Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Viganò (The LifeSiteNews)

Đức Tổng Giám Mục Viganò cho biết Ngài tin Thiên Chúa sẽ cho ông Donald Trump thắng cử

Rôma, Ý (MAS) – Trong một bài phỏng vấn mới, cựu khâm sứ toà thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò đưa ra một dấu chỉ là Ngài tin là Thiên Chúa sẽ thấy điều đó là Tổng Thống Donald Trump sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Tháng 11. “Tôi tin rằng niềm tin này vào Thiên Chúa, một điều rõ ràng là phải phù hợp với một sự nhất quán của đời sống và chứng tá Kitô Giáo, cũng sẽ xác nhận trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020 là ‘cánh tay mặt của Đức Chúa đã thực hiện những điều lớn lao’ như Thánh Vịnh 117 nhắc nhớ chúng ta”, Ngài viết.

Trong bài phỏng vấn nhiều chủ đề, Đức Tổng Giám Mục Viganò cũng chỉ ra mối liên hệ giữa nhà nước sâu và “Giáo Hội sâu” cũng như là cách mà cuộc khủng hoảng trong xã hội có liên hệ với cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội. Ngài giải thích rằng sự nổi loạn trong xã hội kể từ khi cuộc cách mạng tình dục có liên hệ trực tiếp đến sự nổi loạn trong Giáo Hội vốn xuất phát từ những người đã chiếm lĩnh Công Đồng Vatican II.

Đức Tổng Giám Mục chỉ ra sự đồng thuận giữa các chủ tịch đại học Công Giáo vốn được dẫn dắt bởi Linh Mục Dòng Tên Vincent O’Keefe và Cha Theodore M. Hesburgh vốn đã tuyên bố sự độc lập và bỏ hết mọi thẩm quyền từ Thẩm Quyền của Giáo Hội (một sự đồng thuận đã được ký bởi vị nguyên hồng y thất sủng Theodore McCarrick).

“Do đó, thật không ngạc nhiên là việc đào luyện hàng trăm ngàn người trẻ Công Giáo – một số đó sau này trở thành các nhà lãnh đạo chính trị - đã dẫn đến việc phản bội lại Tin Mừng mà các hậu quả của nó chúng ta đang thấy ngày nay”.

Đức Tổng Giám Mục dùng vài trích dẫn từ những người đề xuất của Công Đồng Vatican II để cho thấy sự liên hệ giữa Công Đồng và cuộc cách mạng xã hội những năm 1960. “Điều tôi muốn nhấn mạnh là sự liên hệ gần gũi giữa sự nổi loạn của hàng giáo sĩ siêu cấp tiến – với các vị Dòng Tên đứng đầu – và việc giáo dục các thế hệ người Công Giáo, những người đã được đào luyện theo ý thức hệ hiện đại, đi vào trong Công Đồng, vốn đóng vai trò như là một tiền đề  không chỉ cho cuộc cách mạng năm 68 trong lãnh vực chính trị, mà còn cho cuộc cách mạng về giáo lý và luân lý trong lãnh vực giáo hội”, Ngài viết. “Không có Công Đồng Vatican II, chúng ta có lẽ sẽ không có cuộc cách mạng sinh viên vốn đã làm thay đổi triệt để đời sống tại xã hội Phương Tây, tầm nhìn về gia đình, vai trò của phụ nữ, và khái niệm thẩm quyền”.

“Tóm lại: trách nhiệm cho sự phản bội bởi các chính trị gia Công Giáo tự tạo ra phong cách này hệ tại hoàn toàn ở hàng giáo sĩ bất trung, thế tục và tầm thường, đã bị nô lệ cho ý thức hệ hiện đại, và về hàng giáo phẩm, vốn không biết cách, cũng không muốn can thiệp bằng sự cứng rắn cần thiết để ngăn chặn sự nguy hại không thể tính được này đối với toàn bộ kết cấu xã hội”, Đức Tổng Viganò viết. “Theo đó, nhà nước sâu và giáo hội sâu rõ ràng đã hành động cách đồng bộ, với mục đích làm bất ổn hoá cách khoa học cả trật tự dân sự và trật tự giáo hội”.

Trong khi nói về lời tuyên bố của ông Joe Biden là người Công Giáo và những người thuộc hàng giáo sĩ này như Cha James Martin là người ủng hộ ông Biden, Đức Tổng Viganò trả lời: “Điều rõ ràng là người Công Giáo không thể bầu chọn, ít rất nhiều so với hàng giáo phẩm phê chuẩn, một chính trị gia ‘Công Giáo’ là người không đặt sự nhất quán giáo lý của Giáo Hội vào thực hành. Người Công Giáo tự tạo phong cách như ông Joe Biden, một người cổ võ việc phá thai, diệt chủng trẻ sơ sinh, và là người mà ngay cả trước thời ông Obama ủng hộ ý thức hệ về phái và đã đồng thuận việc kết hôn giữa hai người đàn ông, thì không phải là Công Giáo”.

Đan Sĩ (The LifeSiteNews)