Skip to main content
Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle, Tân Bộ Trưởng (Daniel Ibanez/CNA)

Đức Hồng Y Luis Tagle được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Chúa Nhật đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio G. Tagle, Tổng Giám Mục Manila, Philippines, lãnh đạo Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.

Đức Hồng Y Tagle, 62 tuổi, kế nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoni trong vai trò là bộ trưởng, mà trước đây tên gọi của bộ này là Bộ Truyền Bá Đức Tin.

Chịu trách nhiệm về các công việc truyền giáo và các lãnh thổ của Giáo Hội, Bộ là một trong những cơ quan lớn nhất của Giáo Triều, với kích cỡ và qui mô vượt quá hầu hết mọi cơ quan khác.

Thừa hưởng nhiều thế kỷ về các di sản và những tập tục được để lại, Bộ cũng hầu như là độc lập về mặt tài chính của giáo triều.

Praedicate evangelicum, hiến chế mới của giáo triều, nhưng chưa được ban hành, được mong đợi sẽ đặt trọng tâm thậm chí nhiều hơn nữa vào việc phúc âm hoá như một ưu tiên mang tính tổ chức cho sứ mạng của Giáo Hội, với khả năng hợp nhất Bộ Truyền Giảng với Hội Đồng Cổ Võ Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá thành bộ lớn hơn.

Là một người lãnh đạo một cơ quan giáo triều, Đức Hồng Y Tagle sẽ không còn là tổng giám mục Manila nữa, một vị trí mà Ngài giữ từ tháng 12/2011. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vinh thăng hồng y vào năm 2012.

Từ năm 2015, Ngài là chủ tịch của Caritas Internationalis. Đức Hồng Y Tagle cũng đã tham gia vào đại hội giới trẻ năm 2018.

Đức Hồng Y Tagle sinh tại Manila vào năm 1957 và được thụ phong linh mục vào năm 1982 cho Giáo Phận Imus, Philippines. Ngài phục vụ trong vai trò giám mục Imus từ năm 2001 đến 2011.

Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Dominus est (Chúa Đó). Từ năm 1997 đến 2002 Ngài được bổ nhiệm vào Uỷ Ban Thần Học Quốc Tế bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Âu Dương Duy (Theo CNA)