Singapore mở ra ngành du lịch bong bóng cho các nước từ tháng 1

Singapore (MAS) – Singapore sẽ mở ra một làn du lịch tách biệt mới đối với một số du khách có gía trị kinh tế cao, quan chức, doanh nghiệp từ khắp các nước, chính phủ cho biết vào thứ Ba, như là một phần của những nỗ lực nhằm khôi phục lại các lãnh vực du lịch và lưu trú chính của họ.

Singapore đã chi hàng tỷ đô la trong một gói buộc để bảo vệ nền kinh tế của họ khỏi sự suy thoái tồi tệ chưa từng có và đang nỗ lực để mở lại du lịch quốc tế khi họ chuẩn bị là nước chủ nhà cho cuộc họp thường niên của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, một cuộc họp qui tụ các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh vào năm tới.

Những du khách đầu tiên sẽ có thể đến nước này từ nửa tháng 1 tới qua một làn mới, sẽ mở ra cho những người đến ở ngắn hạn lên tới 14 ngày, bộ thương mại và công nghiệp đã nói trong một thông cáo.

Nước này sẽ bổ sung các sắp xếp khác mà Singapore đã có ngành kinh doanh du lịch gồm Trung Quốc, Đức và Indonesia.

Các du khách trong chương trình mới sẽ phải gắn chặt với cá giao thức y tế và kiểm tra ngặt, và sẽ cần phải ở trong một “bong bóng” tại những điểm cách biệt.

Chẳng hạn, mặc dù các du khách được phép gặp gỡ các khách địa phương, nhưng sẽ có những phân cách từ nền tới trần để tách biệt họ.

Âu Dương Duy (Reuters)