"Nền Kinh Tế Phanxicô" mang lại linh hồn cho nền kinh tế toàn cầu

Vatican (MAS) –“Nền Kinh Tế Phanxicô” là một phong trào toàn thế giới cho giới trẻ là những người có mục đích muốn thay đổi các khuôn mẫu kinh tế hiện tại để tạo ra một tương lai mang tính công bằng và tháp nhập hơn.

Phong trào này được Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng vào năm 2019 khi Ngài mời gọi các nhà kinh tế và các bạn trẻ hãy mang lại sự sống cho ý tưởng về một nền kinh tế khác, một nền kinh tế chú tâm đến các thành viên yếu thế nhất của xã hội chứ không tập trung vào việc kiếm được nhiều sự giàu có về vật chất.

Sau khi trì hoãn về việc thực hiện vào năm 2019 do bởi tình trạng khẩn y tế Covid-19, các nhà tổ chức đã sắp xếp một sự kiện trực tuyến được tổ chức từ ngày 19-21/11/2020.

Trong phần giới thiệu vào sáng thứ Ba tại Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, “Nền Kinh Tế Phanxicô” được mô tả như một “nền kinh tế khác, một nền kinh tế sẽ giúp cho người ta sống chứ không huỷ diệt, một nền kinh tế sẽ bao gồm chứ không loại trừ, một nền kinh tế nhân bản hơn chứ không phải làm hạ tính nhân bản, một nền kinh tế vốn quan tâm đến công trình tạo dựng chứ không khai thác nó”.

Trong lá thư đề ngày 01/05/2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra những chỉ dẫn cho sự kiện mà lúc đầu được lên kế hoạch sẽ diễn ra tại thị trấn Assisi của Ý vào tháng 3/2020.

Sự kiện trực tuyến theo những chỉ dẫn này cách sát sao và dự báo có sự tham gia của Đức Giáo Hoàng qua một thông điệp hình ảnh vốn sẽ kết thúc sự kiện ba ngày.

Trong buổi họp báo Nữ Tu Alessandra Smerilli, thành viên của Uỷ Ban Khoa Học “Nền Kinh Tế Phanxicô”, đã nhấn mạnh là sự bất khả kháng của sự hiện diện thể lý đối với những người theo kế hoạch sẽ tham gia đã dẫn đến việc tạo ra những sáng kiến “vốn làm biến đổi chương trình tiền sự kiện hai ngày của sự kiện thành 9 tháng đối diện, nghiên cứu sâu và những đề xuất”. Sơ đã nhắc lại rằng ban tổ chức có mục đích “lắng nghe tiếng nói của giới trẻ”, đưa tầm nhìn của họ vào ứng dụng trong một sự hiểu biết nền tảng là “không ai được cứu một mình”.

Việc tạo ra một cộng đồng trực tuyến

Một số diễn giả tại cuộc họp báo đã tham gia trực tuyến từ xa. Như Florencia Locascio một người kết nối từ Argentina nhấn mạnh về những cơ hội tuyệt vời được mang lại từ một sự tham gia trực tuyến.

Cô nói về sức mạnh của những trung tâm “Nền Kinh Tế Phanxicô” được thiết lập và và sẽ mang lại những kết cấu thật sự vốn sẽ giúp cho các tham dự viên theo dõi sự kiện cùng nhau, do đó vượt thắng những giới hạn của những qui định Covid.

Cô nói, điều này giúp cho sự tham dự và tham gia đối với các bạn trẻ khác và toàn thể các cộng đồng và tạo ra những điều kiện cho một kinh nghiệm chung vốn sẽ vượt ra khỏi chương trình của sự kiện.

Tính đến nay, các trung tâm “Nền Kinh Tế Phanxicô” được thiết lập trên 25 quốc gia.

Các làng “Nền Kinh Tế Phanxicô” và các con số

Từ tháng 3/2020 đến nay, gần 10,000 bạn trẻ đang làm việc tại 12 ngôi làng “Nền Kinh Tế Phanxicô”. Khi được mô tả là những nơi bao gồm các phiên làm việc của các tham dự viên về các chủ đề chính về kinh tế, thì mỗi làng có một chủ đề: Quản Trị Ơn Ban, Tài Chính và Nhân Loại, Công Việc và Chăm Sóc, Nông Nghiệp và Công Lý, Năng Lượng và Tình Trạng Nghèo, Kinh Doanh và Hoà Bình, Phụ Nữ đối với Kinh Tế, Khí CO2 của Những Bất Bình Đẳng, Ơn Gọi và Lợi Nhuận, Việc Kinh Doanh trong Sự Chuyển Tiếp, Đời Sống và Lối Sống, Các Chính Sách và Hạnh Phúc.

Mỗi “ngôi làng” sẽ được điều phối bởi 2 tham dự viên, một cao cấp một trung cấp, được Uỷ Ban Khoa Học chọn và khoảng 10 cộng sự viên.

Trên hết, khoảng 300 sự kiện được tổ chức trong sự chuẩn bị cho “Nền Kinh Tế Phanxicô”, và một loạt các buổi hội thảo trực tuyến và 27 buổi thuyết trình trực tuyến được phát sóng trên kênh Youtube chính thức của ban tổ chức và được dịch thành 4 ngôn ngữ.

Tính đến giờ có 2,000 người nam nữ tuổi dưới 35 đã đăng ký sự kiện Tháng 11; 120 quốc gia sẽ kết nối trong 4 tiếng mỗi ngày thêm một cuộc chạy đua 24 giờ cho ngày thứ 2, nhờ vào sự tham gia tích cực trên 20 nước. Khoảng 300 nhà báo đã được chuẩn.

Các cuộc hội thảo đinh sẽ có mặt các diễn giả chính gồm người Nhận Giải Nobel Muhammad Yunus, kinh tế gia và các chuyên gia như Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, Stefano Zamagni, Mauro Magatti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer Nedelsky, Sr. Cécile Renouard cũng như các chủ doanh nghiệp và lãnh đạo hàng đầu.

Joseph C. Pham (Vatican News)