Skip to main content
Ông George Weigel (Bohumil Petrik/CNA)

Lời phê bình của Đức Hồng Y Dollan là 'ngớ ngẩn', nhà xuất bản ông Weigel cho biết

Denver (MAS) – Nhà xuất bản của tập sách mới của chuyên gia viết tiểu sử giáo hoàng George Weigel đã cho biết vào thứ Ba là họ đã gửi tập sách mới nhất của ông Weigel cho các vị hồng y Công Giáo như một thông lệ, và rằng nhà xuất bản thường gửi sách mới xuất bản cho các nhà lãnh đạo Công Giáo.

“Thật không có gì không bình thường đối với các nhà xuất bản Công Giáo gửi các cuốn sách đến cho các nhà lãnh đạo Công Giáo, gồm các vị hồng y và giám mục. Chắc chắn việc đó không có gì bất bình thường với chúng tôi. Nhưng ngay cả khi việc đó không bình thường, thì không có gì sai phạm về điều đó”, ông Mark Brumley, chủ tịch Nhà Xuất Bản Ignatius cho CNA biết, sau một bài đăng vào ngày 14/7 trên trang National Catholic Reporter (NCR) nói rằng Đức Hồng Y New York là Timothy Dolan đã gửi cuốn sách, có tựa đề “The Next Pope: The Office of Peter and a Church in Mission”, cho các hồng y.

Đức Hồng Y Dolan, một vị đã được biết đến là một người bạn vong niên của ông Weigel, đã viết một lá thư trên trực tuyến khi nhà xuất bản gửi qua bưu điện cuốn sách cho các hồng y, ông Brumley cho CNA biết. Lá thư nói “Tôi cám ơn Nhà Xuất Bản Ignatius vì đã thực hiện suy tư quan trọng này về tương lai của Giáo Hội sẵn sàng cho Hồng Y Đoàn”.

Trong khi đó NCR đã cho biết lá thư là “một sự tách ra rõ ràng với việc thực hành lâu năm là các vị hàng giáo phẩm cao nhất của Giáo Hội rút khỏi việc cổ võ công khai cho các ứng viên có tiềm năng cho cương vị giáo hoàng”, ông Brumley không đồng ý.

“Thật là một điều gây cớ vấp phạm cho ai đó, với sự hiểu biết về nội dung lá thư của Đức Hồng Y Dolan, để khẳng định hay hàm ý rằng Đức Hồng Y Dolan đang chơi trò chính trị cho một ứng viên cho mật nghị tới. Hoặc rằng cuốn sách là một chiêu trò chính trị đối với một hồng y cho mật nghị tới”, ông Brumbley cho CNA biết.

“Thật ngớ ngẩn để khẳng định điều này, nếu ai đó thấy phiền khi đọc lá thư – vốn thật sự chỉ là một đoạn viết ngắn từ Đức Hồng Y Dolan thể hiện lòng biết ơn đối với Nhà Xuất Bản Ignatius vì đã gửi cuốn sách cho đoàn – và nếu có ai đó thấy phiền khi đọc cuốn sách, vốn chẳng nói gì về các ứng viên hoặc mất nghị sắp tới hoặc bất cứ điều gì như thế”.

Ông Weigel cho CNA biết rằng cuốn sách, mặc dù với tựa là “The Next Pope”, nhưng không thực sự thảo luận về mật nghị giáo hoàng sắp tới. Thay vào đó, ông cho biết là cuốn sách nỗ lực suy tư về cách mà Giáo Hội, và vị giáo hoàng, có thể tiếp tục sứ mạng Tân Phúc Âm Hoá trong những thập niên sắp tới.

“Chẳng có thảo luận gì về các ứng viên cả, và cũng tuyệt đối không thảo luận gì về chính trị mật nghị. Các đề nghị trái lại hoặc là ngớ ngẩn (có ý nói ai chưa từng đọc cuốn sách) hoặc mưu mô xảo quyệt (có ý nói ai đó có chương trình riêng)”, ông Weigel cho biết vào ngày 14/7.

“Tập sách ‘The Next Pope’ đưa ra một chương trình đối với tương lai Giáo Hội, được nhìn từ Ngai Toà Phêrô. Cuốn sách đón nhận lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Evangelii Gaudium để nghĩ về việc ‘liên lỉ trong sứ mạng’ nghĩa là gì, và cuốn sách đưa ra cách mà Vị Giám Mục Rôma có thể trao quyền cho người khác (gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ, và giáo dân) để trở thành các môn đệ truyền giáo mà khi họ được rửa tội để trở thành”, tác giả nói.

“Tôi cũng có ý dành cuốn sách để nêu lên việc thảo luận về tương lai của Giáo Hội qua các vấn đề thông thường của Twitter và các kiểu thuyết âm mưu đang quá dồi dào trong thế giới. Thật là một sự xấu hổ là có một số người đang rõ ràng đồng thuận để đặt việc thảo luận lên cấp độ đó”.

Cuốn sách “rút các bài học từ các thời giáo hoàng John Paul II, Benedict XVI, và Phanxicô, mỗi một vị đã nổi tiếng cách cá nhân và mỗi vị tôi đều đã có sự trao đổi nghiêm túc”, ông Weigel cho biết.

Bài viết của NCR cho biết rằng chính sách 1996 về việc bầu chọn một vị giáo hoàng được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng trong Universi Dominici Gregis, “ngăn cấm cách rõ ràng các vị hồng y khỏi việc thảo luận về các vị kế nhiệm giáo hoàng có thể”.

Những qui định này đã ngăn cấm các vị hồng y có quyền bầu chọn lên giáo hoàng hãy hứa bỏ phiếu hoặc thực hiện các dàn xếp có liên quan đến người mà họ sẽ bầu trước một mật nghị giáo hoàng, nhưng các qui định không cấm thảo luận về các ứng viên cho cương vị giáo hoàng, hoặc những nhu cầu của Giáo Hội”.

“Các hồng y có quyền bầu sẽ rút ra khỏi bất cứ một hình thức thoả hiệp, đồng thuận, hứa hẹn hay sự cam kết dưới bât cứ hình thức nào vốn buộc họ phải thực hiện hay từ chối bỏ phiếu bầu một người hay nhiều người”, văn kiện nói rõ.

“Tuy nhiên không phải ý định của tôi để ngăn cấm, trong giai đoạn mà Toà Thánh đang trống, một sự trao đổi các quan điểm có liên quan đến việc bầu chọn”, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết trong cùng phần của văn kiện.

Về phần sách của mình, ông Weigel nói “Tôi hy vọng cuốn sách sẽ giúp sắp xếp chỉ một kiểu thảo luận có lý, cẩn trọng”, ngay cả khi tâm điểm của nó là một loạt các bài suy tư rộng về đời sống và sứ mạng của vị giáo hoàng, và Giáo Hội.

Ông Weigel cũng bác bỏ việc thảo luận, mà một số nhà phê bình đưa ra, là thật không phù hợp để thảo luận về tương lai của triều giáo hoàng, hoặc xét đến những việc làm của giáo hoàng để giải quyết các nhu cầu của Giáo Hội trong khi một vị giáo hoàng đang tại vị.

“Thật ngớ ngẩn. Tôi không nhắc đến bất cứ ai khi đưa ra một sự phê bình ngớ ngẩn kiểu đó khi Peter Hebblethwaite và Luigi Accattoli đã viết các tập sách về tương lai của một triều giáo hoàng trong thời giáo hoàng của Đức John Paul II”.

“Và tôi không nhắc đến Thánh Gioan Phaolô II, Đức Benedict XVI hay Đức Phanxicô, trong những thảo luận cá nhân của chúng tôi, chưa từng cho rằng sẽ là một sự xấc láo đối với một giáo dân mang lại cho các vị sự cố vấn; điều duy nhất có ý nghĩa, như khi các vị hỏi tôi nói cho các vị nghe sự thật như tôi hiểu về nó”, ông Weigel nói thêm.

Ông Accattoli là một nhà báo Vatican lâu năm, đã nghỉ hưu năm 2008, là người viết vài đầu sách về tình trạng và nhu cầu của Giáo Hội trong các triều giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Ông Hebblethwaite là một linh mục hoàn tục và là nhà báo là người mà, vào năm 1995, đã viết cuốn sách tựa đề “The Next Pope: An Enquiry”, vốn đưa ra một sự phê bình sắc bén về triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, và đề nghị điều mà vị giáo hoàng có thể thực hiện.

Ông Hebblethwaite là một thông tấn Vatican cho NCR. Vào năm 2004, nhà văn Paul Elie đã đưa sách của ông mang nét đặc trưng là “một cuộc bút chiến chống lại điều mà ông Hebblethwaite…đã thấy như là một sai lầm vô tận của John Paul II”.

Thực ra, những cuốn sách này không chỉ là một sự đóng góp cho loại sách phân tích về Giáo Hội, điều mà tập sách của ông Weigel thuộc về, hoặc sự tiên liệu giáo hoàng, điều mà sách mà ông Weigel không thuộc về.

Vào năm 2002, một nhà báo Vatican nổi tiếng là John Allen đã cho xuất bản cuốn “Conclave”, một cuốn sách xét đến cách các vị hồng y có quyền bầu có thể cân nhắc các yếu tố đi vào việc chọn lựa một ứng viên giáo hoàng, và cuốn sách đó đưa ra một danh sách 20 ứng viên sáng giá cho cương vị. Ông Ed Pentin của NCR cũng sẽ xuất bản vào mùa hè này một cuốn sách có tựa “The Next Pope”. Cuốn sách này, giống như cuốn của Allen, nhưng không giống của ông Weigel, đề cập đến các ứng viên khả thi cho cương vị giáo hoàng.

Chúng tôi chưa liên lạc được với Đức Hồng Y Dolan để có nhận định trước bài viết này.

Trong những nhận xét của Ngài với CNA, ông Weigel đã đặt vấn đề về một đoạn mô tả trong bài viết của NCR về các hồng y, là những vị đã không được nêu tên trong bài viết, đã “im tiếng” khi các vị được gửi tặng tập sách.

“Một hồng y ‘im tiếng’ có thể là một điều gì đó thuộc về sự mất khả năng theo bản thể, và trong bất cứ biến cố nào thì các vị hồng y ‘im tiếng’ này dường như tìm thấy được tiếng nói của các vị khi các vị ấy muốn. Như tôi đã nói đến trước đó, Đức Hồng Y Dolan không gửi cho các vị ấy cuốn sách của tôi; Nhà Xuất Bản Ignatius đã gửi cho các vị cuốn sách của tôi và Đức Hồng Y đã rất tử tế gửi thư cám ơn Nhà Xuất Bản Ignatius vì đã gửi sách cho Hồng Y Đoàn. Vì thế nếu có bất cứ ai đang bị ‘im tiếng’ bởi Đức Hồng Y Dolan ‘gửi’ cho họ một cuốn sách, họ nên nhìn lại lá thư của Ngài và đọc cách chính xác vào thời điểm này”.

“Hồng Y Đoàn đã không họp trong tư cách nhóm kể từ tháng 2/2014. Sự thật không vui ấy đang làm cho sự chuyển tiếp tiếp theo và mật nghị nên khó khăn, khi các thành viên của Đoàn không thật sự biết nhau. Nếu cuốn sách ‘The Next Pope’ giúp tạo nên những mạng lưới thảo luận nơi các hồng y mà qua đó các vị có thể nghĩ cùng nhau về tương lai của Giáo Hội, thì tôi sẽ thoả lòng”, ông Weigel nói thêm.

Joseph C. Pham (CNA)