Skip to main content
Chầu Thánh Thể tại Nhà Thầy Chí Thánh (Vatican Media)

Linh Thao Mùa Chay Giáo Triều: Việc mục vụ của sự khích lệ, một lời cảnh báo về việc thờ ngẫu tượng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang tiếp tục cử hành Thánh Lễ tại Santa Marta, và tuân thủ các bài linh thao dành cho Giáo Triều Rôma, theo một thông cáo vào tối Thứ Ba từ Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, ông Matteo Bruni. “Chứng cảm mà Đức Thánh Cha đã được chẩn đoán trong những ngày vừa qua vẫn đang tiếp diễn”, ông Bruni nói, “không có các triệu chứng thuộc về các loại bệnh khác”.

Cha Dòng Tên Pietro Bovati, vị đang hướng dẫn các bài linh thao, đã cảnh báo về các hình thức hiện đại của ngẫu tượng trong bài suy tư của Ngài vào chiều thứ Năm.

Chiều ngày 3: Ngẫu tượng bén rễ từ sự thiếu niềm tin

Khi tập trung vào câu chuyện con bò vàng trong Sách Xuất Hành, Cha Bovati nói rằng, mặc dù đôi khi việc thờ ngẫu tượng được thấy như một vấn đề của quá khứ, nhưng nó vẫn là “một tội chính”. Khi suy tư về nhiều khía cạnh của việc thờ ngẫu tượng, Cha giảng nhấn mạnh một lòng khao khát sự chắc chắn, khi chọn “thấy” hơn là lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa vô hình.

Cha Bovati cũng cảnh báo về mối nguy, đặc biệt là trong thế giới số, của việc trở thành “những người đi theo” một đối tượng mang tính ngẫu tượng. Cụ thể, Ngài nói có một kiểu thờ ngẫu tượng trong chủ nghĩa lễ nghi, trong việc quan tâm đến những nghi lễ đẹp mắt vốn thiếu sự cầu nguyện thật sự, được bắt rễ nơi việc nghe và đón nhận Lời Thiên Chúa.

Chúa Giêsu vượt thắng cơn cám dỗ ngẫu tượng này, Cha Bovati nói khi Ngài chiến thắng Satan trong những cơn cám dỗ trong sa mạc. Qua gương của Ngài, Chúa dạy chúng ta cách vượt thắng chính sự mù loà của mình.

Sáng ngày 4: Một việc mục vụ của sự khích lệ

Trong bài suy tư thứ năm, vào sáng Thứ Tư, Cha Bovati nói rằng phương dược duy nhất cho sự sợ hãi mà ngày nay người dân đang cảm nhận là Lời Thiên Chúa, “vốn đi vào trong lịch sử con người”.

Khi suy tư về biến cố Băng Qua Biển Đỏ (Xh 4) và câu chuyện Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển (Mt 14), Cha Bovati nhấn mạnh rằng chủ đề về một đêm băng qua biển là rõ ràng ở cả hai câu chuyện. Cụ thể, người dân Do Thái đã nản lòng bởi sự khó khăn của việc đi ra khỏi Ai Cập. Ông Moses, thay vì chỉ trích người dân, đã thực thi “một sứ vụ của sự khích lệ” để giúp người dân tin vào Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng Mát-thêu, các Tông Đồ sợ hãi khi một con sóng đe doạ thuyền của các ông. Chúa Giêsu đến với họ, bước trên mặt nước, và khích lệ họ, “Đừng sợ”. Ngài mời ông Phêrô có cùng kinh nghiệm của việc bước đi trên nước, và khi niềm tin của Phêrô chao đảo, thì Chúa Giêsu nắm lấy tay ông đỡ lên.

Chúa Giêsu cứu chúng ta và giải thoát chúng ta

Cha Bovati kết thúc bài suy tư của Ngài vào sáng Thứ Tư bằng việc đề nghị những người hiện diện hãy cầu nguyện Thánh Vịnh 124 “như là một lời cầu nguyện ngợi khen Chúa là Đấng giải thoát chúng ta, Đấng cứu chúng ta”. Nếu Chúa Giêsu không phải “Đấng như Ngài là”, thì có lẽ chúng ta đã biến vào nước sâu.

“Nhưng nước đã không nhận chìm chúng ta: cái bẫy đã bị vỡ, và chúng ta được tự do”.

Joseph C. Pham (Vatican News)