Skip to main content
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (lev radin/Shutterstock)

Ngoại Trưởng Pompeo công bố tổ chức mới về quyền tự do tôn giáo

Washington (MAS) – Một Tổ Chức Đồng Minh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế mới với 27 nhà nước đã được công bố vào Thứ Tư bởi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Ông Pompeo nói rằng đồng minh này sẽ gồm “các đối tác có tư tưởng giống nhau là những người trân quí, và đấu tranh vì quyền tự do tôn giáo cho hết mọi người”.

Theo bản mô tả chính thức từ tổ chức, thì tổ chức “sẽ cổ võ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin cho hết mọi người, sẽ bao gồm cả quyền của các cá nhân đang có bất cứ niềm tin nào hay không có, để thay đổi tôn giáo hay niềm tin và thể hiện tôn giáo hay niềm tin, hoặc một mình hoặc theo cộng đồng với người khác, trong việc thờ tự, tuân giữ, thực hành và giảng dạy”.

27 nước đã ký tên trong tư cách là các thành viên của tổ chức đồng minh - Albania, Bỉ, Bosnia và Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, Estonia, The Gambia, Georgia, Hy Lạp, Hungary, Israel, Kosovo, Latvia, Lithuania, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Senegal, Slovakia, Slovenia, Togo, Ukraine, Vương Quốc Anh, và Hoa Kỳ.

“Cùng nhau, chúng ta nói rằng sự tự do tôn giáo hay niềm tin không phải là một lý tưởng Phương Tây, nhưng thực sự là nền tảng của các xã hội”, ông Pompeo nói vào Thứ Tư, khi thêm rằng điều đó đã được phác thảo trong Bản Tuyên Ngôn Nguyên Tắc và Bản Tuyên Ngôn Hoàn Vũ Về Nhân Quyền của tổ chức đồng minh.

Tổ chức đã trở nên cần thiết bởi nhiều diễn tiến mới, một quan chức cao cấp Bộ Ngoại Giao giải thích tại một cuộc họp báo vào Thứ Tư.

Vài thập kỷ qua đã chứng kiến “sự suy thoái” về nhân quyền, ông cho biết, và rằng quyền tự do tôn giáo “nền tảng” – “một quyền mà bạn có thể thực sự xây dựng và mở rộng các quyền khác” – cần phải được tái ưu tiên, vị quan chức cho biết vào Thứ Tư, khi trưng dẫn sự mất mát mạng sống vẫn đang tiếp diễn vì sự bách hại tôn giáo.

Một lý do tương tự được đưa ra cho việc hình thành nên Uỷ Ban Quyền Bất Khả Xâm Phạm vào mùa hè qua, một uỷ ban cố vấn được hình thành từ các chuyên gia về nhân quyền từ nhiều truyền thống niềm tin và trí tuệ khác nhau. “Việc cổ võ nhân quyền đã mất hết vị của nó và ngày càng trở thành một ngành công nghiệp hơn là một kim chỉ nam về đạo đức”, ông Pompeo viết trên một giải thích về việc hình thành uỷ ban.

Tổ chức sẽ “rất đồng thuận”, nghĩa là sẽ có những hành động chung từ các quốc gai vốn sẽ không buộc hết mọi nhà nước thành viên tham gia.

Một số các nguyên tắc đang được áp dụng tại tổ chức gồm: việc lên án tình trạng bạo lực nhân danh niềm tin hay tôn giáo của một người; chống lại các luật vốn ngăn chặn việc thực hành tôn giáo như là “luật phạm thượng” và việc lên ngôi nhà nước của các nhóm tôn giáo; tham gia với xã hội dân sự; cổ võ sự mù chữ tôn giáo và tự do tôn giáo.

Các nhà nước thành viên hứa sẽ tuần thủ và cổ võ những nguyên tắc này, và dùng nhiều hành động để thực thi điều đó.

Những hành động như thế sẽ gồm cả ngoại giao, cổ võ đối thoại liên tôn, cổ võ các nạn nhân bị bách hại vì tôn giáo, “đưa ra các lệnh trừng phạt đối với những người vi phạm cách thích đáng”, và đào luyện việc thi hành luật.

Để đưa ra ví dụ cụ thể, vị quan chức Bộ Ngoại Giao đã nói đến một sự kiện chung, được 3 quốc gia thành viên tổ chức, được tổ chức bên lề Cuộc Họp Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 để thu hút sự chú ý quốc tế về nỗi thống khổ của những người Uyghurs và các dân tộc thiểu số khác tại Xinjiang.

Vị quan chức “đã chần chừ” khi liệt kê ra những hình phạt chung như là một hành động có thể được thực thi bởi các nước thành viên khác, khi “nhiều nước đang nhìn vào chúng tôi khi nghĩ rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng đến đó ngay lập tức, và nhiều nước không muốn làm điều đó”.

Bộ Ngoại Giao cũng được hỏi về sự mở rộng của bộ máy về lệnh cấm du lịch gồm cả Burma – một nước nơi có nhiều người Hồi Giáo Rohingya đã bị đuổi ra khỏi quê hương mình và bị bách hại vì tình trạng sắc tộc và tôn giáo của họ.

Bộ máy Trump, vị quan chức nói, đang nỗ lực để dừng lại việc bách hại tôn giáo, khi người dân “lẽ ra không nhất thiết phải rời khỏi nước họ vì thực hành niềm tin của họ”. Các nạn nhân của sự bách hại có thể nhận được nơi ở an toàn tại Hoa Kỳ, vị quan chức nói, khi đưa ra trường hợp của Asia Bibi.

Đan Sĩ (CNA)