Kinh Tế

  • Một viễn cảnh tối tăm đối với nền kinh tế Châu Âu khi số ca coronavirus tăng

    London (MAS) – Nền kinh tế Châu Âu mới chỉ bắt được hơi thở của nó từ điều đã tưng là một sự suy thoái nặng nề nhất trong lịch sử hiện đại. Một sự gia tăng các ca nhiễm coronavirus vào tháng này là một cú tát đắng cay vốn rất có thể sẽ biến điều có ý nghĩa là một giai đoạn chữa lành nền kinh tế thành một mùa đông héo gầy của những sự mất việc và những vụ phá sản.