Đức Giáo Hoàng lặp lại cam kết của Giáo Hội để xoá bỏ nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ

Vatican (MAS) – Vào Thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói đến việc công bố Báo Cáo McCarrick một ngày trước đó, và thể hiện sự gần gũi của Ngài với tất cả các nạn nhân của vụ lạm dụng.

Khi nói trong Buổi Triều Yết Chung tại Thư Viện Phủ Tông Toà Vatican, Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng sau “Báo Cáo về trường hợp đớn đau của cựu hồng y Theodore McCarrick” Ngài sẽ đổi mới “sự cam kết của Giáo Hội để loại bỏ hết sự dữ này”.

Sau khi nói những lời này, Ngài dừng lại một chút thinh lặng cầu nguyện.

Báo Cáo McCarrick, được soạn thảo từ 461 các tài liệu và chứng từ, là một cuộc điều tra đặc biệt về sự hiểu biết và việc đưa ra quyết định có liên quan đến Theodore McCarrick trong sự nghiệp của ông trong tư cách là một linh mục, giám mục và hồng y.

Báo Cáo, được Bộ Ngoại Giao ban hành theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là kết quả của một tiến trình điều tra 2 năm.

Khi nói về việc ban hành báo cáo này vào Thứ Ba, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã cho biết Báo Cáo “cũng sẽ có một tác động theo nghĩa này: trong việc giúp cho tất cả mọi người có liên quan trong những chọn lựa này ý thức hơn nữa về tầm quan trọng của các quyết định hay những loại bỏ của họ. Đây là những trang khích lệ chúng ta suy tư sâu và tự hỏi bản thân chúng ta chúng ta có thể làm gì hơn trong tương lai, khi học từ những kinh nghiệm đớn đau này của quá khứ”.

Đan Sĩ (Vatican News)