Skip to main content
Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson trong Thánh Lễ tại Phiên Họp Hội Đồng Giám Mục Châu Phi (Amecea)

Đức Hồng Y kêu gọi sự đáng sự đón nhận trong phục vụ và sự đáng tin cậy của các nhà lãnh đạo Giáo Hội

Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson đã thách đố Hội Đồng Giám Mục Châu Phi hãy nỗ lực để trở nên đón tiếp hơn trong việc phục vụ của các vị đối với những người được Thiên Chúa uỷ thác cho các vị, theo AMECEA News.

Trong bài giảng của Ngài vào Thứ Sáu, 26/7, trong các Cử Hành Thánh Thể tại Khu Nghỉ Dưỡng Speke tại Kampala Uganda nơi các đại biểu hiện đang họp Phiên Toàn Thể Thứ 18 Kim Khánh Hội Đồng Giám Mục Châu Phi và Madagascar (SECAM), Đức Hồng Y Turkson đã nói rằng các Giám Mục và linh mục trong sứ vụ của mình cần phải đáng tin cậy đối với người dân.

Khi suy tư về những bài đọc trong ngày theo Sách Xuất Hành, Đức Hồng Y Turkson nói rằng ông Moses trong phần thực thi phục vụ của ông với lời Thiên Chúa cũng đã thực hiện nhiều việc phục vụ là thiết yếu đối với dân Thiên Chúa.

Từ cảnh tượng bụi gai bốc cháy khi Thiên Chúa sai ông Moses đến với với dân Israel, đến việc phục vụ tách Biển Đỏ để người dân có thể băng qua; từ việc phục vụ chu cấp bánh manna, bánh và nước trong sa mạc, đến việc phục vụ giải quyết ổn thoả sự tranh cãi của dân Thiên Chúa; từ việc phục vụ chuyển cầu về các tội lỗi của người Israel đến điều mà chúng ta nghe sáng nay, việc phục vụ mang lại lời của Thiên Chúa; ông Moses trong tư cách là một nhà lãnh đạo đã được trang bị để chu cấp hết những việc phục vụ này cho dân Thiên Chúa, những việc phục vụ tương tự như điều mà tất cả chúng ta là các nhà lãnh đạo Giáo Hội cũng mang lại cho dân Thiên Chúa được uỷ thác cho chúng ta”, Đức Hồng Y Turkson giải thích.

Đức Hồng Y Turkson hiện đang là Bộ Trưởng Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện đã nói với Hội Đồng Giám Mục Châu Phi là khi suy tư về những việc phục vụ mà ông Moses mang lại cho dân Thiên Chúa, giúp cho các vị nhận biết và suy tư về những việc phục vụ của riêng các vị đối với dân được uỷ thác cho sự chăm sóc của các vị, chỉ vì giống như Moses, Thiên Chúa đã uỷ thác dân Người vào bàn tay của các nhà lãnh đạo Giáo Hội để trong khi cử hành Thánh Lễ với dân Thiên Chúa là thượng đỉnh, thì còn nhiều việc khác nữa phải thực hiện.

“Khi ông Moses dẫn dắt dân Israel băng qua Biển Đỏ, thì ông nghĩ rằng mọi sự sẽ mang tính thiêng liêng cho đến khi người dân bắt đầu kêu la rằng họ đói và ông Moses phải kêu cầu Thiên Chúa thay mặt họ, và Ngài đã ban cho họ bánh Manna. Sau đó dân lại phàn nàn về việc khát và ông Moses đã phải thực hiện việc phục vụ nước. Và sau đó khi dân Israel phải chiến đấu với quân Amalekites, thì ông Moses đã chuyển cầu để dân Israel có chiến thắng. Trong những hoàn cảnh sâu sắc nhất của dân Thiên Chúa, ông Moses đã phải thực hiện một kiểu phục vụ đặc biệt để giúp cho dân Thiên Chúa sống và cảm thấy tốt hơn. Và khi trong sự tội của họ chống lại Thiên Chúa, thì ông Moses vẫn chuyển cầu cho họ, khi nói với Thiên Chúa rằng, nếu Ngài không tha thứ cho họ thì hãy xoá tên con đi khỏi sách của Ngài. Vì thế, ông Moses đã đồng hoá với số phận của dân Thiên Chúa đến mức ông đặt mạng sống mình vào trận tuyến”.

Đức Hồng Y Turkson nói với các Giám Mục SECAM rằng khi nhận biết các việc phục vụ mà ông Moses đã thực hiện; việc cao nhất của việc phục vụ là lời kinh thánh vốn giới thiệu cho chúng ta các cử chỉ của Thánh Thể, lời Thiên Chúa này cần phải giúp cho các vị nhớ về ơn gọi thật sự của các vị. Ngài đã nói xa hơn nữa là việc cử hành phục vụ lời Thiên Chúa là hết sức quan trọng, sự phục vụ cao nhất và quan trọng nhất mà hàng giáo sĩ được mời gọi thực hiện, việc này đi song song với việc giải quyết các nhu cầu của người dân.

“Nói về tất cả những việc này, những lời của Thánh Gregory Nyssa xuất hiện; Thánh Gregory Nyssa suy tư về đời sống của ông Moses đã nói, sau khi ông Moses đã dẫn dân Israel băng qua biển đỏ, đã nuôi họ bằng manna, đã cho họ nước uống, sau khi ông đã cầu nguyện xin sự tha thứ cho các tội lỗi của họ và đã mang lại cho họ Lời Chúa từ Núi Sinai, ông Moses đã xứng đáng được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Đây là điều mà chúng ta tìm cách thực hiện khi kết thúc việc phục vụ dân Thiên Chúa của chúng ta, khi chúng ta xứng đáng được gọi là các tôi tớ của Thiên Chúa vì chúng ta không chỉ phục vụ Thiên Chúa mà còn cả người dân uỷ thác cho chúng ta”.

Đức Hồng Y Turkson đã giải thích xa hơn về trình thuật này là chương 3 của thư gửi Tín Hữu Do Thái khi suy tư về điều này đã liên hệ ông Moses với Chúa Giêsu và nói rằng Chúa Giêsu đã đáng tin trong nhà của Thiên Chúa trong tư cách là con, nhưng ông Moses xứng đáng trong nhà của Thiên Chúa trong tư cách là một tôi tớ.

“Tất cả chúng ta là các Giám Mục và Linh Mục là những người được uỷ thác dân Thiên Chúa cần phải tìm cách để trở nên xứng đáng trong nhà của Thiên Chúa trong tư cách là các tôi tớ như ông Moses. Các phẩm chất của Chúa Giêsu và ông Moses trong Việc Mục Vụ của Thiên Chúa là trung thành trong nhà của Thiên Chúa và lời nói phải đáng tin. Điều đó có nghĩa là giống như ông Moses tất cả chúng ta phải xứng đáng, trước hết và trên hết là trước mặt Thiên Chúa để có thể đặt dân của Người vào tay chúng ta. Thứ hai, chúng ta phải nên xứng đáng niềm tin của dân Thiên Chúa được uỷ thác cho sự chăm sóc của chúng ta; người dân đang cần phó thác họ cho sự lãnh đạo và cho sự chăm sóc của chúng ta”.

Joseph C. Pham (ZENIT)