Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô trong Đền Thờ (Vatican Media)

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Giaó Hoàng Phanxicô nói: 'Chỉ có cầu nguyện mới phá tan các xiềng xích'

Vatican (MAS) – Vào ngày Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô vào thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi người Kitô Hữu hãy cầu nguyện cho nhau và cho sự hiệp nhất, khi nói “chỉ có cầu nguyện mới phá vỡ các xiềng xích”.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn và phàn nàn ít đi?” Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt câu hỏi trong bài giảng của Ngài tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày 29/06.

“Điều tương tự đã xảy ra với Phêrô ở trong tù: bây giờ và thời đó, quá nhiều cánh cửa bị khoá kín sẽ được mở ra, quá nhiều xiềng xích đang trói lại sẽ bị phá vỡ…Chúng ta hãy xin ân sủng để có thể cầu nguyện cho nhau”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Phêrô và Phaolô là hai con người rất khác nhau, nhưng Thiên Chúa đã ban cho các Ngài ân sủng để hiệp nhất cách gần gũi trong Đức Kitô.

“Chúng ta cùng nhau cử hành hai cá nhân rất khác nhau: Phêrô, một ngư phủ là người dành thời gian sống của mình giữa thuyền chài và lưới chài, và Phaolô, một người Pha-ri-sêu có học là người giảng dạy tại các hội đường. Khi họ thực thi việc truyền giáo, Phêrô nói với người Do Thái, và Phaolô nói với dân ngoại. Và khi con đường của họ gặp nhau, thị họ có thể tranh cãi cách nóng bỏng, như Phaolô đã không xấu hổ để thừa nhận trong một trong các thư của Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Sự gần gũi vốn liên kết Phêrô và Phaolô không xuất phát từ những khuynh hướng tự nhiên, mà từ Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói.

Chúa “không ra lệnh cho chúng ta phải trở nên giống nhau, nhưng yêu thương nhau”, Đức Giáo Hoàng nói. “Ngài là Đấng hiệp nhất chúng ta, mà không làm cho chúng ta nên giống nhau”.

Thánh Phaolô kêu gọi người Kitô Hữu hãy cầu nguyện cho hết mọi người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “đặc biệt là những người điều hành”. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng đây là “một nhiệm vụ mà Chúa đã uỷ thác cho chúng ta”.

“Chúng ta có thực thi nhiệm vụ ấy không? Hay chúng ta chỉ nói mà chẳng làm gì?”, Ngài đặt câu hỏi.

Khi chỉ đến trình thuật về việc nhốt tù của Thánh Phêrô trong Sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Giáo Hội sơ khai đã đáp trả lại sự bách hại bằng việc hiệp nhất trong cầu nguyện. Chương 12 Sách Công Vụ mô tả Thánh Phêrô khi bị nhốt tù “với những sợi xích kép” thì một thiên thần hiện ra với Ngài để giàn xếp việc Ngài thoát khỏi.

“Bản văn nói rằng, ‘mặc dù Thánh Phêrô bị nhốt trong tù, nhưng Giáo Hội lại cầu nguyện khẩn thiết hơn nữa với Thiên Chúa cho Ngài’”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Sự hiệp nhất là hoa trái của việc cầu nguyện, vì cầu nguyện giúp cho Chúa Thánh Thần can thiệp, mở tâm hồn chúng ta ra cho niềm hy vọng, rút ngắn khoảng cách và qui tụ chúng ta lại với nhau trong thời gian khó khăn”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng không một ai trong các Kitô Hữu sơ khai được mô tả trong Công Vụ Tông Đồ “phàn nàn về sự dữ của Hê-rô-đê và sự bách hại của ông” khi họ đối diện với sự tử đạo.

“Thật vô ích, thậm chí là vô vị, đối với các Kitô Hữu để lãng phí thời gian để phàn nàn về thế giới, về xã hội, về mọi thứ không đúng. Những lời phàn nàn không làm thay đổi được gì”, Đức Giáo Hoàng nói. “Các Kitô Hữu này không đưa ra sự quở trách; họ cầu nguyện”.

“Chỉ có lời cầu nguyện mới mở được các xiềng xích, chỉ có cầu nguyện mới mở ra con đường cho sự hiệp nhất”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cả Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đều là các vị ngôn sứ đã nhìn đến tương lai.

Ngài nói: “Thánh Phêrô là vị đầu tiên loan báo rằng Chúa Giêsu là ‘Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống’. Phaolô, là vị khi suy xét cái chết sắp đến của Ngài, đã nói, ‘Từ bây giờ trở đi đã có sẵn vương miện công chính, điều mà Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho tôi”.

“Thánh Phêrô và Phaolô đều rao giảng về Chúa Giêsu, là những người yêu mến Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói. “Trong phần đóng đinh của Ngài, Thánh Phêrô đã không nghĩ về chính Ngài mà về Chúa của Ngài, và, khi tự coi chính Ngài không xứng với cái chết giống như Chúa Giêsu, đã xin được đóng đinh ngược lại. Trước khi bị chém đầu, Thánh Phaolô chỉ nghĩ về việc trao ban sự sống của Ngài; Ngài đã viết rằng Ngài muốn ‘được đổ ra giống như lễ dâng’”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng Lễ tại Bàn Thờ Ngai Toà, vốn được đặt phía sau bàn thờ chính được xây dựng trên mộ của Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng cũng cầu nguyện trước bức tượng bằng đồng Thánh Phêrô của đền thờ, bức tượng đã được trang trí cho thánh lễ với một bộ phẩm phục giáo hoàng.

Trong Thánh Lễ này, Đức Giáo Hoàng đã làm phép dây “Pallium”, những chiếc dây bằng len màu trắng được trao cho mỗi vị tân tổng giám mục. Những chiếc dây này được làm bằng len đan dệt bởi các Nữ Tu Dòng Biển Đức Thánh Cecilia tại Trastevere, và được thêu thêm 6 cây thập giá bằng chất liệu silk.

Truyền thống trao dây pallium có từ ít nhất thế kỷ thứ 5. Các tổng giám mục sẽ đeo dây pallium như một biểu tượng của thẩm quyền và sự hiệp nhất với Toà Thánh. Dây này đóng vai trò như một biểu tượng về quyền pháp lý của vị tổng giám mục tại giáo phận của Ngài, cũng như là các giáo phận địa phương khác trong giáo tỉnh của Ngài.

“Hôm nay chúng ta làm phép dây được trao cho vị niên trưởng Hồng Y Đoàn và các vị tổng giám mục được bổ nhiệm năm ngoái. Dây Pallium là một dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa đoàn chiên và Vị Mục Tử là vị, giống như Chúa Giêsu, vác chiên trên vai mình, để không bao giờ tách khỏi chúng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Chính bản thân Đức Giáo Hoàng cũng đeo một dây Pallium trong Thánh Lễ, đã trao dây pallium cho Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đã được bầu chọn làm hồng y niên trưởng của Hồng Y Đoàn vào tháng 1.

Các vị tổng giám mục mới được bổ nhiệm đây sẽ nhận dây Pallium được làm phép của các vị từ vị khâm sứ toà thánh địa phương.

Sau Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc Kinh Truyền Tin từ cửa sổ Phủ Giáo Hoàng của Vatican với một đám đông nhỏ đang rải rác khắp Quảng Trường Thánh Phêrô dịp lễ.

“Thật là một ơn ban khi thấy bản thân chúng ta đang cầu nguyện ở đây, gần nơi mà Thánh Phêrô đã chết như một vị tử đạo và được mai táng”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Thăm viếng mộ của các Tông Đồ sẽ củng cố niềm tin và chứng tá của các bạn”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng chỉ trong việc cho đi thì người ta mới trở nên lớn lao, và nói rằng Thiên Chúa mong muốn giúp mỗi một Kitô Hữu lớn lên về khả năng trao ban sự sống của họ.

“Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là biến cuộc sống thành một quà tặng”, Ngài nói, khi nói điều này đúng với các bậc cha mẹ cũng như các vị sống đời thánh hiến.

“Chúng ta hãy nhìn đến Thánh Phêrô: Ngài không trở thành một người hùng vì Ngài đã được thoát khỏi tù, mà vì Ngài đã hy sinh mạng sống Ngài ở đây. Quà tặng của Ngài làm biến đổi một nơi hành quyết thành một nơi tuyệt vời của niềm hy vọng mà chúng ta đang hiện diện đây”, Ngài nói.

“Hôm nay, trước các Tông Đồ, chúng ta có thể tự hỏi bản thân: ‘Và tôi, bằng cách nào mà tôi đang sắp xếp đời mình? Tôi chỉ nghĩ về những nhu cầu của hiện tại hay tôi tin rằng nhu cầu thật của tôi là Chúa Giêsu, Đấng biến tôi thành một quà tặng?” Và bằng cách nào tôi xây dựng đời mình, trên các khả năng của tôi hay trên Thiên Chúa hằng sống?’”, Đức Giáo Hoàng nói. “Xin Mẹ, Đấng đã phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, giúp chúng ta đặt Ngài làm nền tảng cho mọi ngày”.

Joseph C. Pham (CNA)