Skip to main content
Nhà Thờ Chính Toà Cologne (namportwawak via Flickr)

Một vị giám mục Đức bị tố cáo về tội lấy 140,000 USD từ tài sản của một cụ bà

Aachen, Đức (MAS) – Một vị giám mục Đức đã bị gỡ khỏi hết mọi trách nhiệm giáo phận của mình sau khi bị các nhà điều tra tố cáo vì đã lấy hơn 140,000 USD từ tài khoản của một người phụ nữ lớn tuổi.

Đức Giám Mục Johannes Bündgens “đã rời khỏi mọi cương vị” tại Giáo Phận Aachen sau những cáo buộc bởi các giới chức nhà nước tại Cologne.

Vào Thứ Năm, giáo phận, nơi mà Đức Giám Mục Bündgens đã phục vụ trong vai trò giám mục phụ tá từ khi tấn phong vào năm 2006 đến giờ, đã thông báo rằng các nhà điều tra đã lập hồ sơ các tố cáo tại toà án quận Kerpen vào ngày 2/12.

Cha Andreas Frick, tổng đại diện giáo phận, đã ban hành một thông cáo vào ngày 4/12 xác nhận Đức Giám Mục Bündgens đã bị tố cáo về việc lấy 127,000 euros từ một cụ bà 78 tuổi được cho là không hành động cách hợp pháp theo những lợi ích của bà. Cha Frick còn xác nhận rằng Đức Giám Mục Bündgens đã bị gỡ khỏi hết mọi cương vị của Ngài tại giáo phận.

Theo Cha Frick, Đức Giám Mục Bündgens hiện đang không ở trong nước nhưng rằng “sẽ có những cuộc trao đổi với vị này” càng sớm nhất có thể khi vị này trở lại giáo phận.

Theo các hồ sơ toà án, thì văn phòng điều tra Cologne đã mở một cuộc điều tra đối với Đức Giám Mục Bündgens vào đầu năm 2018. Người ta chó rằng người phụ nữ đã trao cho vị giám mục quyền luật sư về tài khoản của bà vào cuối năm 2017 và rằng vị này đã chuyển hết quĩ sang tài khoản riêng trong thời gian 2 tháng.

Các bài viết từ trang của Hội Đồng Giám Mục Đức cho thấy vị giám mục tuyên bó là đã đưa cho bà chỗ ở và việc sử dụng tài sản mà Ngài sở hữu đến hết phần đời còn lại của bà, mặc dù không có tài liệu nào cổ võ cho điều này.

Việc chuyển khoản đã bị chú ý sau khi có vụ toà án bổ nhiệm một người bảo hộ pháp lý cho người phụ nữ, là người đã để ý thấy việc mất đi một khoản tiền lớn cách bất bình thường. Năng lực pháp lý của người phụ nữ vào thời điểm bà trao cho vị giám mục quyền luật sư của bà là chưa rõ ràng.

Giáo luật ngăn cấm hàng giáo sĩ không được nhận trách nhiệm về các khoản tài chính hay những tài sản của hàng giáo dân trừ khi họ có phép của giám mục giáo phận.

Giáo luật điều 285 khoản 4 nêu rõ “không có phép của thẩm quyền địa phương, hàng giáo sĩ không được nhận quản lý các tài sản thuộc về người giáo dân…vốn kèm theo luật buộc phải kết xuất một tài khoản”

Đức Giám Mục Helmut Dieser, giám mục giáo phận Aachen và là bề trên của Đức Giám Mục Bündgens, đã nói Ngài “rất choáng” bởi vụ việc và đã mời gọi sự minh bạch hoàn toàn về vấn đề. Đức Giám Mục Bündgens vẫn khẳng định là kể từ đó Ngài đã trả lại khoản tiền.

Ngoài vai trò là giám mục phụ tá và là tổng đại diện hàng giám mục của Aachen, Đức Giám Mục Bündgens còn phục vụ trong uỷ ban về Giáo Hội toàn cầu của Hội Đồng Giám Mục Đức và là chủ tịch của ban giám đốc Missio, một hội truyền giáo Công Giáo quốc tế của Đức. Vẫn chưa rõ là liệu Ngài có bị đình chỉ khỏi những vai trò này khi vụ việc tiếp tục hay không.

Âu Dương Duy (CNA)