Skip to main content
ĐHY Reinhard Marx Giáo Phận Munich và Freising và Rainer Woelki Giáo Phận Cologne (Paul Badde/CNA)

Hội Đồng Giám Mục Đức đã bác bỏ một kế hoạch theo hướng "Ưu Tiên Phúc Âm Hoá" theo phong cách Phanxicô trong tiến trình thượng hội đồng

Berlin, Đức (MAS) – Hội Đồng Giám Mục Đức đã bác bỏ một đề xuất thay thế cho tiến trình hội đồng đặt trọng tâm vào “ưu tiên cho việc phúc âm hoá” mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi.

Đề xuất đã bị phủ quyết trong một cuộc họp vào Tháng 8 của uỷ ban điều hành của Hội Đồng Giám Mục Đức, mà trong đó các vị quyết định tiếp tục với các kế hoạch tạo ra một Hội Đồng Thượng Hội Đồng dưới sự lãnh đạo chung của người đứng đầu Hội Đồng Giám Mục Đức và Uỷ Ban Trung Ương Công Giáo Đức (ZdK).

Giống như kế hoạch đã triển khai dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Reinhard Marx của Munich, thì kế hoạch thay thế sẽ tạo ra một Hội Đồng Thượng Hội Đồng được hình thành từ các giám mục, hàng giáo sĩ, và giáo dân. Kế hoạch này cũng đã ủng hộ cho một số lớn Diễn Đàn Thượng Hội Đồng để thảo luận và triển khai các đáp trả cho những vấn đề giáo hội cấp bách.

Nhưng, không giống như kế hoạch Marx, đề xuất thay thế đặc biệt được soạn thảo để bao gồm các những chỉ dẫn của lá thư Tháng 6 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến người tín hữu Đức, vốn đặt ra những ưu tiên rõ ràng cho một tiến trình hội đồng đúng đắn.

Kế hoạch thảo ra được nộp lên Hội Đồng Thường Trực của Hội Đồng Giám Mục Đức trong phiên họp ngày 19/8 của họ. Bản kế hoạch này đã được đề xuất chung bởi Đức Hồng Y Rainer Woelki của Cologne và Đức Giám Mục Rudolf Voderholzer của Regensburg.

CNA đã biết từ các quan chức và những nhà quan sát hiện diện tại cuộc họp là bản đề xuất đã bị bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu 21-3 với 3 thành viên bỏ phiếu trắng. Uỷ ban được thành lập từ các giám mục tại vị của các giáo phận của đất nước.

Văn kiện này đề xuất “một sự canh tân tinh thần mang tính hiểu biết và toàn diện nhất quán với Giáo Hội hoàn vũ và niềm tin của Giáo Hội theo nghĩa ‘Ưu Tiên Cho Việc Phúc Âm Hoá’ mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi”, là vị đã cảnh báo người Đức trước cách tiếp cận thượng hội đồng tập trung vào những xem xét mang tính quan liêu và cấu trúc mà không được thúc đẩy bởi sứ mạng thiết yếu của Giáo Hội là loan báo niềm tin.

Mặc dù tài liệu này lặp lại nhiều đề xuất mang tính cấu trúc của kế hoạch Marx, gồm cả sự tham gia của ZdK, thì kế hoạch Woelki-Voderholzer đặt lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng về sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và tính tối thượng của việc phúc âm hoá vào trung tâm của những tính toán thượng hội đồng.

Cả hai bản kế hoạch đều mời gọi một sự cộng tác của các nhóm giáo dân, gồm Zdk, cũng như các đại diện từ các dòng tu và hàng giáo sĩ giáo phận.

Nhưng không giống như bản kế hoạch Marx, vốn đưa hết mọi giám mục của đất nước thành một Hội Đồng Thượng Hội Đồng, mà trong đó các vị hình thành một thiểu số các thành viên, thì kế hoạch Woelki-Voderholzer lại giới hạn thành viên giám mục còn 27 giám mục giáo phận và 13 giám mục phụ tá được các đồng sự của mình chọn. Theo các nguồn hiện diện trong phòng họp, thì Đức Hồng Y Woelki và Đức Giám Mục Voderholzer đã nói với các vị giám mục khác là ý định của các vị là để nhấn mạnh rằng Hội Đồng Giám Mục vẫn là một tổ chức tách biệt và có thẩm quyền mà thẩm quyền của nó không được bao gồm vào trong Hội Đồng.

Trong lá thư Tháng 6 của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo về một phiên bản Thượng Hội Đồng vốn chỉ xúc tiến “từ dưới lên”, và thiếu một “tính hội đồng mang tính bổ trợ từ trên xuống vốn giúp cho, theo một cách đặc biệt và cụ thể, chiều kích đoàn thể của việc mục vụ giám mục” trong đời sống hoàn vũ của Giáo Hội.

Không giống như kế hoạch Marx, bản đề xuất Woelki-Voderholzer cugnx đã mời gọi các giám sát viên từ Bộ Giáo Lý Đức Tin và Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Cuộc Tân Phúc Âm Hoá hãy tham gia vào các phiên hội đồng, và cung cấp toàn thể Hội Đồng Giám Mục để xem xét từng giải pháp mang tính hội đồng, khi phê chuẩn và biểu quyết như cần thiết, trước khi nộp mỗi giải pháp về Rôma để “có sự xem xét và nhìn nhận chính thức”.

Trái lại, kế hoạch Marx, vốn đã được phê chuẩn trong phiên họp Tháng 8, định nghĩa Hội Đồng Thượng Hội Đồng là “cơ quan cao hơn” vốn “có quyền cân nhắc”. Trong khi những điều lệ của bản kế hoạch Marx nhấn mạnh rằng Hội Đồng thật sự “không ảnh hưởng lên quyền của Hội Đồng Giám Mục và cá nhân các giám mục giáo phận”, cũng như Hội Đồng không cung cấp bất cứ một cơ chế nào cho các vị ấy xem xét lại các giải pháp của mình.

Tương tự, theo bản kế hoạch Marx, “những giải pháp có liên quan đến các vấn để được dành cho sự kiểm soát bởi Giáo Hội Hoàn Vũ sẽ được chuyển xa hơn nữa đến Toà Thánh”, nhưng sẽ không đòi hỏi sự phê chuẩn của Rôma hay đợi chờ một sự đáp trả trước khi xem xét các giải pháp được áp dụng tại Đức.

Trong lá thư Tháng 6 của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo rằng tiến trình thượng hội đồng Đức phải tránh cơn cám dỗ về “một Chủ Thuyết Tân Pelagianus” vốn tìm kiếm “thu hẹp và điều chỉnh đời sống của Giáo Hội, làm cho nó phù hợp với luận lý hiện tại”. Kết quả, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, có thể sẽ là “một cơ quan ‘có tổ chức tốt’ và thậm chí là ‘hiện đại hoá’, nhưng lại không có linh hồn và sự mới mẻ tin mừng”.

Đức Giáo Hoàng cảnh báo cách cụ thể Giáo Hội tại Đức về việc theo đuổi bất cứ một kiểu hình nào nhằm mục đích “đơn giản là rập theo tinh thần thời đại” và mời gọi Giáo Hội này hãy duy trì tính sensus ecclesiae của toàn thể Giáo Hội về niềm tin.

“Giáo Hội hoàn vũ sống trong và thuộc về các Giáo Hội địa phương, chỉ khi các Giáo Hội địa phương sống và sinh hoa trái và thuộc về Giáo Hội hoàn vũ, và nếu các Giáo Hội này tách ra khỏi toàn bộ tổ chức giáo hội, thì các Giáo Hội này sẽ suy yếu, khô héo và chết. Do đó cần phải luôn làm cho sống động và hiệu năng sự hiệp thông với toàn bộ tổ chức của Giáo Hội”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

Trong bản văn gốc, mà CNA có được, thì bản đề xuất Woelki-Voderholzer đề xuất 7 chủ điểm suy xét tính thượng hội đồng: lạm dụng tình dục; bổ nhiệm giáo dân trong việc phục vụ việc phúc âm hoá; mục vụ giới trẻ và giáo lý viên; mục vụ hôn nhân và tư vấn gia đình; mục vụ ơn gọi; thần học và dòng tu trong việc phục vụ công cuộc phúc âm hoá; và linh đạo và việc phúc âm hoá.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh rằng những chủ đề được xếp vào hàng huấn quyền như việc thụ phong linh mục cho phụ nữ, điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhất quán bác bỏ trong sự phù hợp với giáo huấn ban đầu của Giáo Hội, sẽ nằm ngoài những thảo luận mang tính thượng hội đồng.

Các nguồn tin gần gũi với Hội Đồng Giám Mục Đức đã cho CNA biết rằng có một sự quan tâm nơi vài vị giám mục là việc tạo ra một điểm để phủ quyết đối với giáo huấn của Giáo Hội có thể tạo ra “những mong đợi không thực” cho sự thay đổi, và thậm chí “gieo những hạt giống của sự bất đồng giữa Giáo Hội địa phương và hoàn vũ”.

Nhưng bất chấp lời cảnh báo từ Đức Giáo Hoàng và đề xuất về một sự đáp trả mang tính thượng hội đồng do Phanxicô chủ xướng, thì bản thảo kế hoạch đã được Hội Đồng Giám Mục Đức phê chuẩn, được cho là sẽ sớm ban hành, liệt kê ra bốn lãnh vực cho Diễn Đàn Thượng Hội Đồng xem xét và để xuất những giải pháp về: “thẩm quyền và sự phân chia quyền lực” trong Giáo Hội; giáo huấn về “luân lý tính dục”; kỷ luật hàng giáo sĩ và “khuôn mẫu đời sống linh mục”; và “người phụ nữ trong việc phục vụ các cơ quan giáo hội” trong Giáo Hội.

Uỷ Ban Trung Ương Công Giáo Đức (ZdK), mà các thành viên của cơ quan này hình thành một phần quan trọng của Hội Đồng được đề xuất, đã công bố danh tính của các tham dự viên trong mỗi diễn đàn và công việc của họ đã bắt đầu thậm chí trước cuộc họp 19/8. Trong mỗi trường hợp, các thành viên ZdK có một hồ sơ công khai chống lại giáo huấn và kỷ luật đã được xác định của Giáo Hội, gồm cả việc “yêu cầu” sự thụ phong linh mục nữ giới, và kêu gọi một “sự phá vỡ triệt để” với giáo huấn của Giáo Hội về luân lý tính dục để tháp nhập những kết luận y học và học thuật mới.

Những lời công bố từ nhà lãnh đạo ZdK nhấn mạnh rằng sự tham gia của nhóm vào tiến trình thượng hội đồng là điều kiện về “sự mở ra của những suy xét và ràng buộc của những giải pháp” được “đảm bảo” bởi Hội Đồng Giám Mục Đức, và hiến pháp của Hội Đồng Thượng Hội Đồng trong kế hoạch Marx đã làm xuất hiện những quan ngại là những tính toán của nhóm này có thể tạo ra một sự phá vỡ giáo huấn Giáo Hội hoàn vũ, bất chấp những cảnh báo của Đức Giáo Hoàng.

Trong bài giảng được thực hiện vào ngày 7/9, Đức Hồng Y Woelki đã nói về những mối nguy của những nổ lực cải tổ vốn không được đặt nền tảng vào tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về sensus ecclesiae.

“Một Giáo Hội tự rập khuôn chính mình theo thế gian về niềm tin của mình thì không phải là công việc của Chúa Thánh Thần, mà là công việc của tinh thần con người”, Ngài nói trong bài giảng nhân lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ngài cũng cảnh báo về cơn cám dỗ đối với Giáo Hội để hành xử “như một thượng viện”, lệ thuộc vào “những lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn để thương thảo về niềm tin và giáo lý của Giáo Hội”.

Mục đích của việc mang lại “cái gọi là cải tổ Giáo Hội”, Đức Hồng Y nói, thương chẳng đề xuất gì hơn là “một sự áp dụng tư duy của thế gian”.

Đan Sĩ (CNA)