Skip to main content
Đức Hồng Y Robert Sarah (CNA)

Đức Hồng Y Sarah: Lời tuyên bố là Đức Benedict không phải là đồng tác giả của cuốn sách về sự khiết tịnh linh mục là 'một sự phỉ báng vô cùng nghiêm trọng'

Vatican (MAS) – Đức Hồng Y Robert Sarah đã cho biết vào Thứ Hai là những lời tuyên bố Đức Giáo Hoàng Hưu Benedict XVI không đồng tác giả với Ngài trong cuốn sách mới về sự khiết tịnh linh mục là “những sự phỉ báng nghiêm trọng vô cùng”.

Nhà xuất bản của tập sách nói với CNA rằng những lời phê bình cho rằng vị giáo hoàng hưu không phải là đồng tác giả của cuốn sách, hay cho phép xuất bản sách, là sai trái.

“Những người này thật sự có ý nói rằng Đức Hồng Y Sarah có liên hệ đến một âm mưu nhằm làm méo mó sự thật?” Cha Joseph Fessio, S.J., tổng biên tập Nhà Xuất Bản Ignatius, đã đặt vấn đề vào ngày 13/1.

“Nếu Đức Hồng Y Sarah nói với [NXB Ignatius Press] rằng các chương từ Đức Giáo Hoàng Benedict là từ Đức Giáo Hoàng Benedict, thì chúng tôi tin lời Ngài nói”, Cha Fessio nói, khi thêm rằng nhà xuất bản chịu trách nhiệm phân phối tập sách này cho cả Đức Hồng Y Sarah và Đức Benedict.

Những lời nhận định của vị linh mục là một câu trả lời cho một đoạn Tweet từ Eva Fernandez, thông tấn viên Vatican cho Đài Phát Thanh COPE, một đài do Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha quản lý.

Fernandez đã viết trên Twitter rằng “một nguồn” thân cận với Đức Benedict XVI đã cho cô biết là Đức Benedict không viết cuốn sách cùng với Đức Hồng Y Sarah, hoặc trao quyền cho việc xuất bản cuốn sách.

Bà Fernandez nói rằng Đức Benedict “chỉ đưa ra một bài viết về ơn gọi linh mục mà Ngài đang biên soạn”.

Cha Fessio, một người bạn vong niên của đức giáo hoàng hưu, đã cho CNA biết điều đó là không thật.

“Liên quan đến Ignatius Press: chúng tôi không tạo ra ‘tin giả’”, Ngài nói với CNA.

Cuốn sách, “From the Depths of Our Hearts”, sẽ gồm các chương được viết cách cá nhân bởi Đức Benedict và Đức Sarah, cũng như là lời giới thiệu và lời kết được cho là cả hai vị viết chung trong phiên bản tiếng Pháp, mặc dù cuốn sách chưa được xuất bản.

Vào ngày 13/1, Đức Hồng Y Sarah viết trên Twitter một loạt các lá thư từ Đức Benedict XVI, dường như khẳng định là vị giáo hoàng hưu đã viết chương được cho là của Ngài và đã cho quyền xuất bản. Các lá thư dường như cũng cho thấy là Đức Hồng Y Sarah đã biên tập lại bản văn mà Đức Benedict cung cấp.

“Những tấn công dường như có hàm ý là tôi nói dối. Những sự lăng mạ này là hết sức nghiêm trọng. Tối nay tôi cung cấp những bằng chứng đầu tiên về sự cộng tác gần gũi của tôi với Đức Benedict XVI khi viết cuốn sách này theo hướng hưu tiên về đức khiết tịnh”, Đức Hồng Y Sarah viết.

Đan Sĩ (Theo CNA)