Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Lòng biết ơn làm cho thế giới tốt đẹp hơn, thông truyền niềm hy vọng

Vatican (MAS) – Khi tiếp tục loạt bài giáo lý của Ngài về cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong buổi triều yết chung của Ngài vào tuần này, đã đi sâu vào tầm quan trọng của lòng biết ơn trong càu nguyện, việc mà Ngài nói sẽ làm cho thế giới nên tốt đẹp hơn và mang lại niềm hy vọng.

Mười Người Phong Cùi

Như trong việc này đang bàn đến, Ngài chọn cảnh chữa lành 10 người phong cùi trong Tin Mừng Luca. Mười người này không chỉ chịu khổ về thể lý mà còn từ sự loại trừ mang tính xã hội và tôn giáo. “Tuy nhiên, Chúa Giêsu không hề rút lui không gặp gỡ họ. Đôi khi Ngài vượt ra khỏi những giới hạn mà lề luật đặt ra và chạm đến, ôm lấy và chữa lành cho người đau yếu. Tuy nhiên này, trong trường hợp này, không có liên hệ”:

Ngài nghe lời cầu xin của họ, tiếng kêu xin lòng thương xót của họ, và đã sai họ đến với các thượng tế là những người đã được lề luật chỉ định để minh xác về việc chữa lành và tái đón nhận họ trở lại với đời sống bình thường. Nhưng trên đường đi, khi họ thấy mình được chữa lành, chỉ có 1 người trở lại để cám ơn Chúa Giêsu và ngợi khen Thiên Chúa trước khi đi đến với các thượng tế. Và Chúa Giêsu nhận định: “Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (17:18).

Ân sủng đi trước lời tạ ơn

Cảnh tượng này, Đức Giáo Hoàng nói, “sẽ chia đôi thế giới: những người không tạ ơn và những người tạ ơn; những người nhận mọi sự như thể người ta mắc nợ họ, và những người đón nhận mọi sự như một quà tặng, như ân sủng”. Giáo Lý dạy, “Mọi biến cố và nhu cầu đề có thể trở thành một dịp dâng lời cảm tạ”. Do đó, Đức Giáo Hoàng nói, lời cầu nguyện tạ ơn luôn bắt đầu bằng việc nhận biết rằng “ân sủng đi trước chúng ta”. “Chúng ta được nghĩ đến trước khi chúng ta học cách nghĩ; chúng ta được yêu thương trước khi chúng ta học cách yêu; chúng ta được mong muốn trước khi lòng chúng ta có một ước mong”. “Nếu chúng ta nhìn cuộc sống theo cách này”, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, “thì tiếng ‘cám ơn’ trở thành động lực chính cho ngày sống chúng ta”.

Quà tặng sự sống

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng từ “Thánh Thể”, Bí Tích thiết yếu nhất, được lấy ra từ từ ngữ Hy Lạp, vốn có nghĩa là tạ ơn. Và các Kitô Hữu, như mọi người tin, chúc tụng Thiên Chúa vì quà tặng sự sống. “Tất cả chúng ta được sinh ra vì ai đó muốn chúng ta có sự sống. Và đây là điều duy nhất trong hàng loạt dài các món nợ mà chúng ta mang qua việc sống. Các món nợ về lòng biết ơn”. Sau Thiên Chúa, các nhà giáo dục, các giáo lý viên và những người khác “đang nhìn lên chúng ta bằng đôi mắt tinh tuyền và thực thi vai trò của họ trên hết và vượt ra khỏi điều đòi hỏi từ họ. Họ gợi cho chúng ta biết cách biết ơn. Ngay cả tình bạn là một quà tặng mà chúng ta luôn phải tạ ơn”.

Tình yêu sinh ra lòng biết ơn

Tiếp tục bài giáo lý của Ngài, Đức Giáo Hoàng nói rằng “lòng biết ơn” này lớn lên trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thường gợi lên niềm vui và sự tạ ơn Thiên Chúa nơi những người mà Ngài gặp gỡ. Chúng ta cũng được mời gọi để tham dự vào niềm vui bao la này như cảnh tượng 10 người phong cùi chỉ ra. Họ vui vì được khôi phục sức khoẻ, điều cho phép họ “chấm dứt sự cách ly bắt buộc không hồi kết ấy vốn loại trừ họ ra khỏi cộng đồng”.

Niềm vui của việc gặp gỡ Chúa Giêsu

Tuy nhiên, chỉ 1 người trong số họ kinh nghiệm được “niềm vui thêm” trong sự chữa lành của mình. “Anh ta vui mừng khi gặp Chúa Giêsu. Giờ anh chắc chắn về việc được yêu”. Và đây là mấu chốt của vấn đề. Đó là một sự khám phá về tình yêu như sức mạnh đang vận hành thế giới, Đức Giáo Hoàng nói, khi trích lời của nhà thơ người Ý là Dante. Đối với các Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, “điều này có nghĩa là chúng ta có một mái ấm, chúng ta cư ngụ trong Đức Kitô, và từ ‘nơi cư ngụ ấy” chugns ta chiêm ngắm toàn thế giới vốn có vẻ như đẹp cách vô biên hơn đối với chúng ta.

Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi người Kitô Hữu hãy tìm cách để luôn ở lại trong niềm vui của việc gặp gỡ Chúa Giêsu, đừng bao giờ quên tạ ơn. “Nếu chúng ta là những người mang lấy lời tạ ơn”, Đức Giáo Hoàng nói, “thì tự bản thân thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thậm chí là chỉ một chút, nhưng điều đó đủ để thông truyền một chút niềm hy vọng”. “Mọi sự hiệp nhất và kết nối với nhau, và mọi người cần thực hiện điều này về phần mình ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện”.

Đan Sĩ (Vatican News)