Skip to main content
Một người vô gia cư ở Quảng Trường Miserere ở Buenos Aires (AFP)

Hội Đồng Giám Mục Argentina kêu gọi các nhà lãnh đạo mới cổ võ sự phát triển toàn diện

Buenos Aires (MAS) – Trước biến cổ Tổng Bầu Cử vào ngày 27/10, Hội Đồng Giám Mục Argentina đã công bố một thông cáo mà trong đó các vị đã kêu gọi sự củng cố nền dân chủ và một sự dấn thân mới cho sự phát triển toàn diện.

Hội Đồng Giám Mục hứa sẽ bước đi cùng với dân của mình trong thời gian quan trọng vào khởi đầu của giai đoạn mới của nền dân chủ, và kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy cổ võ nền dân chủ và sự phát triển toàn diện bằng việc đảm bảo việc làm, y tế và nền giáo dục bình đẳng cho hết mọi người.

Cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng

Ứng viên Alberto Fernández đã được bầu làm tổng thống Argentina trong một cuộc bầu cử tập trung vào các quan tâm về kinh tế và một cuộc khủng hoảng đang đặt một phần ba người dân Argentina vào cảnh nghèo.

Hội Đồng Giám Mục nói rằng các nhà lãnh đạo có trách nhiệm cổ võ phẩm giá cố hữu của mọi người và giải quyết những thách đố lớn về tình trạng nghèo, loại trừ và bất bình đẳng.

Các vị nhấn mạnh rằng đất nước yêu cầu một nỗ lực mới về phía các đảng phái để tham gia vào một cuộc đối thoại chân thành để có thể vượt thắng sự xung đột và đạt được sự đồng tình và đồng thuận cần thiết để áp dụng những chính sách mới.

Lời mời gọi đối với các nhà lãnh đạo mới

Khi nhấn mạnh nhu cầu cần giải quyết, cách cụ thể, sự khó khăn kinh tế đang ảnh hưởng lên một tỷ lệ phần trăm lớn về người dân, Hội Đồng Giám Mục cũng nhấn mạnh những nhu cầu xã hội mới cần xuất phát từ các hoàn cảnh loại trừ và từ thực tại của đời sống người dân là những người đang cảm thấy họ “đã bị mất ý nghĩa và không còn nhận ra được vẻ đẹp của sự hiện hữu và của thế giới nữa”.

Hội Đồng Giám Mục cảnh báo cơn cám dỗ và tội tham nhũng và mời gọi các nhà lãnh đạo mới hãy củng cố nền dân chủ với một sự vận hành mang tính đạo đức vững chắc ở mọi cấp độ xã hội.

Lời mời gọi với các công dân

Sau cùng các giám mục kêu gọi các công dân là những người mà các vị nói, ngoài những khác biệt, được mời gọi để tham gia vào dự án chung và bác bỏ hết mọi hình thức của bạo lực để có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn dựa trên tình liên đới và tình huynh đệ.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng Tổng Thống cũ Maurico Macri đã để lại cho tân tổng thống Alberto Fernandez một mớ hỗn độn không khác gì nhiều với phó tổng thống của ông Fernandez, Cristina Kirchner, đã để lại cho ông Macri khi ông lên nắm quyền vào năm 2015.

Âu Dương Duy (Vatican News)