Trung Quốc khẳng định cuộc triển lãm "Genghis Khan" không được dùng từ "Genghis Khan"

Nantes, Pháp (MAS) – Một viện bảo tàng Pháp đã đình hại một triển lãm đế chế Mông Cổ là Ghenhis Khan (Thành Cát Tư Hãn) khi trích dẫn một sự can thiệp từ chính phủ Trung Quốc, mà chính phủ này tố cáo là đang nỗ lực viết lại lịch sử.

Viện bảo tàng lịch sử Château des ducs de Bretagne ở thành phố phía tây là Nantes đã cho biết họ đã đình lại một cuộc triển lãm trong vòng 3 năm về nhà lãnh đạo đáng sợ của thế kỷ 13.

Giám đốc viện bảo tàng, ông Bertrand Guillet cho biết: “Chúng tôi đã ra quyết định dừng lại việc trưng bày này nhân danh các giá trị đạo đức, khoa học và nhân văn mà chúng tôi bảo vệ”.

Bảo tàng cho biết là các giới chức Trung Quốc đã yêu cầu là một số từ ngữ, gồm cả từ “Genghis Khan”, “Đế Chế”, và “Mông Cổ” cần được loại ra khỏi cuộc triển lãm. Sau đó họ yêu cầu có qyền trên các tài liệu, các huyền thoại và bản đồ của cuộc triển lãm.

Cú tát diễn ra khi chính phủ Trung Quốc đã làm cứng về sự phân biệt đối xử của họ đối với sắc tộc Mông Cổ, nhiều trong số họ đang số ở tỉnh miền nam của Mông Cổ Nội Địa. 

Cuộc triển lãm đã được lên kế hoạch trong sự phối hợp với Bảo Tàng Mông Cổ Nội Địa tại Hohhot, Trung Quốc. Nhưng những căng thẳng gia tăng, viện bảo tàng Nantes cho biết, khi Phòng Di Sản Văn Hoá của Trung Quốc đã gây áp lực cho viện bảo tàng về những thay đổi so với kế hoạch gốc, “gồm cả những yếu tố đáng chú ý của việc viết lại cách lấn loát văn hoá Mông Cổ theo hướng có lợi cho việc tường thuật quốc gia mới”.

Viện bảo tàng đã đưa điều đó vào “điều nhạy cảm” và cho biết họ nhấn mạnh một “sự làm cứng…về lập trường của chính phủ Trung Quốc đối với người thiểu số Mông Cổ”.

Đại Sứ Trung Quốc tại Paris đã không trả lời yêu cầu nhận định ngay.

Âu Dương Duy (The Guardian)