Skip to main content
Đức Hồng Y O'Malley đang giảng Lễ tại hầm mộ Thánh Phêrô trong chuyến Ad Limina (Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Hồng Y O'Malley mời gọi các Giám Mục Hoa Kỳ: Hãy xin ân sủng tại mộ Thánh Phêrô

Vatican (MAS) – Tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào Thứ Năm, Đức Hồng Y Sean O’Malley đã mời gọi các giám mục Mỹ hãy cầu xin ân sủng để thực hiện việc tuyên xưng đức tin, cậy, và mến trước Mộ Thánh Phêrô trước khi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Đức Hồng Y O’Malley, Tổng Giám Mục Boston, và các vị giám mục khác từ vùng New England đang ở Rôma để thực hiện chuyến thăm tông đồ Ad Limina – một chuyến hành hương “đến ngưỡng cửa các tông đồ” – mà trong đó các vị sẽ gặp gỡ Đức Giáo Hoàng và các quan chức giáo triều để thảo luận về tình trạng các giáo phận của các vị.

Trong bài giảng của Ngài tại khu hầm mộ của đền thờ, Đức Hồng Y O’Malley nói đến một số vấn đề hiện đang ảnh hưởng đến người Công Giáo Mỹ.

“Quá nhiều người đã mất niềm hy vọng. Đó là một trong những lý do mà người ta không có con, chuyển sang dùng thuốc phiện, tìm kiếm những cảm giác lạ”, Ngài nói.

Đức Hồng Y người Mỹ đã nói các giám mục cần phải là những nhà phúc âm hoá: “Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta. Ngài là lý do mà chúng ta tin vào những lời hứa của Ngài”.

Ngài kết nối với cuộc nghiên cứu khảo sát mới đây về niềm tin của người Công Giáo Mỹ vào Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Thánh Thể trước sự suy giảm trong việc dự Lễ ở Hoa Kỳ.

“Trong thế giới ngày nay, quá nhiều người Công Giáo đang nhanh chóng bỏ qua việc siêng nói về Thánh Thể, và như cuộc khảo sát cho thấy họ không chấp nhận Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Thánh Thể. Do đó bỏ luôn việc dự Lễ, và không có cảm thức về sự khẩn cấp để xưng thú tội lỗi để nhận lãnh sự xứng đáng”, Đức Hồng Y O’Malley nói.

Ngài liên hệ điều này với phản ứng của đám đông về bài diễn từ bánh hằng sống của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan chương 6. Sau khi nhiều người bỏ đi vì “lời nói này nghe chói tai”, Chúa Giêsu quay sang Phêrô và hỏi, “Cả anh em cũng bỏ thầy sao?”

Thánh Phêrô trả lời, “Thưa Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Thầy có những lời ban sự sống đời đời”.

Đức Hồng Y O’Malley nhấn mạnh điều này như là một trong ba câu hỏi chính mà Đức Kitô đã hỏi Phêrô trong các Tin Mừng. Ngài nói ba câu hỏi của Đức Kitô cho Phêrô: “Còn anh em bảo Thầy là ai?”, “Anh em cũng bỏ Thầy sao?” và “Anh có yêu mến Thầy không?” đáp trả lại ba nhân đức đối thần là tin, cậy, và mến.

“Ngày hôm nay trước mộ Thánh Phêrô, chúng ta là các giám mục hãy xin ân sủng để trả lời những câu hỏi này như Phêrô đã thực hiện việc tuyên xưng đức tin, một việc tuyên xưng đức cậy, và tuyên xưng đức mến”, Ngài nói.

Đan Sĩ (CNA)