Niềm Tin

 • Mùa Chay: một thời gian canh tân niềm tin, niềm hy vọng, và đức ái

  “Mùa Chay là thời gian để tin, để đón nhận Thiên Chúa vào trong đời sống của chúng ta và để cho Ngài ‘làm nơi cư ngụ của Ngài’ nơi chúng ta”, Đức Giáo Hoàng viết trong Thông Điệp Mùa Chay 2021 của Ngài. “Trong hành trình Mùa Chay của chúng ta tiến về Mùa Phục Sinh, chúng ta hãy nhớ Đấng ‘tự hạn mình và vâng phục cho đến chết, chết trên thập giá’”.
 • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng Mùa Vọng Thứ II năm 2020

  “Hãy an ủi dân ta: Thiên Chúa anh em phán” (Is 40:1). Bài đọc thứ I của Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng Chính bắt đầu bằng những lời này của Isaiah. Những lời này có liên hệ đến một lời mời gọi, thực ra là một mệnh lệnh, thật phù hợp là nói với các vị mục tử và những vị giảng thuyết của Giáo Hội. Ngày hôm nay chúng ta muốn đón nhận vào tâm hồn lời mời gọi này và suy tư về việc loan báo mang tính ủi an nhất mà niềm tin vào Đức Kitô mang lại cho chúng ta.
 • Đức Hồng Y Cantalamessa - Bài giảng Mùa Vọng Thứ I năm 2020

  “Thiên Chúa – như Thánh Gregrory Cả viết – đôi khi chỉ dạy chúng ta bằng lời, mặc dù đôi khi Ngài làm như vậy với những dữ kiện”. Trong một năm bị đánh dấu bởi một “dữ kiện” lớn lao và chết chóc của coronavirus, chúng ta nỗ lực để rút ra từ đó lời dạy mà từng người chúng ta có thể rút ra cho đời sống cá nhân và thiêng liêng của mình.
 • "Tin sao được như vậy" và "Như vậy mới là tin"

  “Tin sao được như vậy!” nhưng quá nhiều người đang sống thái độ “Như vậy mới là tin”, tức một lối sống với niềm tin vào những sự huyễn hoặc, ảo tưởng, và tất cả mọi sự không mang lại bất cứ điều gì tốt lành và hạnh phúc thật trừ những điều tồi tệ.
 • Cha Cantalamessa - Bài Giảng Thứ I Mùa Vọng 2014

  Nếu một người có thể nghe được tiếng kêu khóc lớn nhất đang ở trong tâm hồn hàng tỷ người, thì người ta có thể nghe được, bằng mọi ngôn ngữ của thế giới, chỉ một từ duy nhất: hoà bình! Thực tế đau buồn của chủ đề này, gắn liền với sự cần thiết phải trả lại cho từ hoà bình sự phong phú và sự sâu sắc về mặt ý nghĩa mà nó có trong Kinh Thánh, đã thôi thúc tôi đến việc dành trọn vẹn những suy niệm Mùa Vọng năm nay cho chủ đề này.