Skip to main content
Đức Giám Mục Charles Drennan, 59 tuổi (Giáo Phận Palmerston)

Một vị giám mục New Zealand từ nhiệm vì 'hành vi không thể chấp nhận được' với một phụ nữ trẻ

Palmerston North, New Zealand (MAS) – Toà Thánh Vatican đã thông báo vào Thứ Sáu rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận sự từ nhiệm của một vị giám mục tại New Zealand, sau một cuộc điều tra về một khiếu nại về “hành vi không thể chấp nhận được về bản chất tình dục” mà một phụ nữ trẻ đã thực hiện.

Đức Giám Mục Charles Drennan, 59 tuổi, là chủ thể của cuộc điều tra mà Đức Hồng Y John Dew Giáo Phận Wellington thực hiện. Đức Giám Mục Drennan đã dẫn dắt Giáo Phận Palmerston North kể từ năm 2012.

Theo Tự Sắc Vos estis lux mundi, những chỉ dẫn mới cho việc điều tra các công bố hành vi sai trái đối với hàng giám mục mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố vào Tháng 5, thì các tổng giám mục thành phố được đặt vào vị trí trách nhiệm điều tra đối với vị giám mục thuộc quyền. Đức Hồng Y Dew là Tổng Giám Mục Wellington, thì toàn bộ giám mục giáo phận của New Zealand là thuộc quyền.

Đức Hồng Y Dew nói vào ngày 4/10 rằng ngay khi nhận được khiếu nại của một phụ nữ trẻ, thì cơ quan điều tra độc lập của Giáo Hội New Zealand, Cơ quan Chuẩn Mực Nghề Nghiệp Quốc Gia (NOPS), đã ký một hợp đồng với “một nhà điều tra độc lập và có phép hành nghề” để điều tra dưới sự giám sát của Đức Hồng Y Dew. Người phụ nữ yêu cầu rằng các chi tiết của việc khiếu nại vẫn phải giữ riêng tư, Đức Hồng Y Dew nói.

Trong thông báo vào ngày 4/10 công bố sự từ nhiệm giám mục và những bổ nhiệm, Toà Thánh Vatican đã không nói rõ chi tiết lý do sự từ nhiệm của Đức Giám Mục Drennan.

Đức Giám Mục Drennan đã không can dự vào những bổn phận của mình trong cuộc điều tra và cả Ngài và người khiếu nại đã tham gia vào cuộc điều tra. Đức Hồng Y Dew nói Giáo Hội đã và đang liên lạc với người phụ nữ và cam kết sẽ hỗ trợ cô.

“Giáo Hội Công Giáo không chấp nhận bất cứ một hành vi không phù hợp nào bởi bất cứ một thành viên nào của Giáo Hội. Tôi khích lệ mọi người đang trải qua hành vi như thé thì hãy đưa nó ra cho sự chú ý của Giáo Hội, cảnh sát hay tổ chức mà họ thấy an tâm”, Đức Hồng Y Dew nói vào ngày 4/10.

Hãng AP tường thuật rằng Đức Giám Mục Drennan là một thành viên của đội ngũ giáo hội về các linh mục và nữ tu đáp trả lại yêu cầu của Uỷ Ban Hoàng Gia của đất nước về cuộc điều tra lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn tổn thương tại cơ sơ chăm sóc của nhà nước và cơ sở của tôn giáo giữa năm 1950 – 1990. Ngài cũng là thư ký của Hội Đồng Giám Mục New Zealand.

Đức Giám Mục Drennan cũng đã được Hội Đồng Giám Mục đất nước chọn là một đại biểu từ New Zealand đến dự Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình của Vatican vào năm 2015, và Ngài cũng tham dự Thượng Hội Đồng về Phúc Âm Hoá năm 2012.

Ngài được thụ phong linh mục tại Giáo Phận Christchurch vào năm 1996, và đã được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo Phận Palmerston North vào năm 2011, kế nhiệm vào năm sau đó.

Âu Dương Duy (CNA)