Skip to main content
Người dân Bolivia biểu tình trước sự gian lận bầu cử (AFP)

Hội Đồng Giám Mục Bolivia kêu gọi sự minh bạch giữa sự gian lận bầu cử

Bolivia (MAS) – Trong một thông cáo có tựa đề “Sự hiểu biết và hoà bình, với sự thật và công lý”, Hội Đồng Giám Mục Bolivia đã thể hiện sự quan ngại sâu sắc đối với tình trạng nổi loạn và bất ổn hiện tại của đất nước.

Thông cáo, đề ngày 31/10, mời gọi sự chấm dứt tình trạng bạo lực đang xé nát xã hội và khích lệ cuộc đối thoại giữa các đảng phái để giải quyết mâu thuẫn.

“Chúng tôi yêu cầu [các nhà lãnh đạo và chính trị gia], các giám mục nói, “hãy lắng nghe người dân và hãy bảo vệ nền dân chủ, hệ thống duy nhất có thể đảm bảo sự tự do, thiện ích chung và sự phát triển”.

Sự xem lại chính thức

Hội Đồng Giám Mục cũng đưa ra đề nghị là “một sự xem xét lại chính thức mang tính toàn diện, được đồng thuận và bắt buộc [về cuộc bầu cử] có thể là nền tảng cho cuộc đối thoại chính thức”.

“Hoàn chỉnh, vì nó sẽ xem xét tất cả các giai đoạn của tiến trình bầu cử chứ không phải chỉ là kết quả cuối cùng; đồng thuận vì việc này sẽ đón nhận ý kiến của hết các bên có liên hệ; bắt buộc vì mọi người phải cam kết chấp nhận kết quả”.

Hội Đồng Giám Mục mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực giữa các giới chức và người dân, và kết thúc bằng việc mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho hoà bình trong một thời khắc mà đất nước đang đặc biệt cần hoà bình và công lý.

Giáo Hội phục vụ công lý, sự thật, thiện ích chung

Một thông cáo mới đây, đề ngày 2/11, bởi Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục, đã chối bỏ những tố cáo mà Vị Bộ Trưởng của Tổng Thống đưa ra là Giáo Hội chịu trách nhiệm về việc cổ võ những tố cáo về sự gian lận trong bầu cử vốn đã diễn ra vào ngày 20/10.

Thông cáo bác bỏ những tố cáo này là “hoàn toàn sai trái và thiếu nền tảng”, và tái khẳng định rằng Giáo Hội Công Giáo tại Bolivia, “đang phục vụ công lý, sự thật và thiện ích chung”.

Hội Đồng Giám Mục Bolivia đã thể hiện sự quan ngại của mình “trước những dấu hiệu gian lận” trong bầu cử trong khi các vị ở Rôma vào Tháng 10 để dự Thượng Hội Đồng Amazon.

Việc đếm phiếu đã bị dừng lại gần 24 tiếng sau khi các thùng phiếu đóng lại và rồi mở lại đột ngột để nhanh chóng trao quyền cho Tổng Thống Evo Morales với một lợi thế thậm chí lớn hơn, hầu như đủ để tuyên bố một chiến thắng thật sự và tránh một cuộc bầu cử nước rút.

Cuộc bầu cử tại Bolivia được mong đợi khép lại khi ông Morales, tổng thống người dân tộc thiểu số đầu tiên của đất nước, đã theo đuổi một nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 đầy tranh cãi.

Âu Dương Duy (Vatican News)