Skip to main content
Đức Hồng Y Reinhard Marx và Đức Hồng Y Gerhard Muller (Bohumil Petrik/CNA and Daniel Ibáñez/CNA)

Người Đức chia rẽ trước tông huấn về Amazon của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Munich, Đức (MAS) – Các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Đức đã đưa ra những đáp trả hết sức khác biệt trước tông huấn Querida Amazonia, một tông huấn về vùng Amazon được Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố vào ngày 12/2.

Các giới chức Công Giáo tại Đức đã hết sức chú ý đến Thượng Hội Đồng của Vatican năm 2019 vốn tạo ra văn kiện của Đức Giáo Hoàng, vì những đề xuất của Thượng Hội Đồng để nới lỏng các qui chuẩn về sự khiết tịnh hàng giáo sĩ và việc phong phó tế cho phụ nữ đã phản ánh cách sát sao những lời mời gọi đã được một số nhà lãnh đạo kêu gọi trong tiến trình mang tính thượng hội đồng 2 năm của Giáo Hội đang diễn ra tại Đức.

Văn kiện cuả Đức Giáo Hoàng Phanxicô không trả lời cách xác quyết cho những đề nghị này.

Uỷ Ban Trung Ương Công Giáo Đức (ZdK), một nhóm giáo dân có ảnh hưởng đang tham gia vào việc hoạch định cái gọi là tiến trình thượng hội đồng với Hội Đồng Giám Mục Đức, đã tố cáo Đức Giáo Hoàng Phanxicô về “một sự thiếu can đảm đối với những cải tổ thật sự” trong tông huấn Amazon của Ngài.

Nhóm này đã thực hiện những lập trường chính thức chống lại giáo huấn Giáo Hội và kỷ luật của Giáo Hội về nhiều vấn đề, và kêu gọi việc phong chức cho phụ nữ, việc ban phép lành cho các đôi đồng tính từ phía Giáo Hội, và một sự chấm dứt tình trạng khiết tịnh hàng giáo sĩ.

“Với Tông Huấn hậu thượng hội đồng của Ngài đối với Thượng Hội Đồng Amazon, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang tiếp tục con đường mà Ngài đã chọn. Ngài nói với toàn thể dân Thiên Chúa và toàn thể những người thiện chí bằng một ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu, cũng như mang tính cảm xúc”, một thông cáo nói đăng trên trang web của ZdK vào Thứ Tư.

“Thật không may, Ngài không có được sự can đảm để áp dụng những cải tổ thật sự về các vấn đề phong chức cho đàn ông có vợ và các kĩ năng phụng vụ của phụ nữ vốn đã được thảo luận trong 50 năm qua”.

Nhóm ZdK nói rằng, sau khi ban hành các văn kiện làm việc cho Thượng Hội Đồng Amazon những tính toán mang tính thượng hội đồng vào tháng 10 vừa qua, “thì những mong đợi có liên quan đến những bước cụ thể đối với việc cải tổ, đặc biệt là có liên quan đến việc dự phần vào chức linh mục và vai trò của phụ nữ, là rất cao”.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc là Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không thực hiện một bước nào trong tông huấn của Ngài. Thay vào đó, tông huấn này củng cố những lập trường đã tồn tại của Giáo Hội Công Giáo Rôma cả về ý dự phần vào thánh chức linh mục và sự dự phần của phụ nữ vào các việc mục vụ và thừa tác”.

Trong khi đó uỷ ban giáo dân này rõ ràng chấp nhận rằng Đức Giáo Hoàng đã đưa ra bất cứ một sự thay đổi ý nghĩa nào đối với kỷ luật giáo sĩ, thì người đứng đầu tổ chức này dường như đang hạ thấp sự ảnh hưởng của tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Đức Hồng Y Reinhard Marx thuộc Munich, vị chủ tịch đương nhiệm của Hội Đồng Giám Mục Đức là vị đã tham gia vào Thượng Hội Đồng năm ngoái, đã công bố thông cáo của riêng Ngài trong sự đáp trả về tông huấn của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Marx khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không đóng cửa lại trước những tham vọng của Đức để kết thúc tình trạng khiết tịnh hàng giáo sĩ, và gọi tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vốn có thẩm quyền giáo huấn, là “một khuôn mẫu để suy tư”.

“Bất cứ ai mong đợi những quyết định và chỉ dẫn cụ thể cho việc hành động với tông huấn hậu thượng hội đồng từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ không tìm thấy những điều đó”, Đức Hồng Y Marx thừa nhận, trong khi khẳng định rằng những đề xuất cho sự thay đổi từ Thượng Hội Đồng “không cách nào có thể rời khỏi bàn làm việc”.

“Như đã biết rõ, hai phần ba đa số của 280 nghị phụ trong văn kiện sau cùng cũng đã cổ võ cho những ngoại lệ đối với tình trạng khiết tịnh ép buộc và khích lệ việc suy tư xa hơn nữa về việc tháp nhập phụ nữ vào hàng phó tế”, vị hồng y người Đức nói.

“Ngược lại hoàn cảnh về những đề xuất cải tổ được thảo luận tại Đức, thì những vấn đề này đặc biệt được đón nhận tốt bởi Giáo Hội và công chúng, nhưng đó không phải là chủ đề chính của thượng hội đồng”.

“Việc thảo luận này sẽ tiếp tục”, Đức Hồng Y Marx khẳng định.

Mặc dù văn kiện sau cùng đã “chính thức được giới thiệu” cùng với sự đáp trả của Đức Giáo Hoàng, nhưng Đức Hồng Y Michael Czerny, S.J., và Đức Hồng Y Lorenzo Baldesseri cả hai đều nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Vatican là văn kiện sau cùng không có sức nặng huấn quyền và không trao quyền cho bất cứ vị giám mục giáo phận nào được phép phong chức cho đàn ông có gia đình.

Trái với việc thoái thác và những phản đối được thể hiện, một vị giáo chức người Đức khác đã đón nhận văn kiện của Đức Giáo Hoàng.

Đức Hồng Y Gerhard Muller, nguyên bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đón nhận tông huấn Querida Amazonia, khi nói Đức Giáo Hoàng “không muốn tạo nên những mâu thuẫn chính trị, sắc tộc và nội bộ vốn đang tồn tại trong Giáo Hội và những mâu thuẫn lợi ích, nhưng thay vào đó đã vượt thắng chúng”.

“Đức Giáo Hoàng không lấy từ [văn kiện sau cùng thượng hội đồng] bất cứ một đúc kết mang tính ngoạn mục và không hoà hợp nào”, Đức Hồng Y Muller viết trong phần đáp trả của Ngài vào Thứ Tư.

Đan Sĩ (CNA)