Skip to main content

ĐGH Phanxicô - Hãy Xét Lương Tâm Mỗi Ngày

Tâm hồn của một người giống như “một trận địa” nơi hai “thần trí” khác nhau đối đầu với nhau: một bên, Thần Khí của Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến “việc tốt lành, đến bác ái, đến tình huynh đệ”; bên kia, là thần trí của thế gian, thúc đẩy chúng ta đến “sự hư vinh, kiêu ngạo, tự mãn, nói xấu”. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Ba (04/09) tại Nguyện Đường Santa Marta.

ĐGH Phanxicô - Sự thật thì khiêm nhường, sự thật thì thinh lặng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (03/09) tại Nguyện Đường Santa Marta theo Bài Tin Mừng trong ngày Luca (4:16-30) khi Chúa Giêsu trở lại Nazareth và gặp gỡ sự chống đối trong hội đường sau khi giải thích đoạn kinh thánh từ Sách Tiên Tri Isaiah. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến sự điềm tĩnh thinh lặng của Chúa Giêsu không chỉ trong cảnh tượng và còn trong suốt cuộc khổ nạn của Ngài.

ĐGH Phanxicô - Thư Gửi Dân Thiên Chúa

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (1 Cr 12:26). Những lời này của Thánh Phaolô đang vang vọng cách mạnh mẽ trong tâm hồn tôi khi tôi một lần nữa nhìn nhận nỗi thống khổ mà nhiều người bé mọn đã chịu do bởi nạn lạm dụng tình dục, lạm dùng quyền lực và lạm dụng lương tâm đã được thực hiện bởi rất nhiều các giáo sĩ và những người thánh hiến.

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Lễ Trọng Mừng Mẹ Hồn Xác Về Trời hôm nay, dân thánh của Thiên Chúa diễn tả lòng tôn kính của họ đối với Mẹ Đồng Trinh bằng niềm vui. Họ làm thế trong phụng vụ thông thường và cũng như bằng hàng ngàn cách thế của lòng đạo đức; và do đó, lời tiên báo của chính Mẹ Maria thành hiện thực: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1:48), vì Chúa dã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài.

ĐGH Phanxicô - Không làm phiền Chúa Thánh Thần là Đấng chúng ta lãnh nhận trong Phép Rửa

Anh Chị Em Thân Mến và các bạn trẻ Ý thân mến, xin chào buổi sáng!

Trong Bài Đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nói lên một lời mời gọi khẩn thiết với chúng ta: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 4:30).

ĐGH Phanxicô - Về Mười Điều Răn, Phần 3

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư, 01/08/2018.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta đã biết về giới răn thứ nhất trong Thập Giới: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20:3). Thật tốt lành để dừng lại về chủ đề ngẫu tượng, vốn mang tầm quan trọng lớn lao và vượt thời gian.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2018

Các bài đọc mà chúng ta vừa nghe gắn kết chúng ta với Truyền Thống tông đồ. Truyền Thống ấy “không phải là sự thông truyền mọi sự hay lời nói, một sự tổng hớp các thứ không có sự sống; đó là một dòng chảy sống động vốn gắn liền chúng ta với các cội nguồn, dòng chảy sống động mà trong đó các cội nguồn của dòng chảy ấy hằng luôn hiện tại” (Benedict XVI, Giáo Lý, 26/04/2006) và mang lại cho chúng ta những chìa khóa của Nước Trời (x. Mt 16:19). Một Truyền Thống tuy xưa mà lại mới mẻ, vốn mang lại cho chúng ta sự sống và làm đổi mới niềm vui của Tin Mừng.

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Trong Công Nghị Vinh Thăng Tân Hồng Y 2018

“Ðức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông” (Mc 10:32).

Khởi đầu đoạn Tin Mừng Mác-cô này luôn giúp chúng ta nhận ra Chúa chăm sóc dân của Ngài thế nào với một phương pháp sư phạm của riêng Ngài. Đi lên Jerusalem, Chúa Giêsu đang cẩn thận đi trước các môn đệ của Ngài.

ĐGH Phanxicô - Hãy Tha Thứ, Yêu Thương, Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Chúng Ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba nói mầu nhiệm của đời sống Kitô Hữu là yêu thương kẻ thù của chúng ta và cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta.

Ngài lấy ý từ Bài Đọc Tin Mừng trong ngày (Mt 5:43-48), mà trong đó Chúa Giêsu mời gọi những người đi theo Ngài đến một chuẩn mực cao hơn đối với các mối quan hệ con người, để trở nên “hoàn hào, như Cha trên trời của anh em là Đấng hoàn hảo”.

ĐGH Phanxicô - Lối Giao Tiếp Vu Khống Gây Hủy Diệt

Nếu bạn muốn hủy diệt các tổ chức hay con người, thì bạn sẽ bắt đầu bằng việc nói xấu về họ. Đây là “lối giao tiếp vu khống” mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy những người Kitô Hữu hãy coi chừng trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai tại Nguyện Đường Santa Marta.

Lời vu khống sẽ tạo nên những người tử đạo vô tội

ĐGH Phanxicô - Khai Thác Phụ Nữ Là Một Tội Chống Lại Thiên Chúa

Lấy ý từ bài đọc Tin Mừng trong ngày theo Thánh Mát-thêu (5:27-32) đoạn Chúa Giêsu nói rằng mọi người mà nhìn vào người phụ nữ với lòng ham muốn nhục dục là đã phạm tội ngoại tình rồi, bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một sự suy tư về nhiều cách khác nhau mà trong đó người phụ nữ bị khai thác trong xã hội ngày nay. Ngài than phiền về cách mà quá nhiều người phụ nữ ngày nay bị sử dụng và bị gạt sang một ben và nói về những người phụ nữ trẻ là những người bị buộc phải bán đi phẩm giá của mình để kiếm sống.

Subscribe to Đức Giáo Hoàng