Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết: Thiên Chúa vẫn gần gũi với chúng ta trong nổi khổ khi chúng ta cầu nguyên

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục bài giáo lý của Ngài về việc cầu nguyện trong Buổi Triều Yết Chung, khi tập trung vào Thánh Vịnh.

Ngài gọi Cựu Ước là một “phòng tập và nhà của vô số những con người nam nữ cầu nguyện”.

Cách cầu nguyện

Là một phần của những cuốn sách về sự khôn ngoan, Thánh Vịnh thông truyền cho người tin “biết cách cầu nguyện”.

“Trong các Thánh Vịnh, chúng ta thấy tất cả mọi tình cảm của con người: những niềm vui, những nỗi u sầu, những hoài nghi, những niềm hy vọng, sự đắng cay vốn tô điểm cuộc sống của chúng ta”, Đức Giáo Hoàng nói.

Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, gợi hứng ngôn ngữ cầu nguyện trong các sách để những người đọc những cuốn này có thể học cách ngợi khen, tạ ơn, khẩn xin, và kêu cầu Ngài.

“Tắt một lời, các Thánh Vịnh là lời của Thiên Chúa mà chúng ta là con người dùng để trò chuyện với Ngài”. Những lời cầu nguyện trong các Thánh Vịnh xuất phát từ kinh nghiệm sống, chứ không phải những ý tưởng mơ hồ, Đức Giáo Hoàng nói. “Để cầu nguyện thì thật đủ cho chúng ta để là điều chúng ta là”, với tát cả các vấn đề và những sự không chắc chắn của chúng ta.

Vấn đề về sự đau khổ 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục khám phá cách mà Tác Giả Thánh Vịnh đối diện với vấn đề đau khổ, khi nói rằng điều đó được chấp nhận như là một phần của cuộc sống và do đó biến thành một câu hỏi. 

Đức Giáo Hoàng nói, “Cho đến khi nào?” là một câu hỏi vẫn còn chưa có câu trả lời.

“Mọi nỗi khổ mời gọi sự tự do, mọi giọt nước mắt mời gọi sự ủi an, mọi vết thương đợi chờ sự chữa lành, mọi sự thoá mạ cần một câu quyết đoán”.

Các Thánh Vịnh, Đức Giáo Hoàng nói, nhắc nhớ chúng ta rằng cuộc sống sẽ không được cứu trừ khi nỗi khổ được chữa lành.

Người cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng nói, biết rằng họ “thật quý giá trước mắt Thiên Chúa, và vì thế thật ý nghĩa để kêu lên”.

Cầu nguyện: một tiếng kêu lên Thiên Chúa 

Các Thánh Vịnh cho chúng ta thấy việc kêu lên Thiên Chúa trong cầu nguyện, “là cách và là khởi đầu của ơn cứu độ”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cầu nguyện biến nỗi đau thành “một mối quan hệ: một tiếng kêu giúp đợi đón nhận một lỗ tai biết lắng nghe”.

“Tất cả mọi nỗi đau con người đối với Thiên Chúa đều là thánh thiêng”, Ngài nói thêm. “Trước Thiên Chúa chúng ta không phải là khách lạ, hay những con số. Chúng ta là các diện mạo và tâm hồn, được biết đến từng người một, bằng tên”.

Đan Sĩ (Vatican News)