Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein (Vatican Media)

Đức Tổng Giám Mục Gänswein làm rõ về cuốn sách mới về sự khiết tịnh linh mục

Vatican (MAS) – Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, Lãnh đạo Phủ Giáo Hoàng và Thư Ký Riêng của Đức Giáo Hoàng Hưu đã đưa ra một thông cáo với KNA và Ansa, có liên quan đến cuốn sách về sự khiết tịnh linh mục, có chữ ký của Đức Benedict XVI và Đức Hồng Y Robert Sarah, sẽ được xuất bản vào ngày mai tại Pháp.

“Tôi có thể xác nhận rằng sáng nay, trước sự chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng hưu, tôi đã yêu cầu Đức Hồng Y Robert Sarah hãy liên lạc với các nhà xuất bản cuốn sách yêu cầu họ bỏ tên của Đức Benedict là đồng tác giả của chính cuốn sách, và cũng gỡ tên Ngài ra khỏi lời giới thiệu và lời kết”.

“Thực ra Đức Giáo Hoàng hưu biết Đức Hồng Y đã chuẩn bị cuốn sách”, Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein cho biết thêm, “và đã gửi một bài viết ngắn của Ngài về ơn gọi linh mục”, cho quyền Đức Hồng Y sử dụng như Ngài muốn. Nhưng Đức Giáo Hoàng hưu “không phê chuẩn bất cứ một dự án nào trong vai trò là đồng ký vào cuốn sách, cũng như Ngài không phê chuẩn hình ảnh trên bìa. Đó là một sự hiểu lầm, không đặt vấn đề về niềm tin tốt lành của Đức Hồng Y Sarah”.

Đan Sĩ (Vatican News)