Skip to main content
Chết hay sống là do chọn lựa (Mahkeo on Unsplash)

[Niềm Tin] Tin sao sẽ được như vậy!

Mỗi ngày thức giấc, khi mở các trang tin hay truyền thông xã hội lên chúng ta bị dội không biết bao nhiêu thông tin và bài báo nói về những sự huỷ diệt, chết chóc, và tiêu cực trên toàn thế giới, nhiều đến mức chúng ta trở nên dù rất ngao ngán, nhưng nghiện sự tiêu cực và phá huỷ. Nền văn hoá tư duy tiêu cực đang trở nên một vị bạo chúa thống trị nơi cuộc sống của mỗi người chúng ta, đến mức nếu cuộc sống mà thiếu những tin giật gân hay tiêu cực, chúng ta cảm thấy thiếu thiếu hay ảo ảo. Đó là thái độ sống không chỉ hiện hữu và mạnh mẽ trong thời hiện đại này, mà nó đã có từ ngàn xưa, như câu chuyện trích từ Sách Dân Số (Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35) mà chúng ta đọc thấy ngày hôm nay, kể về việc Thiên Chúa phán với ông Moses hãy sai mỗi chi tộc một người (“thuộc hàng vương công”) “đi xem đất Canaan mà Ta sẽ ban cho con cái Israel".

Họ đi, sau đủ bốn mươi ngày, quay về báo cáo với ông Moses. Tất cả đều báo cáo rất tiêu cực, dù biết rằng đất ấy phong nhiêu và tràn đầy, nhưng ngặt nỗi “họ mạnh quá”, “thành trì kiên cố quá”, chỉ mỗi ông Caleb có thái độ khác khi ông nói: "Ta cứ lên chiếm đất ấy, vì ta sẽ thắng nổi nó!". Nhưng số còn lại thì khẳng định: "Ta không thể lên đánh dân ấy, vì nó mạnh hơn ta". Rồi sau đó họ đã miệt thị ông Caleb. Nói theo ngôn ngữ ngày nay là “cả cộng đồng Facebook ném gạch đá” vì cái tội ông này dám “ảo tưởng sức mạnh”.

Ai trong chúng ta cũng có một lòng khao khát muốn trở nên thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng rồi khi nhìn vào các gương thành công trên thế giới, những gian khó họ trải qua, và cả những nỗ lực của họ, thì chúng ta bắt đầu nản lòng thối chí và chấp nhận sự thua kém, chấp nhận giới hạn, chấp nhận thực tại ảo đầy tiêu cực nơi bản thân. Tắt một lời, chúng ta thà sống cơm rau cà muối và “một túp lều tranh hai quả tim vàng” còn hơn là nỗ lực bằng niềm tin và niềm hy vọng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa và những lời hứa của Ngài cho mỗi người chúng ta.

Khi chúng ta chấp nhận sự tiêu cực và giới hạn, và hoảng loạn trước sự hoành tráng và sức mạnh của những điều mà chúng ta dự định muốn đạt tới, thì chúng ta đang cậy dựa vào sức riêng mình và khước từ quyền năng quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta. Đành rằng, có một số người đã trở nên hoành tráng nhờ sức riêng và mưu tính của họ, nhưng chúng ta hãy xem sự thành công ấy sẽ dẫn họ tới đâu, nếu không phải là sau cùng sẽ bị chính Chúa nói: “’Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ vê tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó" (Lc 12:20-21).

Tâm lý chung của chúng ta, khi nhìn vào sự thành công, nhìn vào một điều chúng ta mong muốn, thì chúng ta bắt đầu quay vào trong bản thân tính toán và cuối cùng xuất hiện những báo cáo rất tiêu cực và giới hạn, và rồi chúng ta thoái lui. Chúng ta thấy mình không đủ sức, vượt qua giới hạn của mình, và chúng ta tưởng rằng mặc lấy thái độ chấp nhận và đầu hàng là khiêm nhường, nhưng đó chỉ đơn giản là một sự chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, hay nói cách khác, chối bỏ niềm tin của bản thân vào Thiên Chúa. Và vì chúng ta tin vào bản thân, tin vào điều tiêu cực thay vì Thiên Chúa, nên chúng ta sẽ được y như vậy như Chúa đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay với ông Moses: “Ta hằng sống, như các ngươi đã nói, Ta đã nghe, nên Ta sẽ làm cho các ngươi như vậy. Xác chết của các ngươi sẽ nằm trên rừng vắng này”.

“Xác chết của các ngươi sẽ nằm trên rừng vắng này”. Một lời khẳng định từ môi miệng Thiên Chúa như thể một lời chúc dữ cho thái độ kém tin, không tin, hoặc tin cách méo mó về Thiên Chúa trong khi lại tin một cách rất mạnh vào sự yếu kém, sự giới hạn, và cả sức mạnh của riêng mình. Thế nên, chừng nào vẫn cứ mang lấy niềm tin cũ, lối sống cũ, cách nghĩ cũ, mà không chịu thay đổi thì chúng ta sẽ chỉ có chết cách đơn độc, thay vì sống cách tròn đầy như Chúa Giêsu đã hứa. Thái độ này đã được bà quê ở vùng Canaan mặc lấy trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 15, 21-28), khi con gái bà bị quỷ ám nên rất khốn cực, bà đã không chấp nhận số phận mà chạy đến với Chúa Giêsu xin cứu, kể cả khi Chúa Giêsu có vẻ không thèm nghe lời bà kêu cứu và nặng lời với bà, thì bà vẫn cứ tin. Ân thưởng cho niềm tin mạnh mẽ của bà vào Thiên Chúa là lời xác quyết của Chúa Giêsu: "”Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành”.

Không ai có quyền ép buộc chúng ta phải tin vào Thiên Chúa hay quyền năng của Ngài, kể cả chính Thiên Chúa, vì Ngài tôn trọng ý muốn tự do của chúng ta. Vì thế, tin hay không tin là do chọn lựa của bản thân mỗi người. Theo đó, cùng một thời gian, cùng một sức mạnh, tại sao chúng ta lại tin và chấp nhận sự giới hạn, sự tiêu cực, sự chết thay vì tin vào một Thiên Chúa hằng sống và toàn năng, Đấng có thể biến mọi sự nên tốt lành cho những ai yêu mến và tin vào Người, Đấng có thể biến từ không thành có, từ giới hạn thành vô hạn, từ bất hạnh thành hạnh phúc? Vì thế, ngày hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy khiêm nhường và can đảm xét lại niềm tin của mình và hãy thay đổi để được đổi thay. Vì ngay khi niềm tin của chúng ta thay đổi, ngay khi chúng ta nói lời chia tay với người bạn thân của chúng ta mang tên là tiêu cực, giới hạn, phá huỷ, sự chết, bất hạnh…thì một Thiên Chúa hằng sống sẽ xuất hiện và khẳng định với bạn: “Tin sao sẽ được như vậy”!

Joseph C. Pham