Các quan chức Vatican kêu gọi 'sự liên đới' trong việc bỏ vũ khí hạt nhân sau nạn dịch coronavirus

Rôma (MAS) – Nạn dịch hiện tại nhấn mạnh sự cần thiết về tình liên đới toàn cầu để đạt tới việc bỏ vũ khí hạt nhân, một nhà ngoại giao cao cấp Vatican cho biết vào Thứ Tư.

“Covid-19 cho thấy một nhu cầu khẩn thiết đối với sự toàn cầu hoá tình liên đới, và một sự đầu tư lớn lao hơn trong an tinh toàn diện và những hình thức mới cho sự hợp tác toàn cầu”, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, người đứng đầu cơ quan ngoại vụ của Bộ Ngoại Giao Toà Thánh, đã cho biết vào thứ Tư trong một buổi ra mắt sách tập trung vào việc bỏ vũ khí toàn cầu.

Nạn dịch coronavirus, Đức Tổng nói, đã mang lại cho thế giới một bài học về sự cần thiết “tái định nghĩa lại khái niệm an ninh”.

An ninh không thể được đặt trên một khái niệm về sự phá huỷ được đảm bảo với nhau, mà thay vào đó phải được dựa trên “công lý, sự phát triển con người toàn diện, việc tôn trọng các quyền con người căn bản, việc bảo vệ công trình tạo dựng, việc xây dựng sự tin tưởng nơi các dân tộc, việc cổ võ các tổ chức giáo dục và y tế, đối thoại và liên đới”.

“Thật cần thiết để vượt ra khỏi lãnh vực hạt nhân”, Ngài nói, khi khích lệ các quốc gia thay vào đó hãy tập trung vào những chiến lược hướng đến phía trước như việc cổ võ hoà bình và an ninh, và tránh “những cách tiếp cận thiển cận”.

Đức Tổng Gallagher phát biểu trong một sự kiện ra mắt sách trực tuyến vào thứ Tư, cổ võ cho cuốn sổ tay, “Một Thế Giới Thoát Khỏi Các Loại Vũ Khí Hạt Nhân – Hội Thảo Toà Thánh Vatican về Bỏ Vũ Khí”. Tập sách rút ra từ cuộc hội thảo năm 2017 của Vatican về việc bỏ vũ khí.

Các diễn giả của ngày Thứ Tư gồm Đức Tổng Giám Mục Gallagher và Đức Hồng Y Peter Turkson, bộ trưởng Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện.

“Lên tiếng chống lại cuộc đua vũ trang thôi thì chưa bao giờ là đủ”, Đức Hồng Y Turkson nói, khi chỉ ra việc dùng các nguồn lực quốc gia cho vũ khí giờ đây thay vào đó có thể được dùng cho “sự phát triển con người toàn diện” và chăm sóc môi trường.

“Chúng tôi chỉ muốn suy tư sâu về tầm ảnh hưởng mang tính tàn phá của tất cả những điều này trên xã hội con người chúng ta và lặp lại lời mời gọi mà Đức Thánh Cha đã nói về một thế giới thoát khỏi mọi loại vũ khí hạt nhân”, Đức Hồng Y Turkson nói.

Vào tháng 10, Đức Tổng Giám Mục Gabriele Caccia đã nói với UN là lý thuyết về sự đe doạ hạt nhân là vô luân.

“Nếu thật sự vô luân để đe doạ dùng các loại vũ khí hạt nhân cho các mục đích đe doạ, thì thậm chí còn tệ hơn nữa khi có ý định dùng chúng như là một phương tiện khác của chiến tranh, như một vài lý thuyết về hạt nhân đưa ra”, Ngài nói.

Tông thư Pacem in terris của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII năm 1963 đã hy vọng gỡ thế giới khỏi “vực thẳm” của sự diệt chủng hạt nhân, Đức Hồng Y Turkson nói, và không khích lệ việc đầu tư vào các loại vũ khí hạt nhân – một điều mà đáng buồn thay đã không xảy ra với việc làm suy yếu các hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngày nay, “các loại vũ khí quan trọng đang ngày càng gia tăng cách tiến bộ về tính cách huỷ diệt của nó”, Đức Hồng Y Turkson nói.

Trong khi đó “một bầu khí sợ hãi, không tin tưởng, và đối kháng đang thắng thế” trong các mối quan hệ quốc tế, Ngài nói. Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh “việc dùng liên tục lối nói gây hấn” và việc tiếp tục phát triển các lý thuyết về quân sự, cũng như việc đe doạ mà các nhóm khủng bố phi chính phủ đặt ra vốn đã có và dùng các loại vũ khí hoá học và sinh học.

Đức Hồng Y Turkson lặp lại lời mời gọi của Giáo Hội “đối với một thế giới thoát khỏi hạt nhân hơn” và “sự cam kết của Giáo Hội để loan báo Tin Mừng Sự Sống, mà Đức Kitô đã loan báo”.

Sự kiện do Toà Thánh Vatican tài trợ, trong sự phối hợp với Trung Tâm Tôn Giáo, Hoà Bình, và Các Sự Vụ Thế Giới Berkley của Đại Học Georgetown, Viện Nghiên Cứu Hoà Bình Quốc Tế Kroc của Đại Học Notre Dame, Nhà Xuất Bản Đại Học Georgetown, và Mạng Lưới Xây Dựng Hoà Bình Công Giáo.

Đan (CNA)