Nền Kinh Tế Phanxicô: "Một hệ thống kinh tế toàn cầu tốt hơn khởi đi từ mỗi người chúng ta"

Vatican (MAS) – Sự Kiện Nền Kinh Tế Phanxicô sẽ khởi động vào Thứ Năm, 19/11, và diễn ra trong 3 ngày trực tuyến, với trung tâm của sự kiện diễn ra tại thị trấn Assisi của Ý.

Được Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập, sự kiện hy vọng sẽ khích lệ người trẻ đưa ra sáng kiến cho một tiến trình thay đổi toàn cầu theo gương của Thánh Phanxicô Assisi và tông thư Laudato Si’.

Một mục tiêu khác là khích lệ các kinh tế gia trẻ và các chủ doanh nghiệp hãy thực thi phần mình trong việc đặt vào hệ thống kinh tế công lý, sự bao gồm và sự bình ổn, cùng với những chỉ dẫn mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt ra trong tông thư mới của Ngài, Fratelli tutti.

Sự kiện Nền Kinh Tế Phanxicô sẽ tập trung vào các chủ đề như công việc, tài chính, giáo dục, và trí tuệ nhân tạo.

Một cộng đồng hợp tác với nhau

Theo Anna Maria Geogy, thì Nền Kinh Tế Phanxicô là “một cộng đồng những người đến từ nhiều lãnh vực của cuộc sống, nhưng là những người tin rằng chúng ta có thể làm tốt hơn bằng cách thế khác với nền kinh tế hiện nay”.

Giáo viên trẻ người Công Giáo này đến từ Bengaluru, Ấn Độ, nói rằng cô và các đồng nghiệp của cô hy vọng sẽ giúp tạo ra một thực tại mới đặt trọng tâm vào con người nhân bản và phẩm giá con người.

“Là sự thay đổi mà bạn muốn thấy”

Nhưng, người ta có thể hỏi, làm thế nào giới trẻ có thể thay đổi nền kinh tế toàn cầu tốt hơn?

Cô Geogy lấy ý lực từ Mahatma Gandhi và sự khích lệ của vị này để “Là sự thay đổi mà bạn muốn thấy”.

“Nền kinh tế thế giới, đang rộng lớn như nó là, cũng bắt đầu từ mỗi người chúng ta”, cô nói. “Điều đó có nghĩa là nó cần phải bắt đầu với giới trẻ như tôi, ở ngay nhà tôi, nơi làm việc của tôi, và trong những chọn lựa mà tôi thực hiện”.

Việc tạo ra hiệu ứng giao thoa sóng, cô Geogy nói thêm, là cách mà sự kiện Nền Kinh Tế Phanxicô đang tìm cách tác động lên sự thay đổi, bằng việc mang lại cho người trẻ trên khắp thế giới một “nền tảng để đến với nhau và cùng động não”.

Các vấn đề toàn cầu, những giải pháp địa phương

Khi thành viên trẻ của Phong Trào Focolare lần đầu tiên tham gia vào sự kiện, cô cảm thấy các vấn đề kinh tế mà cô thấy về phần thế giới của cô là cụ thể cho khu vực ấy.

Khi gặp gỡ những người từ các nơi của toàn cầu, cô Geogy nhận thấy rằng “thật thiết yếu là nhiều vấn đề giống nhau, và các nguyên nhân phía sau nhiều trong số các vấn đề này là giống nhau”.

Cô chẩn đoán những căn nguyên này là do “tình yêu dành cho người thân cận”, hay có lẽ là sự thiếu vắng điều đó.

“Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta”

Cô Geogy đào tạo và làm việc trong một thời gian trong tư cách là một kiến trúc sư. Nhưng sau đó cô tham gia vào Tổ Chức Dạy Cho Người Đồng Hương Ấn Độ, vốn dẫn cô đến việc dạy nhiều chủ đề cho các trẻ em có thu nhập thấp ở những khu ổ chuột thành thị.

Giờ đây cô tin rằng nơi tốt nhất để tác động lên sự thay đổi bắt đầu từ các trẻ nhỏ.

“Để nền kinh tế trở nên tốt hơn, thì cần phải đối xử với mỗi người như là người, nhìn thấy nơi con người nhân bản, và cách đặc biệt là bắt đầu với trẻ em”, cô nói.

Một cách để xác thực sự đúng đắn của nền kinh tế, cô Geogy khẳng định, là đánh giá về tầm ảnh hưởng của nền kinh tế trên phụ nữ và trẻ em. “Nếu sức khoẻ và đời sống của họ được quan tâm, nếu phẩm giá của họ được quan tâm, thì điều đó cho thấy bạn là thước đo của xã hội”.

Lương thực cho tâm hồn

Mặc dù nền kinh tế toàn cầu dường như là vô hồn, một thực tể phi nhân, nhưng những tham dự viên trẻ trong sự kiện Assisi không nghĩ là nền kinh tế nên theo hướng đó.

“Nền Kinh Tế Phanxicô đang nỗ lực để mang lại cho nền kinh tế toàn cầu một linh hồn, một hương vị, một tính cách”, cô Geogy nói. “Đó không phải là một thứ gì đó mang tính đồng phục, mà là điều xuất phát từ sự đa dạng của hết mọi người, đặt những phần nhỏ của họ lại với nhau. Một việc tạo ra một linh hồn cho nền kinh tế toàn cầu”.

“Một bài tập mang tính không tưởng”?

Đây có phải chỉ là một vài tập một miếng bánh nhỏ trên bầu trời trong đối thoại?

Không, cô Geogy khẳng định. “Đây thật sự không giống như một sự không tưởng, mà là rất có thể. Và có nhiều người ở mọi nơi đang thực thi”.

Joseph C. Pham (Vatican News)