Skip to main content
Đức Kitô rao giảng (Biblioteca Apostolica Vaticana)

Phỏng Vấn Vị Giảng Linh Thao Giáo Triều Rôma: Kì linh thao tập trung vào việc lắng nghe Thiên Chúa như một kinh nghiệm ngôn sứ

Vatican (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma sẽ thực hiện kỳ linh thao thường niên của các vị vào tuần tới. Chủ đề “Bụi gai bốc cháy” (Xh 3:2) – Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người theo Sách Xuất Hành, Tin Mừng Mát-thêu, và lời nguyện của Thánh Vịnh”.

Các Bài Linh Thao sẽ diễn ra từ ngày 1-6/3 tại Nhà Chí Thánh ở Ariccia, tại đồi Alban gần Rôma. Trong bài phỏng vấn này, Amedeo Lomonaco của Vatican Radio nói với vị hướng dẫn linh thao, Cha Pietro Bovati, linh mục Dòng Tên và Thư Ký Uỷ Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng.

Chủ đề của kỳ linh thao này chạm vào kinh nghiệm về Thiên Chúa, được trình bày qua cuộc gặp gỡ của Moses với Thiên Chúa và nghe tiếng Ngài từ bụi gai bốc cháy. Chính tiếng nói này làm soi sáng cuộc sống của người dân và nói với họ về lối sống. Các bài linh thao, về nền tảng, là một sự trợ giúp cho cuộc gặp gỡ cá nhân này của linh hồn với Thiên Chúa. Nhiệm vụ của người hướng dẫn linh thao là nuôi dưỡng cuộc gặp gỡ này của mỗi người với Thiên Chúa để họ có thể lắng nghe, một cách cá nhân, Lời Thiên Chúa. Chỉ mình Ngài mới có thể mang lại cho chúng ta những định hướng vừa mang tính chính danh vừa mang tính ủi an.

Amedeo Lomonaco: Chương trình của các bài linh thao là gì?

Cha Pietro Bovati: Tôi nghĩ đó là để giúp cho mỗi người lắng nghe Lời Thiên Chúa được trao ban nơi Kinh Thánh theo chương trình của các ngôn sứ. Lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện thực ra là một kinh nghiệm mang tính ngôn sứ. Đây rõ ràng là điều mà ông Moses đã kinh nghiệm khi ông nghe tiếng Thiên Chúa. Điều tương tự mà Chúa Giêsu Kitô đã kinh qua, Đấng mà cả đời Ngài đã làm tỏ hiện điều Ngài nói vì Ngài là Thiên Chúa. Do đó chúng ta sẽ đi qua một vài bản văn Kinh Thánh khi cho thấy Moses và Đức Kitô đã phơi bày chính bản thân các vị ra để nghe Lời theo một cách như vậy, do đó, để giúp anh chị em của các vị trong một kinh nghiệm mang tính ngôn sứ.

Amedeo Lomonaco: Liệu tính ngôn sứ và cầu nguyện sẽ là tâm điểm của những bài linh thao lần này?

Cha Pietro Bovati: Chủ đề về cầu nguyện và tính ngôn sứ sẽ hướng dẫn cho chương trình mà tôi sẽ nỗ lực mang lại bằng việc chủ yếu đi theo một vài bản văn từ Sách Xuất Hành và một vài đoạn từ Tin Mừng Mát-thêu. Cũng vậy, như một sự thể hiện của tính năng động của Mùa Chay, trong suốt Mùa Chay chúng ta được mời gọi truy vết về mặt thiêng liêng về hành trình cuả người dân trong xa mạc hướng về núi của Thiên Chúa – hướng về kinh nghiệm Mùa Phục Sinh.

Amedeo Lomonaco: Vậy đó sẽ là một hành trình dưới ánh sáng của Lời Thiên Chúa…

Cha Pietro Bovati: Về cơ bản thì đây là điều mà tôi nỗ lực thực hiện. Tôi sẽ nói về một số chủ đề như ơn gọi, sự kháng lại trước ân sủng của Thiên Chúa, và rồi làm rõ một số nhiệm vụ vốn được uỷ thác cách đặc biệt cho những người trong cộng đoàn những người có vai trò trách nhiệm. Tôi có kế hoạch sẽ kết thúc với một kinh nghiệm mang tính ủi an về sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi với người dân đi theo Ngài; khi dẫn dắt họ và biến đổi họ thành một dân có khả năng chiếu toả ánh sáng của Thiên Chúa.

Amedeo Lomonaco: Việc lắng nghe lời Thiên Chúa là bước nền tảng cho một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu và cho một kinh nghiệm mang tính ngôn sứ…

Cha Pietro Bovati: Tôi thấy rằng việc cầu nguyện, nhiều khi, được hiểu là một cuộc trò chuyện, một sự thể hiện của linh hồn với Thiên Chúa. Đây là một chiều kích của cầu nguyện, nhưng chiều kích sâu và đúng đắn hơn của cầu nguyện là việc một người nói với Chúa và nói: tôi tớ Ngài xin lắng tai nghe. Đó là thời khắc khi ông Moses đi vào lều và Thiên Chúa nói với ông như một người nói với người bạn của mình. Sự thân quen của việc lắng nghe Thiên Chúa này là một kinh nghiệm mang tính ngôn sứ. Trong cuộc gặp gỡ này người ta biết ý muốn của Thiên Chúa, người ta nghe điều Thiên Chúa nói là tốt lành. Do đó, điều này đưa nhân loại vào một chiều kích của sự vâng phục, của lòng trung thành, của niềm tin vốn tạo thành một kinh nghiệm tôn giáo đúng đắn. Đây là điều mà người ta phải nỗ lực sống trong cầu nguyện. Không chỉ đơn giản giải thích đó là một yêu cầu, hay như một việc đọc lên những lời vốn nói với Thiên Chúa. Điều nền tảng đầu tiên là lắng nghe: “Ước gì hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng như dân ở sa mạc”.

Amedeo Lomonaco: Người sống trong cầu nguyện sẽ lắng nghe Lời Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với chúng ta bằng cách nào như Ngài đã thực hiện với ông Moses?

Cha Pietro Bovati: Chúng ta nghĩ rằng kinh nghiệm của ông Moses là một kinh nghiệm hoàn toàn ngoại thường, như kinh nghiệm của các vị ngôn sứ, kinh nghiệm của Chúa Giêsu Kitô, và cũng là kinh nghiệm của các tông đồ đầu tiên. Nhưng điều này không đúng. Những câu chuyện này có ý nói với chúng ta điều gì thực sự xảy ra khi người ta tự bày tỏ bản thân họ trong cầu nguyện và nhận lãnh Thần Khí. Đó là, người sẵn sàng được làm cho có khả năng nhận lãnh Lời thân tình mà Thiên Chúa nói với mỗi người trong tâm hồn họ. Đây là kinh nghiệm Hiện Xuống của mọi tín hữu. Kinh nghiệm đúng đắn vốn giúp cho người ta có khả năng đi vào mối quan hệ cá nhân với Chúa.

Amedeo Lomonaco: Mối quan hệ này được nuôi dưỡng bằng cách nào?

Cha Pietro Bovati: Bằng viện nhận lãnh Lời ngôn sứ. Đó là, cùng một Lời Thiên Chúa đã được ban tặng trong Kinh Thánh và nỗ lực để làm cho đồng hoá với Lời ấy vì qua việc nói với chúng ta qua các vị ngôn sứ, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Lời Ngài. Đó là một Lời đầy Thần Khí chứ không phải bị lỗi thời. Một Lời chạm vào chúng ta ngày nay vì mọi lời được gợi hứng đều hữu ích để nói với chúng ta điều Thiên Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta.

Amedeo Lomonaco: Lời chạm vào chúng ta hôm nay, trong cuộc sống của chúng ta, nhưng Lời cũng làm sáng ý nghĩa của lịch sử, ý nghĩa của thời đại….

Cha Pietro Bovati: Lời sẽ giúp chúng ta hiểu và giải thích được ý nghĩa của lịch sử vốn không chỉ là một tầm nhìn mang tính lý thuyết mà còn mang tính phổ quát. Lời sẽ giúp chúng ta thấy lịch sử như nó được thành toàn trong hiện tại. Lời cũng giúp chúng ta không chỉ sống cách đầy đủ điều mà Thiên Chúa muốn từ mỗi người chúng ta, nhưng còn trở thành những khí cụ của ánh sáng, sự chỉ dẫn và khích lệ. Để làm chứng cho anh chị em chúng ta theo một cách như vậy như là đèn, là ánh sáng và men mà Chúa muốn cho Giáo Hội của Ngài. Đối với những người có trách nhiệm giáo hội, do đó, đây là một tầm quan trọng ngoại thường.

Amedeo Lomonaco: Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều cũng sẽ là một nguồn động lực đặc biệt cho Cha…

Cha Pietro Bovati: Dường như có một cảm giác kính sợ tỏng hoàn cảnh thế này. Nhưng nhiệm vụ khiêm tốn của tôi là anh em là để thông truyền kinh nghiệm tôn giáo mà tôi có được từ việc lắng nghe Lời Thiên Chúa và mang lại một sự trợ giúp, một động lực cầu nguyện, để người ta có thể kinh nghiệm được vẻ đẹp này, chiều sâu này, sự thật này của Lời Thiên Chúa. Một Lời vốn chạm đến chúng ta cách thẳm sâu và cá nhân.

Amedeo Lomonaco: Những lời soi sáng và những tâm hồn mới. Đây là mối liên kết nền tảng…

Cha Pietro Bovati: Chính là Lời Thiên Chúa, mà, theo một nghĩa nào đó, có chức năng này của việc làm mềm lại các tâm hồn, chức năng canh tân các tâm hồn từ bên trong, làm cho tâm hồn ngày càng trở nên có khả năng thuộc chiều sâu thiêng liêng và sự dịu dàng, lòng thương xót, lòng thương cảm mà chúng ta biết vốn là sự mặc khải rất quan trọng mà Thiên Chúa tỏ ra cho con người: đi gặp gỡ người dân để giúp họ, giúp họ trở nên có khả năng đón nhận mầu nhiệm sự sống đến mức thành toàn mang tính cánh chung của nó hơn.

Joseph C. Pham (Vatican News)