Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Lòng quảng đại mở rộng tâm hồn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các Kitô Hữu hãy đại lượng đối với người nghèo, nói rằng một thái độ bác ái sẽ mở tâm hồn và giúp chúng ta nên tử tế hơn. Ngài cũng cảnh báo rằng kẻ thù của sự đại lượng là chủ nghĩa tiêu thụ, nơi mà chúng ta mua nhiều hơn mức chúng ta cần.

ĐGH Phanxicô - Sự tử đạo không tạo nên tin tức

Giáo Hội phát triển “trong sự đơn giản, trong sự âm thầm, trong sự khen ngợi, trong hy tế Thánh Thể, trong cộng đoàn huynh đệ, nơi tất cả mọi người đều được yêu thương”, và không ai bị loại trừ. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ được cử hành tại Nguyện Đường Santa Marta. Giải thích về Bài Tin Mừng trong ngày (Lc 17:20-25), Đức Giáo Hoàng nói rằng Nước Thiên Chúa “không mang tính hoành tráng”, và rằng Nước này phát triển trong âm thầm.

ĐGH Phanxicô - Giám Mục phải là tôi tớ khiêm nhường và hiền lành, chứ không phải một thái tử

Một người tôi tớ khiêm nhường và hiền lành, chứ không phải là một hoàng tử. Đó là việc một giám mục nên là theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cử hành Thánh Lễ, buổi sáng Thứ Hai (12/11), tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican, Ngài đã thực hiện một bài giảng đưa ra những phẩm chất của một vị giám mục.

ĐGH Phanxicô - Ngẫu tượng đồng tiền trong Giáo Hội

Vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi rằng các nhà thờ phải được dành cho sự tôn trọng như là “ngôi nhà của Thiên Chúa” chứ không được biến thành những cái chợ hay những không gian xã hội được thống lĩnh bởi “tinh thần thế tục”. Khi cử hành Thánh Lễ buổi sáng tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican, Ngài cảnh báo rằng các nhà thờ đang có nguy cơ bị biến thành những phố chợ với các bí tích được bày bán, là điều vốn miễn phí.

ĐGH Phanxicô - Làm chứng, phàn nàn, đặt câu hỏi

Làm chứng, phàn nàn, đặt các câu hỏi. Đây là ba từ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung vào bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (08/11). Ngài đã suy tư về Bài Tin Mừng trong ngày (Lc 15:1-19), đoạn bắt đầu với chứng từ mà Chúa Giêsu mang lại: những người thu thuế và tội nhân đã tiếp cận Ngài và lắng nghe Ngài; và Ngài đã đồng bàn với họ.

Chứng từ làm cho Giáo Hội phát triển

ĐGH Phanxicô - Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến bàn tiệc Thiên Quốc

Thông điệp Bài Tin Mừng trong ngày (06/11) xoay quanh một bàn tiệc được tổ chức bởi một trong những người Pha-ri-sêu hàng đầu, mà Chúa Giêsu đã được mời dự. Bài Tin Mừng của Thứ Hai nói về cách, tại bàn tiệc, Chúa Giêsu đã chữa lành một người bệnh, và đã nhận thấy rằng nhiều người khác đã tìm cách tìm kiếm chỗ nhất. Chúa nói với ông chủ tiệc của Ngài rằng ông ấy nên mời những người đang cần giúp đỡ nhất để thiết đãi, những người không thể trả lại cho ông ta.

ĐGH Phanxicô - Ganh đua và hư vinh sẽ phá huỷ nền tảng mọi cộng đồng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo rằng “sự ganh đua và hư vinh” có sức mạnh phá huỷ nền tảng rất quan trọng của các cộng đồng bằng việc gieo sự chia rẽ và mâu thuẫn.

Nói vào sáng Thứ Hai trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Hai (05/11) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày tái khẳng định tầm quan trọng của việc cho đi nhưng không.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Bế Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục

Đoạn mà chúng ta vừa nghe là những lời sau cùng của tác giả Tin Mừng Mác-cô có liên hệ đến chương trình phục vụ của Chúa Giêsu, Đấng đang chuẩn bị đi vào Jerusalem để chịu chết và sống lại. Do đó anh Bartimaeus là người sau cùng đi theo Chúa Giêsu trên hành trình: từ một người xin ăn trên đường Jerico, anh đã trở thành người môn đệ là người đi cùng với những người khác trên đường lên Jerusalem. Chúng ta cũng đang bước đi cùng nhau; chúng ta là một “hội đồng”.

ĐGH Phanxicô - Sự khiêm nhường, dịu dàng và nhẫn nại dẫn đến hoà bình

Con đường đạt tới hoà bình trên thế giới, và trong xã hội của chúng ta cũng như trong các gia đình của chúng ta là con đường của sự khiêm nhường, dịu dàng, và nhẫn nại. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Sáu (26/10) tại Nguyện Đường Santa Marta ở Vatican.

ĐGH Phanxicô - Giêsu là ai với các bạn?

Chúa Giêsu là ai đối với bạn? Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt ra câu hỏi trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng Thứ Năm (25/10) tại Nguyện Đường Santa Marta. Nếu có ai đó hỏi chúng ta câu hỏi, “Chúa Giêsu Kitô là ai?”, thì chúng ta sẽ nói điều chúng ta đã học: Ngài là Đấng Cứu Độ thế gian, Con Chúa Cha, điều mà  “chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ khó hơn một chút để trả lời câu hỏi Chúa Giêsu Kitô là ai “đối với tôi”.

ĐGH Phanxicô - Hy vọng là sống vì cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

Trong Thánh Lễ hằng ngày tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích “niềm hy vọng” bằng hình ảnh người phụ nữ mang thai đang đợi chờ con mình chào đời. Niềm hy vọng, Đức Giáo Hoàng nói, không phải là một điều gì đó trừu tượng. Thay vào đó, niềm hy vọng có nghĩa là sống trong sự mong đợi về một cuộc gặp gỡ cụ thể với Chúa Giêsu. Và sự khôn ngoan hệ tại ở việc biết vui mừng trong “những cuộc gặp gỡ nhỏ bé của cuộc sống với Chúa Giêsu”.

ĐGH Phanxicô - Bằng việc ra đi chúng ta tìm thấy gia tài đã hứa

Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (19/10) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về cả Bài Đọc Thứ Nhất và Bài Tin Mừng trong ngày. Ngài đã làm tương phản “men” Pha-ri-sêu với men của Thần Khí vốn dẫn đến việc đón nhận “gia tài” mà Chúa để lại cho mọi người.

Men giả hình

Subscribe to Đức Giáo Hoàng