dưới ánh sáng của một cuộc loan báo khác: cuộc loan báo sự hạ sinh của Gioan Tẩy Giả (x. Lc 1:5-20). Hai cuộc loan báo theo sau nhau và hiệp nhất với nhau; hai cuộc loan báo khi có sự tương phản, cho chúng ta thấy điều Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta ở nơi Con của Ngài.

ĐGH Phanxicô - Chúng Ta Là Những Người Công Giáo Vô Thần Nếu Chúng Ta Có Tâm Hồn Chai Đá

Lắng nghe Lời Thiên Chúa để tránh nguy cơ bị cứng lòng. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng vào Thứ Năm (23/03) tại Nguyện Đường Santa Marta. Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng khi chúng ta ngoảnh mặt khỏi Thiên Chúa và điếc trước Lời của Ngài, thì chúng ta trở nên bất trung hay thậm chí thành “những người vô thần Công Giáo”.

ĐGH Phanxicô - Toà Cáo Giải Không Phải Là Một Chiếc Máy Giặt Sấy

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo trước việc coi toà cáo giải như là một chiếc máy giặt sấy khô, một nơi để thực hiện một giao dịch nhanh, tẩy sạch tội lỗi và ăn cắp một sự tha thứ giả tạo. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với các Kitô Hữu để thật sự xấu hổ về tội lỗi của họ. Những lời của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (21/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng lấy ý từ các bài đọc trong Thánh Lễ, bắt đầu bằng sách Đa-ni-en, nhấn mạnh đến việc con người đến trước Thiên Chúa với một tinh thần khiêm nhường và ăn năn.

ĐGH Phanxicô - Xin Thánh Giuse Ban Cho Chúng Ta Khả Năng Mơ Những Điều Cao Cả

Thánh Giuse mang lại cho người trẻ “khả năng mơ, chịu rủi ro và nhận những nhiệm vụ khó khăn mà họ đã thấy trong những giấc mơ”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ buổi sáng Thứ Hai (20/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Phụng vụ trong ngày cử hành Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, thường được cử hành vào ngày 19/03, nhưng được chuyển sang ngày 20/03 vì ngày ấy trùng vào Chúa Nhật trong Mùa Chay.

Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào hình tượng Thánh Giuse, đấng bảo trợ của những những yếu đuối, và “giấc mơ của Thiên Chúa”.

ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ Trước Các Linh Mục Dự Thường Huấn Về Toà Trong

Anh Em Thân Mến,

Tôi thật vui mừng được gặp anh em ở đây trong buổi tiếp kiến đầu tiên này với anh em sau Năm Thánh Lòng Thương Xót, nhân dịp Khoá thường huấn về Toà Trong. Tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến Đức Hồng Y Chánh Toà Ân Giải, và xin cám ơn Ngài về những lời rất tốt lành của Ngài. Tôi xin chào Ban Quan Trị, Các Vị Đứng Đầu, Các Quan Chức và nhân viên của Toà Ân Giải, Hội Đồng ân giải thông thường và ngoại thường của Đền Thờ Giáo Hoàng tại Rôma, và tất cả anh em, những tham dự viên trong khoá học này.

Subscribe to Đức Giáo Hoàng