Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung: Chúng ta có thể luôn ngợi khen Thiên Chúa mà tình yêu của Ngài không bao giờ thất bại

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về chiều kích của việc ngợi khen trong cầu nguyện, trong Buổi Triều Yết Chung vào thứ Tư, khi chọn khởi điểm là “một thời khắc quan trọng trong đời của Chúa Giêsu”.

Ngay khởi đầu sứ vụ của Ngài, khi Ngài bắt đầu rao giảng về Nước Thiên Chúa và thực hiện các phép lạ, “thì sứ mạng của Đấng Messiah trải qua một cuộc khủng hoảng”, Đức Giáo Hoàng nói: Gioan Tẩy Giả thể hiện những hoài nghi, trong khi người dân mà Ngài rao giảng thì họ thể hiện sự đón tiếp với Chúa Giêsu và thông điệp của Ngài.

Nhưng “rõ ràng trong thời khắc thất vọng này”, Đức Giáo Hoàng nói, “Chúa Giêsu không thưa lên lời than vãn với Chúa Cha, nhưng thay vào đó là bài ca ngợi khen…giữa cuộc khủng hoảng, Chúa Giêsu chúc tụng Chúa Cha, Ngài ngợi khen Chúa Cha”.

Thiên Chúa được ngợi khen vì Ngài là Đấng Ngài là

Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài là Đấng Ngài là, khi gọi Chúa Cha là “Lạy Cha, là Chúa của trời đất”. Chúa Giêsu nhìn nhận Cha Ngài là Chúa của vũ trụ, và nhìn nhận “Chúa của mọi sự hiện hữu”, là Cha Ngài. “Lời ngợi khen xuất phát từ kinh nghiệm về cảm nhận Ngài là ‘Con Đấng Tối Cao’”, Đức Giáo Hoàng nói.

Thiên Chúa yêu thích những người bé mọn

Trong lời cầu nguyện của Ngài, Chúa Giêsu tiếp tục ngợi khen Thiên Chúa “vì đã ưu tiên cho những kẻ bé mọn”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng trong sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu thấy những người được coi là “khôn ngoan” và “thông thái” phản ứng lại việc rao giảng của Ngài bằng sự hoài nghi, trong khi “những kẻ bé mọn” lại mở ra cho thông điệp của Ngài.

“Đây chỉ có thể là ý muốn của Chúa Cha”, Đức Giáo Hoàng nói, “và Chúa Giêsu vui mừng vì điều này. Chúng ta cũng thế phải vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa vi những người đơn sơ và khiêm nhường đón nhận Tin Mừng”.

Lời cầu nguyện ngợi khen của Chúa Giêsu “trong thời khắc dường như thất bại ấy” dẫn chúng ta đến việc nhìn những thất bại của chúng ta dưới ánh sáng khác, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục giải thích. Ngài giải thích rằng việc ngợi khen Thiên Chúa, đặc biệt “khi mà dường như sự dữ thắng thế và không còn cách nào dừng lại sự dữ”, thật cần thiết, không phải vì Thiên Chúa, mà vì bản thân chúng ta.

Ngợi khen Thiên Chúa trong thời gian thử thách

Đức Giáo Hoàng trưng dẫn giáo lý nói rằng việc cầu nguyện ngợi khen “thông phần vào niềm hạnh phúc được chúc lành của tâm hồn trong sạch là người yêu mến Thiên Chúa trong niềm tin trước khi thấy Ngài trong vinh hiển”.

Đức Giáo Hoàng nói, một cách trái khuấy, đó không chỉ là thời gian của hạnh phúc, khi chúng ta cảm thấy được chúc lành, mà đặc biệt “trong những thời khắc gian khó” mà chúng ta phải ngợi khen Thiên Chúa – cụ thể, là khi hướng lên Thiên Chúa, chúng ta có thể “thấy một viễn cảnh mới, một chân trời rộng hơn”.

Gương các Thánh

Thánh Phanxicô, trong Bài Ca Tạo Vật của Ngài – Laudato Si’ – đưa ra một gương tuyệt vời về việc ngợi khen Thiên Chúa trong những thời khắc khó khăn.

Lời cầu nguyện được biên soạn trong giai đoạn cuối đời Thánh Phanxicô, khi Ngài bị chạm bởi các gian khó. Nhưng vào thời điểm ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, thánh nhân “ngợi khen Thiên Chúa vì mọi sự, vì tất cả mọi quà tặng của công trình tạo dựng, trong thời điểm tốt cũng như tệ, vì Thiên Chúa là Người Bạn trung tín. Đây là lền tảng của ngợi khen: Thiên Chúa là Bạn trung tín, và tình yêu của Ngài không bao giờ thất bại”.

Đan Sĩ (Vatican News)